اخبار و مقالات مربوط به داریوش زمانی

اقوام ایرانی‌تباراقوام ایرانی‌تبار

اقوام ایرانی‌تبار، گروه قومی هستند که از تبار اقوام ایرانی‌زبان باستان‌اند.این گروه قومی در سراسر فلات ایران٫ از هندوکش تا آناتولی مرکزی و از آسیای میانه تا دریای پارس) - منطقه‌ای که گاهی ایران‌زمین نامیده می‌شود، پراکنده شده‌اند