اخبار و مقالات مربوط به آیین شهروندی

آیین شهروندیآیین شهروندی

نسیم ایران منش : این موضوع مرا به فکر انداخت که قضیه را از دیدگاه ابن خلدون که از او به عنوان پدر جامعه شناسی شهری یاد می کنند شروع کنیم.
ابن خلدون با تقسیم نظام اجتماعی به دو نظام بادیه نشینی یاچادر نشینی و نظام شهروندی به توصیف دواجتماع می پردازد و روستا نشینی یا بادیه نشین ها را مردمی بسیار راستگو تر ، یک رنگ تر و یک دست تر از شهرنشینان می داند و شهرنشینان را با عناوینی چون دروغگو ، مصرف گرا و محافظه کار توصیف می کند که تنبلی و فتور در او رخنه کرده وسست و بی ایمان شده است.

 
ایین شهروندیایین شهروندی

امیر جوانبخت :‌ تولید روستاها که زیاد شد این امکان بوجود امد که گروهی فارغ از تولیدات کشاورزی ونگرانی غذا در مکانی دیگر سکنی گزیده و نام شهروند به روی خود بگذارند ، این گروه با مشاغل جدید ، روابط جدید و قوانین نو جامعه شهری را بر پا کردند ، در شهر روابط ایلی ، طایفه ای و قومی کمرنگ شد و مردم بر پایه ی قوانین شهری که حد وحدود روابط اجتماعی و مناسبات جدید زندگی خود را بنیان می گذارند .

 
آیین شهروندیآیین شهروندی

داریوش زمانی : شما دقت کرده اید، ما اکثرا وقتی از آیین شهروندی صحبت میکنیم، ناخودآگاه شهروندانمان را بر پایه مواد آیین نامه راهنمایی و رانندگی، به شهروندان خوب و بد تقسیمشان میکنیم. آنهایی که جلوی خط عابر پیاده میایستند و آنهایی که با موتورسیکلت در پیاده رو میتازند...

 
آئین شهرنشینی و ماموریت شهرداری هاآئین شهرنشینی و ماموریت شهرداری ها

بیژن علی آبادی : در این مقاله نگارنده سعی دارد آئین شهرنشینی را در رابطه با مسئولیت متولیان شهر که در راس آن شهرداری ها می باشند را به طور مختصر به رشته تحریردرآورد از این رو تصور می رود که آئین شهر نشهرنشینی و حقوق شهروندان که رابطه مستقیم با برنامه ریزی و چشم انداز و ماموریت شهرداری ها دارند را به طور مختصر مورد کنکاش قرار دهد و در این راستا مسائل به طور جامع بیان خواهد شد

 
به سوی تدوین آئین شهروندیبه سوی تدوین آئین شهروندی

محمد سالاری : شهر ایرانی جایگاه انسان‌هایی است غریب. به جز در خانه و محل کار، تک و توکی از هم محلی‌ها در حد سلام و علیک و چند آشنا و دوست که در محله‌های دیگر ساکن‌اند و ممکن است سال اندر سال نبینی‌شان، آشنایی به چشمت نمی‌خورد.

 
آئین شهروندیآئین شهروندی

خوبچهر کشاورزی : در تعریف خلقت، آنچه که تجربه نشان داده، انسان قادرست برخلاف سایر جانداران مسکون بر زمین که فقط نیازمندی های ازلی برایشان تعریف شده، برای خود نیازهای جدید تعریف کند وآنچنان به آنها دل ببندد که آن را مانند یک احتیاج بین مرگ و زندگی،خود را پای بند آنها کند وبرای رسیدن به آن هم تلاش فراوان بکند و شکل یک آدم مسئولیت پذیر را در قبال آن به خود بگیرد و جانفشانی کند.

 
آآئین شهروندیآآئین شهروندی

بهروز مرباغی :‌هروقت عنوان نوشته دقیق انتخاب شود، می‌توان ساختار نوشته را، با تدقیق اجزای آن، درآورد. این جا، چنین است. عنوان از سه جزء تشکیل شده‌است: آئین، شهر+وند. نوشته‌ای که عنوان خود را از ترکیب این سه جزء می‌گیرد، باید تعریف هر سه را نیز پاسخ دهد.