اخبار و مقالات مربوط به معماری ظرف است یا مظروف

معماری ظرف است یا مظروف ؟معماری ظرف است یا مظروف ؟

ساناز افتخار زاده : نگاهی به تاثیر معماری بر انسان از منظر سبک معماری واستو شاسترا - واستو ( برآمده از واستادن / ایستادن ) به معنای دانش سازه ها دانش کهن ایرانیان در معماری بوده است . مهم ترين نکته در این نگرش معماری آن است که اين دانش بر خلاف روش هاي فرم گرای امروزي معماري به درستي انسان را به عنوان کاربر بنا مرکز توجه قرار مي دهد

 
معماری ظرف است یا مظروفمعماری ظرف است یا مظروف

نسیم ایران منش : " معماری علم و هنر ایجاد کالبد برای عملکردهای انسان است به نحوی که فعالیت های او را پوشش دهد و در برگیرنده اعمال فردی و اجتماعی او باشد " .
این تعریف به مفاهیم مختلفی اشاره می کند مثل علم ، هنر ، اعمال فردی و اجتماعی انسان . ما از فن و تکنولوژی استفاده می کنیم که بهترین جواب هنری را به صورت کالبدی برای انجام فعالیت های انسان بدهیم .

 
معماری ظرف است  یا مظروف ( ناسوتی است یا لاهوتی )معماری ظرف است یا مظروف ( ناسوتی است یا لاهوتی )

واکاوی درهر مطلب و موضوعی نیاز به شناخت موضوعی (کلی وپایه ) آن مطلب داردکه علوم وفنون وهنر از این مقوله مجزا نیستند برخی موارد مسایل مادی و معنوی هستند . در دنیای هنر اساس و پایه منطق فلسفی ولاهوتی است .

 
معماری ظرف است یا مظروف؟معماری ظرف است یا مظروف؟

بهروز مرباغی : در برابرم این سوال مطرح است: معماری ظرف است یا مظروف؟ پیشاپیش می‌دانم پاسخ این سوال،‌ بخودی‌خود، باید به پرسش اصلی‌تر پاسخ دهد: معماری چیست؟...

 
ظرف و مظروف (فرم و محتوا) در معماري   ظرف و مظروف (فرم و محتوا) در معماري

مهناز محمودی : در تاريخ زيبايي شناسي و فلسفه هنر بحث فرم و محتوا از مباحثي بنيادين در اين عرصه محسوب مي شود که مباني هنر در ادوار گوناگون براين اساس شکل مي گيرد. گاهي فرم و محتوا در ارتباطي تنگاتنگ تنگاتنگ و تفکيک ناشدني فرض شده اند و گاه در تقابل با يکديگر قرار داده شده اند.