اخبار و مقالات مربوط به معرفی معمار

محمد حسن معمارمحمد حسن معمار

قرن سیزدهم ه. ق
نام اثر» مسجد نصیرالملک شیراز

 
محمد تقی خان معمارباشی تبریزیمحمد تقی خان معمارباشی تبریزی

1266 ه.ق (1228 ه.ش)
«معمارباشی عهد محمد شاه و اوایل عهد ناصرالدین شاه بود نام وی در الماثر و الاثار ص 21 آمده استت وی پدر محمد ابراهیم خان معمارباشی وزیر نظام بود»

 
محمد بن فتحیمحمد بن فتحی

سده دهم ه.ق
نام اثر: آرامگاه ملا حسن کاشی در سلطانیه
«مقبره ملا حسن در مغرب سلطانیه و در سه کیلومتری ان قرار دارد که احتمالا در دوران سلطنت سلطان محمد خدابنده، یا بطور کلی در دوران مغول جزو پایتخت یعنی سلطانیه بوده است. (ملاحسن کاشی معروف به شیرازی یکی از علمای معروف در مکتب الهی بوده که در زمان سلطنت شاه اسمعیل اول صفوی می زیسته است)

 
استاد محمد قلی شیرازیاستاد محمد قلی شیرازی

1262 ه.ق 1224 ه.ش
نام اثر: مسجد حاج رجبعلی (در خونگاه)
این مسجد از مساجد قدیمی تهران می باشد. دارای صحن بالنسبه وسیع و شبستان تابستانی و زمستانی و ایوان و مدرس زیبائی است.

 
استاد محمد علی کاشیاستاد محمد علی کاشی

سال 1284 ه.ق (1245 ه.ش)
نام اثر :کوشک شمس العماره
«بسیاری از بناها و آثاری که از دوران قاجاریه باقی مانده تحت تاثیر اسلوب و سیستم عمارت ها و قصور ساختمان های ممالک اروپایی بنا شده است و این دلبستگی و عشق و علاقه پادشاهان قاجار نتیجه چندین مسافرتی بود که به فرنگستان نموده بودند.

 
استاد علی مریم کاشانیاستاد علی مریم کاشانی

قرن سیزده ه.ق (1241 ه.ش)
نام اثر: خانه بروجردی، خانه طباطبائی، خانه امین الدوله، سرای امین الدوله

«آقای دکتر منیر بوشناکی» رییس میراث فرهنگی سازمان جهانی یونسکو که در تابستان سال 1372 برای دیدار از آثار تاریخی کاشان بدین شهر سفر کرده بود پس از بازدید از چند خانه قدیمی و آثار تاریخی در ستایش معماران کاشانی چنین گفت:«معماران کاشانی بزرگترین کیمیاگران تاریخند زیرا از خاک طلا ساخته اند»

 
استاد علی اکبر ولد استاد باقراستاد علی اکبر ولد استاد باقر

1289 ه.ق (1269 ه.ش)
نام اثر: خانه عرب ها
«مجموعه ای است از دو خانه بزرگ و کوچک واقع در «سرقدمگاه» محله فهادان و نزدیک به مسجد چهل محراب و متعلق بوده است به حاجی میرزا احمد عرب. تزیینات داخلی خانه بزرگ عبارت است از سردرهای مقرنس بر بالای پنج دری و راهروها، درها، گچبری رف ها و جاسازی در انها.

 
استاد حسین شماعی شیرازیاستاد حسین شماعی شیرازی

1024 ه.ق (993 ه.ش)
نام اثر: مدرسه خان شیراز
ثبت تاریخی: 75

«مدرسه وسیع خان در زمان شاه عباس اول به دستور الله وردیخان وامامقلیخان والی فارس بنا شده (1024هجری قمری) سپس در زمان قاجاریه این مدرسه زیبا تعمیر و مرمت گردیده است.

 
استاد حاج شعبانعلیاستاد حاج شعبانعلی

1239 ه.ق (1202 ه.ش)
نام اثر: مسجد آقابزرگ کاشان، بقعه حبیب موسی
استاد حاج شعبانعلی معلم استاد علی مریم معمار کاشانی و سازنده مسجد زیبای آقابزرگ بین سالهای 1240 تا 1246 ه.ق بوده است.

 
استاد جبار تبریزیاستاد جبار تبریزی

1271 ه.ق (1231 ه.ش)
نام اثر :مدرسه اکبریه تبریز
بقعه صاحب الامر در کنار خیابان مدرس قرار دارد و از آثار زمان شاه طهماسب صفوی است. این بنا در سال 1045 هجری توسط سپاهیان سلطان مراد چهارم تخریب شد که در طمان شاه سلطان حسین صفوی و از طرف میرزا محمد ابراهیم وزیر آذربایجان مرمت گردید.