اخبار و مقالات مربوط به روزمعمار

روز ملی معمار در تقویم رسمی کشور ثبت می‌شودروز ملی معمار در تقویم رسمی کشور ثبت می‌شود

سياوش تيموري - فرهنگ، خصوصيات فرهيخته جوامع انساني، از پيدايش بشر تا عصر حاضر است و مجموعه شناخت‌ها و معارف اكتسابي بشر، به پديده‌هاي محيطي، جهت بهتر زيستن و پيشرفت از آغاز حيات،‌ انسان مهاجر بدون سرپناه و استمرار آن تا امروز، تعريف ساختار تمدن مي‌باشد. فرهنگ و تمدن ايراني سرشار از ارزش‌هاست و تاريخ سرزمين‌ ما گواه آن است و اين شامل معماري گذشته، كه تجلي و زبان گوياي فضا زيست جوامع كهن در پهنة كشور ما بوده، نيز مي‌شود. معماري ايران داراي سبك و هويت بوده است...

 
روز بزرگداشت شيخ بهاييروز بزرگداشت شيخ بهايي

بهاء الدين محمد بن عزالدين حسين بن عبدالصمد بن شمس الدين محمد بن حسن بن محمد بن صالح حارثي همداني عاملي جبعي (جباعي) معروف به شيخ بهائي در سال 953 ه.ق 1546 ميلادي در بعلبك متولد شد. او در جبل عامل در ناحيه شام و سوريه در روستايي به نام "جبع" يا "جباع" مي زيسته و از نژاد "حارث بن عبدالله اعور همداني" متوفي به سال 65 هجري از معاريف اسلام بوده است.

 

<div dir="rtl">
<p>باقر میلانی<br />
 محدودیت منابع و داشته های انسان امروز در قبال نیازهای بی ساحل او ،
استفاده بهینه از منابع را بعنوان یک اصل مطرح می کند که در علم
مدیریت از آن به بهره وری یاد می شود. بهره وری در واقع بیانگر نسبت
ستاده ها در قبال داده ها می باشد . در دنیای امروز بهره وری هم یک
وسیله است هم یک هدف ، هم یک ضرورت است هم یک مطلوبیت و دور شدن از آن
به معنی بر باد دادن منابع ، امکانات و نعمت های الهی و ناسپاسی
است.</p>

<p>منابعی که در معماری و ساختمان مورد استفاده قرار می گیرند و در
اقتصاد مسکن بیشتر مورد توجه اند عبارتند از : زمین ، انرژی ، نیروی
کار ، سرمایه و مصالح ساختمانی آیا در نگرش و دیدگاههای شهر سازی و
معماری امروز ما استفاده بهینه از&nbsp; زمینهای محدود شهری جایی در
خور دارد ؟</p>

<p>آیا معماری و طراحی شهری ما به گونه ای هست که امکان استفاده از
تراکم جمعیت استاندارد در هر هکتار شهری را با رعایت موازین زیست
محیطی فراهم کند یا همچون گذشته زمین مورد اسراف واقع شده است ؟ قابل
توجه است که شاخص تراکم نفر در هکتار در شهرهای ایران بین 60 تا 70
نفر و همین شاخص در شهرهای مثل پاریس 208 نفر و در توکیو 284 نفر می
باشد و این در حالی است با وجود ریخت و پاش زمین های شهری ، سرانه
فضای سبز برای هر ایرانی 11 متر مربع و استاندارد آن 25 متر مربع می
باشد.</p>

<p>زمین یک نعمت است که خدا انسان را به عمران آن مأمور کرده است
درواقع زمین یک بوم است که نقاشی بر روی آن عهده معماران و مدیران
شهری است. می شود از آن یک تابلو بسیار نفیس خلق کرد یا تابلویی با
چند لکه سیاه !</p>

<p>روشهای معماری نوین می تواند از شدت مصرف انرژی در کشور کاسته و از
هدر رفتن منابع آب و معادن خاک و سایر مصالح جلوگیری کند. مقدار مصرف
مصالح ساختمانی و میزان بهره وری آن رابطه مستقیمی با شیوه های معماری
و باورهای معماران دارد. معماری می تواند از نیروی یک سوم نقدینگی
کشور که در بخش ساختمان جاری است چنان استفاده کند که معضل کمبود مسکن
را ریشه کن سازد .</p>

<p>در حالی که بهره وری سرمایه در کشور ما از استاندارد جهانی 6 برابر
کمتر و بهره وری&nbsp; انرژی دو برابر کمتر از متوسط جهانی آن بوده و
بهره وری صنعت ساختمان ما هم 32 برابر کمتر از بهره وری صنعت ساختمان
کشورهای پیشرفته است و در سالی&nbsp; که اصلاح الگوی مصرف مد نظـر
مدیران کلان کشور بـوده و می باید بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه
حدود یک سوم از رشد اقتصادی خود را از طریق بهبود کارآیی و افزایش
بهره وری حاصل می کردیم. باید دید که معماران و مدیران صنعت ساختمان
که بیش از 50 درصد اقتصاد کشور را تحت پوشش دارند برای ارتقاء بهره
وری چه برنامه هایی خواهند داشت .</p>

