اخبار و مقالات مربوط به معرفی معمار

استاد شمس الدین ابن نصرالله المطهریاستاد شمس الدین ابن نصرالله المطهری

875 ه . ق (849 ه . ش)
نام اثر: امام زاده سلطان محمد طاهر (بابل)

« بقعه سلطان محمد طاهر در سه کیلومتری شمال شرقی بابل واقع است و مرقد یکی از نوادگان امام موسی کاظم (ع) است و شماره ثبت تاریخی بنای آن 67 می باشد. احداث بنای این قلعه متعلق به قرن نهم ه . ق است. ساختمان آن برج کثیرالاضلاع و از آجر ساخته شده است.

 

 
یکصدوسومینیکصدوسومین

قرن سیزدهم ه . ق
نام اثر: مسجد نصیرالملک شیراز
مجموعه بنا از یک مسجد بزرگ و یک امامزاده با گنبد و صحن ورودی مجزا تشکیل شده است. مسجد خود دارای صحن وسیع، دو ایوان روبروی هم، دو شبستان کشیده، یک سر در ورودی پر تزیین و یک رواق است.

 
عبدالله خان معمار باشیعبدالله خان معمار باشی

1267 ه . ق (1228 ه . ش)
نام اثر: ارگ تهران
«ارگ تهران و برخی از ساختمانهای داخل آن یادگار عهد صفویه است و چنانچه نوشته ها و مدارک موجود نشان می دهد افغان ها پس از تصرف و اشغال تهران در سمت شمال این محوطه پلی برقرار کرده و در جلو آن دروازه ای بنام (دروازه ارگ) ساختند، این دروازه بعدها دروازه دولت نامیده شده که در ابتدای خیابان الماسیه قرار داشت، و به این ترتیب می توان گفت به طور یقین حصار و خندق پیرامون ارگ وجود داشته است زیرا در غیر این صورت ساختن دروازه و ایجاد پل دیگر موردی پیدا نمی کرده است.»

 
حسینعلی مهرینحسینعلی مهرین

سده سیزدهم ه .ق
در فهرست ذکا امده است: این استاد از معماران عهد ناصری و سازنده بنای تکیه دولت در تهران بود
نام اثر: تکیه دولت

 
معماری وارطان، یک معماری فراموش نشدنیمعماری وارطان، یک معماری فراموش نشدنی

حتما در گوشه کنار شهر تهران به ساختمان های ساده ای که متعلق به دهه های اول سده شمسی است برخورد کرده اید به فرم هایی ساده، خالص و بی ادعا با رنگ های روشن، هرچند به میزان خیره کننده ولی به غایت درجه مردمی وهنوز هم تازه و روزآمد... این ساختمان ها آثاری است متعلق به معماری که چندان به او پرداخته نشده است.