اخبار و مقالات مربوط به خرد شهر

پنجمین گفتمان هنر و معماری با موضوع خرد شهرپنجمین گفتمان هنر و معماری با موضوع خرد شهر

گزارش پنجمین گفتمان هنر و معماری با موضوع خرد شهر به میزبانی انجمن مفاخر معماری ایران در موزه هنر امام علی (ع ) .

 
خرد شهر - داریوش زمانیخرد شهر - داریوش زمانی

آیا شهرها از خرد شکل می گیرند یا می توانند مجموعه هایی صرفا منتج از نیازها باشند که به دلایل گوناگون گرد هم فرم گرفته اند ؟

 
خردِ شهر؟ - احمد سعیدنیاخردِ شهر؟ - احمد سعیدنیا

اگر شهر را یک " پدیده انسانی " بدانیم، ضرورتاً از همان ویژگی ها و خصایص فردی و اجتماعی و تاریخی شهروندان خود یعنی " انسان متمدن " برخوردار خواهد بود. مفهوم تمدن یا شهریگری از " مدن " یعنی شهر پدید آمده است.

 
خرد شهر - شهریار سیروسخرد شهر - شهریار سیروس

آیا شهر های ما دارای خرد هستند؟ عنصر خرد در شهر چگونه تعریف و ترسیم می شود؟ اساسا تعریف خرد چیست؟ آیا ما می توانیم تعریفی جامع و مانع از شهر بدست دهیم؟

 
خرد شهر - بیژن كلهرنیاخرد شهر - بیژن كلهرنیا

یكی از مباحث بنیادی شهرشناسی تحلیلی شناخت مجموع عواملی است كه ابعاد مختلف پویش و تحول شهری را به سوی هدف های بهینه هدایت می كنند. همه دیدگاه های آرمانی شهرسازی، از آراء متقدمان تا نظریه پردازی های بعد از عصر روشنگری و سپس بینش های دوره تحول تكنولوژی و گسترش شهرنشینی جدید، به دنبال درك و سازمان دادن تحولات شهری بوده اند.

 
شهر خرد – دکتر گیتی اعتمادشهر خرد – دکتر گیتی اعتماد

اگر شهر خرد را میراث شهرهای آرمانی یا یوتوپیای قرنهای گذشته بدانیم كه اكنون آن را تحقق‌پذیر می‌سازیم مسلماً ریشه از دوران افلاطون و شاید ماقبل از او دارد. اما آنچه كه شهر خرد را متمایز می‌سازد تدوین برنامه و راهبردهایی است كه امكان تحقق اینگونه شهر یا سكونتگاه را عملی می‌نماید.

 
خرد شهر - نسیم ایران منشخرد شهر - نسیم ایران منش

...انسان تا چه حد از بقیه آفریدگان و موجودات افضل ترو برتر است و علت آن نیز خرد و ادراكی است كه در انسان وجود دارد ولی در موجودات دیگر نیست ، خردی كه براساس آن انسان تفكر و بررسی می كند ، نتیجه می گیرد و عمل می كند

 
خرد شهر - مرضیه کیائیخرد شهر - مرضیه کیائی

بی نهایت آسمان "خرد شهر من" آبی آبی است، حتی اگر دیده ام خاکستری و پر غبارش ببیند.ابرهای بی نهایت آسمان "خرد شهر من" وقتی که می بارند، گویی قطره قطره زندگی، به رگهای آدم ها، گیاهان، چشمه ها و زمین می دهند، حتی اگر گاهی این قطرات زلال نباشند

 
خرد شهر - بیژن علی آبادیخرد شهر - بیژن علی آبادی

اگر بخواهیم خرد شهری را مورد بررسی ومطالعه قرار دهیم در ابتدا میبایست اقلیم آن شهر را شناسایی وپس از شناخت کامل آن نسبت به شناخت رسم ورسوم وجامعه ومردم شناسی و جامعه شناسی وجامعه رفتاری عقاید وباورها وبطور کلی روح شهریت آن اقلیم را بشناسیم . آنگاه درآن مورد اعلام نظر نماییم .

 
عمر هر شهر بستگی به خردی دارد که در آن دمیده شدهعمر هر شهر بستگی به خردی دارد که در آن دمیده شده

پنجمین گفتمان هنر و معماری با موضوع خرد شهر به میزبانی انجمن مفاخر معماری ایران در موزه هنر امام علی(ع) برگزار شد

 
12