<p>آیا آنها هم مانند معماران آمریکایی بفکر ساختن خانه هایی هستند که
در سال 2030 مصرف سوخت فسیلی آنها 80 درصد کاهش یابد؟ آیا « سل » های
اندیشه&nbsp; آنها بسوی ساخت ساختمانهایی با توانایی تولید انرژی
خورشیدی معطوف می باشد ؟ آیا آنها مانیفست توسعه معماری را نوشته اند
؟ واقعیت اینست که سرزمین ما سرشار از نیروها و کارشناسان زبده است و
بر خلاف کشورهای اطراف خود و شیخ نشین ها ، در همه رشته های مرتبط با
ساخت و ساز ، نیروهای آماده ای دارد . استفاده از این داشته ها و
ایجاد جبهه کار و توجه به ابتکار آنها عهده مدیران اقتصادی و برنامه
ریزان کلان است که این روزها همه نگاهشان معطوف 22 خرداد است !</p>
</div>
<div dir="rtl"> <p>باقر میلانی<br /> محدودیت منابع و داشته های انسان امروز در قبال نیازهای بی ساحل او ، استفاده بهینه از منابع را بعنوان یک اصل مطرح می کند که در علم مدیریت از آن به بهره وری یاد می شود. بهره وری در واقع بیانگر نسبت ستاده ها در قبال داده ها می باشد . در دنیای امروز بهره وری هم یک وسیله است هم یک هدف ، هم یک ضرورت است هم یک مطلوبیت و دور شدن از آن به معنی بر باد دادن منابع ، امکانات و نعمت های الهی و ناسپاسی است.</p> <p>منابعی که در معماری و ساختمان مورد استفاده قرار می گیرند و در اقتصاد مسکن بیشتر مورد توجه اند عبارتند از : زمین ، انرژی ، نیروی کار ، سرمایه و مصالح ساختمانی آیا در نگرش و دیدگاههای شهر سازی و معماری امروز ما استفاده بهینه از&nbsp; زمینهای محدود شهری جایی در خور دارد ؟</p> <p>آیا معماری و طراحی شهری ما به گونه ای هست که امکان استفاده از تراکم جمعیت استاندارد در هر هکتار شهری را با رعایت موازین زیست محیطی فراهم کند یا همچون گذشته زمین مورد اسراف واقع شده است ؟ قابل توجه است که شاخص تراکم نفر در هکتار در شهرهای ایران بین 60 تا 70 نفر و همین شاخص در شهرهای مثل پاریس 208 نفر و در توکیو 284 نفر می باشد و این در حالی است با وجود ریخت و پاش زمین های شهری ، سرانه فضای سبز برای هر ایرانی 11 متر مربع و استاندارد آن 25 متر مربع می باشد.</p> <p>زمین یک نعمت است که خدا انسان را به عمران آن مأمور کرده است درواقع زمین یک بوم است که نقاشی بر روی آن عهده معماران و مدیران شهری است. می شود از آن یک تابلو بسیار نفیس خلق کرد یا تابلویی با چند لکه سیاه !</p> <p>روشهای معماری نوین می تواند از شدت مصرف انرژی در کشور کاسته و از هدر رفتن منابع آب و معادن خاک و سایر مصالح جلوگیری کند. مقدار مصرف مصالح ساختمانی و میزان بهره وری آن رابطه مستقیمی با شیوه های معماری و باورهای معماران دارد. معماری می تواند از نیروی یک سوم نقدینگی کشور که در بخش ساختمان جاری است چنان استفاده کند که معضل کمبود مسکن را ریشه کن سازد .</p> <p>در حالی که بهره وری سرمایه در کشور ما از استاندارد جهانی 6 برابر کمتر و بهره وری&nbsp; انرژی دو برابر کمتر از متوسط جهانی آن بوده و بهره وری صنعت ساختمان ما هم 32 برابر کمتر از بهره وری صنعت ساختمان کشورهای پیشرفته است و در سالی&nbsp; که اصلاح الگوی مصرف مد نظـر مدیران کلان کشور بـوده و می باید بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه حدود یک سوم از رشد اقتصادی خود را از طریق بهبود کارآیی و افزایش بهره وری حاصل می کردیم. باید دید که معماران و مدیران صنعت ساختمان که بیش از 50 درصد اقتصاد کشور را تحت پوشش دارند برای ارتقاء بهره وری چه برنامه هایی خواهند داشت .</p> <p>آیا آنها هم مانند معماران آمریکایی بفکر ساختن خانه هایی هستند که در سال 2030 مصرف سوخت فسیلی آنها 80 درصد کاهش یابد؟ آیا « سل » های اندیشه&nbsp; آنها بسوی ساخت ساختمانهایی با توانایی تولید انرژی خورشیدی معطوف می باشد ؟ آیا آنها مانیفست توسعه معماری را نوشته اند ؟ واقعیت اینست که سرزمین ما سرشار از نیروها و کارشناسان زبده است و بر خلاف کشورهای اطراف خود و شیخ نشین ها ، در همه رشته های مرتبط با ساخت و ساز ، نیروهای آماده ای دارد . استفاده از این داشته ها و ایجاد جبهه کار و توجه به ابتکار آنها عهده مدیران اقتصادی و برنامه ریزان کلان است که این روزها همه نگاهشان معطوف 22 خرداد است !</p> </div>

