اخبار و مقالات مربوط به تاریخ شفاهی

بحران روش در تاریخ‌پژوهی در گفتگو با حسن حضرتی / بخش نخست : حسن حضرتی چرا یک نفری که اصلاً به دانش تاریخ یا با تاریخ‌شناسی آشنا نیست ولی بدون دانش، تاریخ خوانده برای ما متن تولید می‌کند؟ اشکال از او نیست. اشکال از من است که مثلا تاریخ‌‌شناسم یعنی در دانشگاه تاریخ خوانده‌ام و وقتی می‌‌خواهم تاریخ بنویسم، مثل او می‌نویسم! او مثل من نمی‌‌نویسد، من مثل او می-نویسم!

 
سرگذشت پژوهیسرگذشت پژوهی

تحقیقات مردم نگاری تنها با مشاهده مشارکتی و مصاحبه غیر سازمان یافته انجام نمی گیرد بلکه برای دسترسی به جهان بینی و روابط متقابل اجتماعی آنها فنون دیگری هم وجود دارد.

 
فرهنگ خاطره‌‏ساز؛ خاطره‌های فرهنگ‌ساز	فرهنگ خاطره‌‏ساز؛ خاطره‌های فرهنگ‌ساز

در دنیای امروز مرز خاطرات و فرهنگ درهم‌ تنیده‌تر و پیچیده‌تر شده ‌است. امروز به کمک پیشرفت‌های فناورانه توانسته‌ایم دنیای خاطرات را توسعه دهیم.

 
"هشت گام برای تاریخ شفاهی " ارائه شده توسط دکتر پاول ارتیز"هشت گام برای تاریخ شفاهی " ارائه شده توسط دکتر پاول ارتیز

شروع یک پروژه تاریخ شفاهی،انگیزه های شخصی و/یا سازمانی،تعیین پایه واساس برای پروژه تاریخ شناسی،آماده سازی مصاحبه و مطالعات زمینه ای...

 
مقدمه ای بر استانداردهای مصاحبه تاریخ شفاهی (2)مقدمه ای بر استانداردهای مصاحبه تاریخ شفاهی (2)

توصیه می شود در طول مصاحبه، عناوین اصلی گفتگو را یادداشت کنید. در اولین فرصت بعد از اتمام مصاحبه، مصاحبه گر باید قبل از اینکه جزئیات مشمول مرور زمان شود، یادداشتها را سازماندهی کند.

 
مقدمه ای بر استانداردهای تاریخ شفاهی (1)مقدمه ای بر استانداردهای تاریخ شفاهی (1)

تاریخ شفاهی [Oral History] - چنان که از عنوانش آشکارست - یکی از شیوه های تحقیقات تاریخی است که صرفاً جنبه شفاهی دارد. تاریخ شفاهی - که ...

 
آرشیوهای دیداری و شنیداری وچالش های آنآرشیوهای دیداری و شنیداری وچالش های آن

با پیدایش منابع دیداری و شنیداری، بشر توانست در کنار ارائه مطالب خود در قالب نوشتار، مفهوم و منظور خود را عینی تر و آسان تر به دیگران منتقل کند.

 
تاريخ شفاهي كاخ گلستانتاريخ شفاهي كاخ گلستان

علیرضا قهاری، رئیس هیئت مدیره انجمن مفاخر معماری ایران، از آغاز تهیه و اجرای طرح «تاریخ شفاهی کاخ گلستان»، نخستین اثر ثبت شده جهانی تهران خبر داد.

 
مطالعه تطبیقی روش های سازماندهی اسناد و مدارک تاریخ شفاهی،از منظر برخی مراکز تاریخ شفاهی ایران و جهانمطالعه تطبیقی روش های سازماندهی اسناد و مدارک تاریخ شفاهی،از منظر برخی مراکز تاریخ شفاهی ایران و جهان

هدف از انجام این پژوهش، بررسی شیوه های سازماندهی اسناد و مدارک تاریخ شفاهی موجود در برخی مراکز تاریخ شفاهی ایران و جهان، و تعیین متداول ترین شیوه های سازماندهی در مراکز تاریخ شفاهی می باشد.

 
معیارهای جهانی تاریخ شفاهیمعیارهای جهانی تاریخ شفاهی

انجمن جهانی تاریخ شفاهی، در سال 1967 به منظور ترویج و گسترش ابعاد مختلف تاریخ شفاهی در جهان تاسیس گردید و سعی کرد با زیر پوشش قرار دادن تمامی مؤسسات، دانشگاهها و افراد مستقل. که در زمینه تاریخ شفاهی کار می کنند.