اخبار و مقالات مربوط به سخن ماه

موریانه نظم جمعیموریانه نظم جمعی

سخن ماه آذر - اول) چرا اعتماد مهم است؟ همه ما عموما در زندگی روزمره خود با مفهوم اعتماد و بی‌اعتمادی سروکار پیدا می‌کنیم. این دو مفهوم در بسیاری از کارها و رابطه‌های ما بی آنکه به این واژه اشاره‌ای داشته باشیم، مبنای تصمیم‌گیری ما قرار می‌گیرند.

 
انفجار پلاستیکانفجار پلاستیک

سخن ماه شهریور :آشنایان با مسایل نظامی و جنگی می‌دانند که ماده منفجره پلاستیکی چیست و چقدر خطرناک است. در حقیقت با یک چاشنی سبک و معمولی، انفجاری عظیم رخ می‌دهد. حمل و نقلش ساده است و از گیتهای فلزیاب هم بدون شناسایی عبور داده می‌شود.

 
معجزه ممکنمعجزه ممکن

سخن ماه مرداد - «ملت – دولت»، نام نوعی از حکومت است که در آن، ملت همه سرمایه‌های مادی و معنوی و برخی آزادی‌های فردی و اجتماعی خویش را به سیستم مرکزی واگذار می‌کند و در مقابل، از او می‌خواهد که همه امور کشور را بر عهده بگیرد و در آنچه مربوط به زیست اجتماعی شهروندان است، دخالت یا نظارت یا حمایت کند.

 
آیا ما انسجام فکری داریم؟آیا ما انسجام فکری داریم؟

سخن تیر ماه - به هم ریختگی عمل، ریشه در به‌هم ریختگی فکری دارد. وقتی اجزای فکر یکدیگر را نقض کنند، عمل به آنها نیز مجموعه‌ای از تناقضات را به‌وجود می‌آورند.

 
منتهای کمال…منتهای کمال…

سخن ماه اردیبهشت - شاید این ماجرای تناقض آفرین در سرزمین ماست که در کشوری با تاریخ و مفاخر و منابع و ثروت بسیار، به جای کمال و صدق و پیشرفت و ثروت، دایماً اخبار سوء استفاده و رانت خواری و فقرزدگی و بحران‌های اجتماعی و اقتصادی را می‌شنویم و می‌خوانیم.

 
خانه‌هاي بي‌پاي‌بستخانه‌هاي بي‌پاي‌بست

سخن ماه فروردین 97 - هفته گذشته يکي از مسئولان سازمان نوسازي مدارس اعلام کرد، سي‌درصد مدارس کشور نيازمند تخريب و بازسازي‌اند‎.

 
آیا تهران شهر فرهنگی است؟آیا تهران شهر فرهنگی است؟

سخن ماه شهریور - قبل از هر چیز باید موضوع و ویژگی شهر فرهنگی را تا حد امکان روشن کنیم در اینصورت می‌توانیم با بررسی ویژگی‌های شهر تهران به این سوال پاسخ دهیم.

 
یزد میراث جهانییزد میراث جهانی

سخن ماه مرداد - شهر تاریخی یزد پس از موافقت کمیته میراث جهانی یونسکو، عنوان بیست و دومین میراث جهانی کشور را به خود اختصاص داده است .

 
سفر بي‌بازگشتسفر بي‌بازگشت

سخن ماه تیر - سفر بي‌بازگشت معمولاً به رفتن از دنيا و آخرت اطلاق مي‌شود اما مردم ما مدت‌هاست كه شاهد سفر بي‌بازگشت نخبگان در دوران حياتشان هستند.

 
فقدان مستندات تضمین کیفیتفقدان مستندات تضمین کیفیت

سخن ماه خرداد - مباحث مربوط به توسعه کالبدی شهرها از دو بخش کمی و کیفی تشکیل می‌شود. توسعه کالبدی از منظر کمی همان است که طی دو سه دهه اخیر در کلان شهرهای کشور و به‌خصوص تهران اتفاق افتاده است.