اخبار و مقالات مربوط به تاریخ شفاهی

تاریخ‏های شفاهی نهادها و سازمان‏هاتاریخ‏های شفاهی نهادها و سازمان‏ها

همایش سالانه انجمن تاریخ شفاهی انگلستان به همراه مرکز تحقیقات تاریخ زندگی و نگارش زندگی، دانشگاه ساسکس برگزار می‏شود.

 
سرگذشت‌های پنهان، حقایق رویارو: ابزار تاریخ شفاهی سرگذشت‌های پنهان، حقایق رویارو: ابزار تاریخ شفاهی

مجمع سالانه انجمن تاریخ شفاهی [آمریکا] فرصتی برای ارائه راه‌های است که تاریخ شفاهی می‌تواند به منظور استخراج سرگذشت‌های پنهان و ایجاد آزمونی برای سنجش حقایق مورد باور خیلی از افراد مورد استفاده قرار گیرد...

 
چه تفاوت هایی میان گفتمان سیاسی و گفتمان فرهنگی وجود دارد؟چه تفاوت هایی میان گفتمان سیاسی و گفتمان فرهنگی وجود دارد؟

ناصر فکوهی : از دوران افلاطون و گفتگوهایی سقراطی او تا امروز، با گذار از نوافلاطونیان، ماکیاولیسم، مارکسیسم و لیبرالیسم تا ایدئولوژی های عمل گرای کنونی که اغلب دعوی پایان ایدئولوژی را در گفتمان سیاسی دارند...

 
تاریخ شفاهی معماری در تهرانتاریخ شفاهی معماری در تهران

حافظه‌پژوهی یا تنظیم تاریخ شفاهی که یکی از شیوه‌های پژوهشی محسوب می‌شود، موارد بسیاری را نمایان می‌کند. تاریخ شفاهی معماری و شهرسازی نیز بخشی از این حوزه است که در 56امین گفتمان هنر و معماری به حافظه تاریخی تهران پرداخته می‌شود.

 
تأثیر گفتار و نوشتار در تدوین تاریخ كتبیتأثیر گفتار و نوشتار در تدوین تاریخ كتبی

دكتر محمدجواد صافیان : مقاله حاضر از این بحث كه آیا گفتار اصالت دارد یا نوشتار، به عبارت دیگر آیا زبان در گفتار بهتر می‌تواند متجلی شود یا در نوشتار؟ به طور غیرمستقیم به بحث تاریخ شفاهی مرتبط است. پاسخ به این پرسش منوط به بحثی درباره ماهیت و حقیقت «زبان» است.

 
تاریخ شفاهی مكمل تاریخ كتبیتاریخ شفاهی مكمل تاریخ كتبی

غلامرضا آذری خاكستر : با گسترش روزافزون علوم در هر یك از رشته‌ها، انتظار به وجود آمدن رشته‌های تخصصی نیز وجود دارد. علم تاریخ طی فراز و نشیبهایی كه فراروی آن بود، شاهد گسترش شیوه‌های نوین تاریخ‌نگاری بود.

 
جایگاه تاریخ شفاهی در درس تاریخ دانشگاههاجایگاه تاریخ شفاهی در درس تاریخ دانشگاهها

دكتر محمدحسن رازنهان : موضوع تاریخِ شفاهی آموزشِ تاریخ در دانشگاههای ایران، از مباحثی است كه تاكنون بدان پرداخته نشده است. به طور یقین در این فرصت كوتاه نیز تنها میتوان به طرح ضرورت مسئله پرداخت و بررسی و چگونگی اجرای این موضوع را به فرصت دیگری واگذاشت. زیرا این موضوع علاوه بر نیاز به تحقیقات عمیقتر، انجام یك طرح مطالعاتی گسترده را میطلبد.

 
پیش درآمدی بر هم اندیشی حافظه تاریخی تهرانپیش درآمدی بر هم اندیشی حافظه تاریخی تهران

پیش از پیدایش خط، اطلاعات بشر به صورت شنیداری بود و انسان ها، اطلاعات را از طریق زبان و شنیدار به یکدیگر منتقل می کردند، امروز حافظه پژوهی و تکیه بر اطلاعات شنیداری، نوعی از شیوه های پژوهش تاریخ است و می تواند بخش مهمی از شناخت و معرفی فرهنگ و دانش بشری باشد. حافظه پژوهی به عنوان منبع مهم انتقال اطلاعات دانش، مورد بهره برداری قرار می گیرد و متن تاریخ را مبتنی بر گفت و گو، دیالوگ، مباحثه و مناظره به دست می دهد.

 
شیوه‌های تدوین تاریخ شفاهی در ایران شیوه‌های تدوین تاریخ شفاهی در ایران

اشاره: متن سخنرانی سیدقاسم یاحسینی در هفتمین نشست سالانه تاریخ شفاهی که در ساختمان مشروطه کتابخانه مجلس، تهران 11 بهمن 1390، ارائه شد در ادامه می آید

 
رو‌ش‌شناسی و موضوع‌یابی مطالعات شهری در تاریخ شفاهی رو‌ش‌شناسی و موضوع‌یابی مطالعات شهری در تاریخ شفاهی

ابوالفضل حسن‌آبادی، دکتری تاریخ محلی و سرپرست گروه اسناد و مطبوعات سازمان كتابخانه‌ها، موزه‌ها و مركز اسناد آستان قدس رضوی را با کتاب تاریخ شفاهی ایران می‌شناسیم.
او در زمینه تاریخ شفاهی، تاریخ محلی و اسناد مقالات بسیاری دارد که در نشریه‌های معتبری چون کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، فصلنامه گنجینه اسناد و... منتشر شده‌اند.