اخبار و مقالات مربوط به ادبیات و معماری

پیش درآمدی بر هم اندیشی فضا در اندیشه مولاناپیش درآمدی بر هم اندیشی فضا در اندیشه مولانا

نمی توان به طور قطع و یقین تعیین نمود که ظهور اندیشه عوالم فراتر از عالم ماده و نیز مراتب آن، از چه زمانی در میان متفکران و اندیشمندان این سرزمین رخ نموده است. در حکمت و فلسفه ایرانی بحث خیال و عالم مثال در دو قلمرو، استعداد طرح می یابد، اول اثبات و شرح عوالم روحانی و مافوق طبیعت و دوم ذیل بحث نفس، که برای آن قوائی چون حواس پنجگانه و یا قوای متوسط و از جمله آن قوه مصوره "قوه ای که قادر است صور اشیاء را در حالی که حامل آن صور (یعنی ماده) در معرض حواس آدمی نباشد، ایجاد می کند" را قائل می شوند.

 
در معماری مانند ادبیات موسیقی ست که فرم می آفرینددر معماری مانند ادبیات موسیقی ست که فرم می آفریند

فراموش نکنیم موسیقی به خصوص موسیقایی داخلی ست که فرم می آفریند. در دهه چهل مهدی اخوان ثالث بر اساس فرمهای سنتی یا همان مفاعیلن مفاعیل در محیط شعر نو با بسط فرمها سعی می کرد شعر در ادامه نیما بسراید...

 
معماری، شعر و سیاستمعماری، شعر و سیاست

باید دانست كه هم شعر و هم نثر كار خود را با واژگان انجام می دهند، نه با معانی. معانی نسبت به واژگان، ثانوی هستند. واژگان بنیادین هستند.(ابن خلدون) بنابراین ضروری است كه معنای شعر بر صورت(form) آن غالب نشود و كاركرد آن را از بین نبرد. به عكس، شعر همان صورت شعر است؛ به عبارت دقیق تر بازتولید آن به مثابه یك بازنمود منحصربه فرد و ضروری از یك وضعیت؛ یا به بیان دیگر قدرت شعر همان اندیشه‌ای است كه در خواننده ایجاد مي‌كند.(پل والری)...

 
معماری و ادبیات تا ابتدای مدرنیتهمعماری و ادبیات تا ابتدای مدرنیته

علیرضا بخشعلی :‌ نگاه من به ادبیات و هنر و معماری یک نگاه ادراکی ست. این به علت گرایش ذاتی من به موسیقایی چه در گفتار و چه در نثر و چه در نظم است. زبان ما یک زبان و لحجه های موسیقایی ست و مادرانمان حتی کلمات را گاه تغییر می دادند تا موسیقایی گفتار آن دلنشین تر باشد و وزن گفتار حفظ شود...

 
شعر،‌ معماری، زندگیشعر،‌ معماری، زندگی

گزارش یکصدو بیست‌و نهمین گفتمان معماری و شهرسازی
«گنبد مینایی»/ 29 مردادماه 1393

 
پیش درآمدی بر هم اندیشی گنبد میناییپیش درآمدی بر هم اندیشی گنبد مینایی

در یکصد و بیست و نهمین گفتمان هنر و معماری، به بازخوانی رابطه معماری با شعر و ادب پرداخته می شود. در این نشست، آقایان سیدرضا آزمایش، حبیب الله شیبانی, علیرضا بخشعلی و بهروز مرباغی سخن خواهند گفت و آقای محمدعلی بهمنی، شاعر، به عنوان میهمان هنرمند، این بحث را یاری خواهدکرد.

 
ادب  و  معماری ادب و معماری

بیژن علی آبادی : قبل از پرداختن به موضوع سخنی کوتاه از یکی از استادان بنام ادب فارسی ( استاد مجتبی مینوی ) در باب بکار بردن کلمه ادب و یا ادبیات بیان میشود :
استاد مینوی در شرح کلمه ادب فارسی گفته اند که ادب کلمه جمع است و نباید کلمه ادبیات را بکار برد وباید گفت ادب فارسی ویا ادب عرب و ذکر کلمه ادبیات صحیح نمی باشد ونگارنده باتوجه به تذکر استاد ادب پارسی کلمه ادب را بجای ادبیات در این مقاله بکارمیبرم ...

 
تصویر یک آرزوتصویر یک آرزو

مهرنوش محمود زاده خلیلی : هنگامی که واژه «شهر» را به کار می بریم، نه با دیدن شهر تنها با شنیدن آن واژه، یعنی چیزی غیر از خود «شهر» تصوری از ان در ذهنمان پدید می آید. البته هنوز نمی دانیم چگونه شهری است، چه اندازه ای دارد و با چه قدمتی است...

 
خویشاوندیهای ادبیات و معماری خویشاوندیهای ادبیات و معماری

حبیب اله شیبانی : ورود به مبحث پدیده های هنری – فرهنگی و یافتن بنیادهای مشترک و ارتباط بین این پدیده ها نیز سابقه دیرین بین اندیشمندان دارد و متناسب با تکامل هر یک ، رویکرد نقادان و مفسران ، بسیار گوناگون و حتی نقیض یکدیگر است .

 
ادبیات و معماریادبیات و معماری

خوب چهر کشاورزی : در سرزمین ما ،نشانه های به جا مانده از حوادث ، اشاره به این دارند که ادبیات از سده های بسیار دور ،محکم واستوار بر فراز همه رفتارهای اجتماعی ما ایرانیان سایه ای سیمرغ وار داشته است. بر پایه شواهد ، ادبیات کنونی ما که بر اساس تعاریف ، شامل فرهنگ ،دانش ،هنر ،حسن معاشرت است و قدما آن را شامل علومی می دانستند که درباره لغت ،صرف ، نحو و...شعر و انشا و تاریخ ، گزارش می کرده ، از سالیان بسیار دور به ما رسیده است...

 
12