 
بزرگداشت سیدهادی میرمیران برگزار شدبزرگداشت سیدهادی میرمیران برگزار شد

پیام وزیر مسكن، معرفی برترین پایان نامه ها و كتابی كه به رونمایی نرسید
قرار بود ۳اردیبهشت روز معمار باشد و بزرگداشت مارسل دوشان ایران هم در همین روز برگزار شود، اما در آستانه ی این روز خبر رسید كه پیشنهاد دیگری ازسوی وزارت مسكن و شهرسازی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارایه شده و ۲۴ بهمن، سال روز وفات قوام الدین شیرازی، در ایران روز معمار نامگذاری خواهد شد و سوم اردیبهشت برای این مناسبت منتفی است.

 
مراسم روز معمار و اعطای جایزه میرمیرانمراسم روز معمار و اعطای جایزه میرمیران

سوم اردیبهشت ماه سال جاری، جایزه ی میرمیران به برترین پایان نامه ی دانشگاهی اعطا می شود.
در مراسمی كه هم زمان با سومین سال روز درگذشت سیدهادی میرمیران در خانه ی هنرمندان برگزار خواهد شد، ازسوی بنیاد میرمیران به برترین پایان نامه های كارشناسی ارشد و دكترا جایزه هایی تعلق خواهد گرفت.

 
مسئولیت های مهم معماران در جامعهمسئولیت های مهم معماران در جامعه

پیشنهاد نام گذاری سوم اردیبهشت مصادف با سالروز تولد شیخ بهایی به «روز معمار» در سال 82 از سوی انجمن مفاخر معماری ایران به وزارت مسکن و شهرسازی وقت ارائه شد و پس از طی فرآیند قانونی در این وزارتخانه، به ثبت شورای فرهنگ عمومی رسید.

 

نبود هنر در بستر مدیریت شهری موجب مظلومیت معماری شده است.
کتاب اندیشه معماران معاصر ایران اثر اسماعیل آزادی شب گذشته همزمان با آغاز هفته معماری در خانه هنرمندان ایران و با حضور معماران برجسته ایرانی رونمایی شد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی برنا، در ابتدای این مراسم اسماعیل آزادی نویسنده کتاب ضمن تبریک گفتن هفته معماری و زنده کردن یاد شادروان میرمیران به عنوان یکی از معماران برجسته ایرانی گفت: عشق خالق هنر است که معشوق باشد و چه نباشد و هنر بی عشق را نمی توان هنر نامید.

 
سوم اردیبهشت روز ولادت شیخ بهایی نیست اشتباه شورای شهر اصفهان در تقویم رسمی ایرانیان!سوم اردیبهشت روز ولادت شیخ بهایی نیست اشتباه شورای شهر اصفهان در تقویم رسمی ایرانیان!

حبیب‌الله تحویل‌پور معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری اصفهان در اولین نشست مطبوعاتی این معاونت در سال 90، با اشاره به مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان در سال 84 مبنی بر نامگذاری روز اصفهان، سالروز ولادت شیخ‌بهایی، اظهار داشت: «شخصیت شیخ‌بهایی و فعالیت‌های وی در عرصه‌های معماری، فقه، ریاضی و نجوم بر کسی پوشیده نیست».

 
هويت ايراني - اسلامي ، گمشده خانه‌هاي ايرانيهويت ايراني - اسلامي ، گمشده خانه‌هاي ايراني

تا به حال به این موضوع فکر کرده‌اید که چرا خانه‌های ما زیبا ساخته نمی‌شوند. معماری خانه‌های ایرانی‌ها تنها به چهارگوش‌هایی محدود می‌شوند که خوابگاه هستند و نه محلی زیبا برای زندگی.

 
در نشست کنگره‌ شيخ بهايي مطرح شد معرفي 200 شخصيت ملي به يونسکودر نشست کنگره‌ شيخ بهايي مطرح شد معرفي 200 شخصيت ملي به يونسکو

جام جم آنلاين: نشست خبری «همایش ملی و بین‌المللی بزرگداشت شخصیت شیخ بهایی» با حضور رییس کنگره و قائم‌مقام کنگره‌ شیخ بهایی برگزار شد. در این نشست که در موزه و کتابخانه‌ ملک برگزار شد، حجت‌الاسلام والمسلمین دری نجف‌آبادی - رییس کنگره‌ شیخ بهایی - با تجلیل از مقام این دانشمند، وی را از بزرگان عالم تشیع و کتابخانه‌ای از گنجینه و علوم برشمرد و گفت: شیخ بهایی حدود 70 سال عمر پربرکت خود را در راه انسجام و عظمت ایران اسلامی گذاشت و خدمات بزرگی به تاریخ و تمدن ایران ارائه کرد.

 
12