اخبار و مقالات مربوط به معرفی معمار

استاد محمد قلی شیرازیاستاد محمد قلی شیرازی

1262 ه . ق 1224 ه . ش
نام اثر: مسجد حاج رجبعلی (در خونگاه)
این مسجد از مساجد قدیمی تهران می باشد دارای صحن بالنسبه وسیع و شبستان تابستانی و زمستانی و ایوان و مدرس زیبایی است.

 
کریم یزدی عبدویکریم یزدی عبدوی

قرن سیزدهم ه . ق
نام اثر: مسجد ملا اسمعیل یزد
« این مسجد بزرگ در بازار منسوب به ملا اسمعیل واقع در جنوب میدان خان قرار دارد و از مستحدثات و اثر همت بلند آخوند ملا اسمعیل عقدائی است.

 
صمدصمد

1304 ه.ق (1265 ه.ش)
نام اثر: تیمچه امیر در بازار تبریز

 
استاد  علی مریم کاشانیاستاد علی مریم کاشانی

قرن سیزدهم ه . ق (1241 ه . ش)
نام اثر: خانه بروجردی، خانه طبا طبایی، خانه امین الدوله، سرای امین الدوله

 
استاد حاج شعبانعلیاستاد حاج شعبانعلی

استاد حاج شعبانلی معلم استاد علی مریم معمار کاشانی و سازنده مسجد زیبای آقابزرگ بین سالهای 1204 تا 1246 ه . ق بوده است. وی (تعمیر) رواق توحید خانه آستان قدس رضوی را هم در مشهد انجام داده است.

 
مفاخر النجار و نقاش استاد حسن بن جمال احمد شیرگیرمفاخر النجار و نقاش استاد حسن بن جمال احمد شیرگیر

738 ه . ق (716 ه . ش)
نام اثر: امام زاده قاسم ازنا
نام بقعه ای متبرک است که به فاصله 30 کیلومتری شمال ازنا بر سر راه خاکی این شهر به شازند در دشتی خاصلخیز واقع شده و در کنار قریه ای به همین نام قرار گرفته است.

 
استاد محمدبن جمال احمداستاد محمدبن جمال احمد

امامزاده شعیب در رئستای دوزال واقع در 47 کیلومتری راه قدیمی تبریز – اهر و 20 کیلومتری شمال خروانق، بر فراز کوهی قرار گرفته که مشرف به رود ارس و مرز روسیه است. با توجه به شیوه معماری و کتیبه های نیمه ویران بنا می توان آن را به اواخر قرن هفتم یعنی دوره ایلخانی نسبت داد.

 
خواجه حسین بن سیف الدین محمود بن تاج خواجهخواجه حسین بن سیف الدین محمود بن تاج خواجه

مسجد جامع مرند که بنام بانی آن ابوسعید بهادرخان شهرت دارد، به سال 731 هجری قمری ساخته شده از مجموعه بنای قرن هشتم.

 
استاد غیاث الدین شیرازیاستاد غیاث الدین شیرازی

848 ه . ق (822 ه . ش)
نام اثر: مسجد جامع خرگرد خراسان
غیاث الدین شیرازی (استاد): یکی از معماران و بنایان مسجد خردگرد خراسان در سال 848 ه . ق است. در فهرست دونالد ویلبر معمار به نام یدالشیخ العمید الاجل السید سدید الدوله معرفی گردیده است. 460 ه . ق
ثبت تاریخی 125