اخبار و مقالات مربوط به روز معمار

به استقبال روز معماربه استقبال روز معمار

درصد شماره اول صفحه معماری، یكی از دغدغه های ما واكاوی معماری امروز این بود. خوشحالیم كه این بحث هنوز موضوع روز است و بزرگان و عزیزان حرفه، از جوانب متفاوت و مختلف آن را می كاوند و بحث می كنند.

 

 
چرا روز معمار؟چرا روز معمار؟

ساناز افتخارزاده : چند سالیست که انجمن مفاخر معماری ایران در کنار برگزاری نشست ها و همایش های خود برای یادآوری رسالت و مسئولیت اجتماعی معماران و نمایش واقعیات معماری ، هنر و شهرسازی روزگار ما می کوشد روز نام گذاری شده به نام شیخ بهایی را در تقویم ملی به نام روز معمار نهادینه سازد .

 
معماری پایدار، شهر پایدارمعماری پایدار، شهر پایدار

سیروس باور : یکی از رفقا گفت چند روز دیگر روز معمار است.
نمی خواهی چیزی بنویسی؟
گفتم فرصتی نیست از آن گذشته چه بنویسم؟
گفت مثلا خودکشی انسان به دست انسان
فکر کردم گفتم عنوان جالبی است با مرگ شهرها هماهنگ است یعنی عدم توجه به توسعه پایدار...

 
به بهانه روز معمار، معماری و توسعه پایداربه بهانه روز معمار، معماری و توسعه پایدار

حسین سلطان زاده : رابطه انسان با طبیعت در طول تاریخ تحولات و دگرگونی های بسیاری داشته است. انسان در گذشته، خود را جزیی از طبیعت می دانست. ضمن آن که برای بسیاری از عناصر و پدیده های طبیعی احترام و تقدس قایل بود و بعضی از آنها را در مقایسه با خود، تفسیر می کرد و مورد توجه قرار می داد.

 
جایگاه معمار دراجتماعجایگاه معمار دراجتماع

بیژن علی آبادی : این مقاله بمناسبت روز معمار برشته تحریر درآمده است . دراین نوشتار سعی برآنستکه موضوع جایگاه معمار در اجتماع را ازنگاهی متفاوت مورد کنکاش قرارداده و در این رویکرد شاید نارسائیهائی مشاهده گردد که امید است آن را بدیده اغماض بنگرند .

 
چرا روز ملی معمار ...؟چرا روز ملی معمار ...؟

غزال کرامتی : تاریخ معماری مغرب زمین، چند کلیدواژه دارد : "معماری یونانی"، "معماری رومی"، "معماری بیزانسی". اینها مؤلفان معماری نیمه غربی کره زمین هستند که تا به امروز، تحولات معماری بسیاری را بر گرده خود سوار کرده اند و به پیش آمده اند...

 
بایک گل بهار نمی آیدبایک گل بهار نمی آید

یزدان هوش ور : به مناسبت سوم اردیبهشت روز معمار - هرچند که با نامیدن یک روز از سیصد وشصت و پنج روز سال بنام روز معمار هیچ اتفاق خاصی نمی افتد نه معماری کشور بهتر میشود ونه جایگاه معمار استوار تر میگردد .ولی بگذارید دلمان خوش باشد که در تقویم شفاهی ونه در تقویم رسمی کشور روزی هم بنام معمار ثبت شده باشد.

 
از روز شیخ بهایی تا روز معماراز روز شیخ بهایی تا روز معمار

داریوش زمانی : نمیدانم چرا هر سال این موقع یاد "روز پدر" میافتم؟
شما و دیگران را نمیدانم ولی در خانه من هیچ وقت کسی ندانست روز پدر چه روزیست و در آن روز چه باید کرد؟
روز زن ومادر را اگر ندانید چه روزیست، در طول روزی در سال، دیدن افراد نه چندان کمی در شهربا شاخه گلی در دست، شما را نا خودآگاه با شاخه گلی به سوی عزیزی، روانه خانه میکند.
در روز بزرگداشت شیخ بهایی، چه چیزی ما را یاد آور معماریست؟