اخبار و مقالات مربوط به معماری موزه

تعداد موزه هاي كشورمان با توجه به تمدن چندين هزار ساله اي كه دارد كافي نيستتعداد موزه هاي كشورمان با توجه به تمدن چندين هزار ساله اي كه دارد كافي نيست

سيدعليرضا قهاري، رئيس انجمن مفاخر معماري ايران به خبرنگار باشگاه خبرنگاران گفت: موزه ها نشان دهنده تاريخ، فرهنگ و تمدن هر كشوري هستند، تعداد موزه هاي ايران نسبت به كشورهايي كه از سابقه فرهنگي كمتري برخوردار هستند، 10 به يك است. وي افزود: در حال حاضر به دليل آنكه فضاي لازم براي تاسيس موزه وجود ندارد، بسياري از اشيائي كه كشف مي شود، در داخل گوني به صورت فله اي در انبارها نگهداري مي شود...

 
بناي موزه ها بايد با كاركرد موزه متناسب باشدبناي موزه ها بايد با كاركرد موزه متناسب باشد

سيد عليرضا قهاري رئيس انجمن مفاخر معماري ايران به خبرنگار باشگاه خبرنگاران گفت: در كشورهاي پيشرفته بناهايي كه براي موزه ها ساخته مي شوند جذاب و ديدني بود. در حالي كه در ايران به جز دو موزه هنرهاي معاصر و موزه ملي كه مخصوص موزه طراحي شده ساير موزه ها با اين كاركرد طراحي نشده است. وي تصريح كرد: متاسفانه خدماتي كه در موزه ها ارائه مي شود در شان يك كشور فرهنگي نيست و محيط موزه ها اغلب فضايي كسل كننده دارد...