اخبار و مقالات مربوط به سرزمین مادری

شناخت سرزمینشناخت سرزمین

فرخ باور : بی گمان، در دوران سرمایه داری و بخصوص سرمایه داری مافیایی از نوع این دوره ی ایران و خلیفه گری خالی باف ها، ظلم و ستمی که بر سرزمین و بر شهر رفته در تاریخ بشریت بی سابقه است...

 
شناخت سرزمين : خليج فارسشناخت سرزمين : خليج فارس

ايران پهناور ، ايران باستاني، سرزميني است چهار فصل كه هر گوشه آن با سيمايي و مشخصاتي خاص و متمايز جلوه مي كند.
شمال كشور با آب و هوايي معتدل و پرباران و زميني سرسبز و دريايي خروشان و غرب آب و هوايي كوهستاني و سرد و برف گرفته و مرتفع با مشخصاتي خاص اقليم كوهستاني تعريف مي شود.

 
مقاله ای در مورد شناخت سرزمین (روز خلیج فارس)مقاله ای در مورد شناخت سرزمین (روز خلیج فارس)

درجامعه شناسی مقوله هویت به عنوان یکی ازمهم ترین ویژگی و خصوصیات افراد و گروه های اجتماعی ازجایگاه با اهــــمیتی برخورداراست . به عقیــده گیدنزهویت درواقع همان چیزی است که فرد به آن آگــــاهی دارد ودر حقیقت هویت مجـــموعه ای از اشیاء دیگر می گردد...

 
سرزمینسرزمین

حبیب اله شیبانی : سرزمین آیا مفهومی مطلق است که البته نیست و آیا واجد ترکیبی از ذهینت و عینیت است که البته هست و طول وعرض آن را با برخاستن تیری از چله کمانی و در سرزمینی دیگر برخاک نشستنش میتوان سنجید ؟

 
شناخت سرزمینشناخت سرزمین

نادر تشکر : بسیاری از مردمان وقتی که صحبت از سرزمین می شود، خواسته و ناخواسته شهر و کشور تولد خود به یاد می آورند. آیا این رویکرد پاسخی روشن و کامل به عنوان سرزمین شما کجاست؟ می باشد. گروهی دیگر اصل و نسب خود را عنوان می کنند و اما گروهی دیگر با ای کاش گفتن و انتخاب نواحی دیگر به دنبال تغییر و تحولی پیش آمده در زندگی هستند. و البته گروهای مردمی بسیار است.

 
سرزمین – سرزمین من ایران   سرزمین – سرزمین من ایران

بیژن علی آبادی : سرزمین در لغت نامه وادی – محدوده ارضی جغرافیائی تعریف شده است .
سرزمین یا وادی از نظر كلی به چند جغرافیا . (جغرافیای طبیعی / جغرافیای انسانی و اجتماعی/ جغرافیای سیاسی / جغرافیای ...... ) تقسیم میشود و هریك از این تقسیمات جغرافیائی دارای تعریف و مشخصات مربوط به خود میباشد .

 
سرزمین مادری،آموزش معماریسرزمین مادری،آموزش معماری

علیرضا عظیمی حسن آبادی : معماری در ایران برای یک معمار از آموزش های او در دانشگاه آغاز میشود.پس هرآنچه بصورت منطقی از معماری بخواهد بشناسد در محیط دانشگاه باید بشناسد.اما عملا این آموزش ناقص و نیمه تمام رها میشود و مسائل مهم تری برای دانشجوی معمار مطرح میشود که حاصل تحمیل عقیده از بالا به پایین میباشد.حال فکر کنید که علاوه بر این آموزش ناقص مسائلی در جامعه مطرح میشوند که اصالتا شما در دوره ی آموزشی خود حتی نام آنها را نشنیده اید.

 
سرزمین مادری وارث خاطرات نسل‌هاسرزمین مادری وارث خاطرات نسل‌ها

سرزمین مادری شناسه‌هایی همچون فرهنگ، آئین‌، اقلیم و نحوه معشیت مردم را در بردارد. در این سرزمین علیرغم اینکه انسان‌ها هم‌نژاد و هم مذهب با یکدیگر نیستند و اغلب کیلومترها دور ازهم و بسیار متفاوت زندگی می‌کنند

 
سرزمین مادری - فرخ باورسرزمین مادری - فرخ باور

هرجا که درخت تبریزی می بینم آن جا سرزمین من است. وقتی برگهایش را می بینم که سرش را برای باد تکان میدهد انگاری بگوید نه بابا! ای وای! آخ آخ. به به، چه خوب. آنجا جای من است.

 
سرزمین مادریسرزمین مادری

در حاشیه نشست چهارمین گفتمان هنر و معماری -بیژن علی آبادی: سرزمین مادری یا وطن ما ایران است . ایرانی که بیش از دو هزار و پانصد سال دارای قدرت و هنر و حکمرانی در بیشتر نقاط بوده است .

 
12