Error parsing XSLT file: \xslt\ammiBreadCrumb.xslt تاریخ آخرین ویرایش : دوشنبه،19-4-1396
تعداد بازدید :1814

استاد علی بنا

استاد علی بنا

1052 ه . ق (1020 ه . ق)

نام اثر: مسجد گوهرشاد مشهد

ثبت تاریخی 140       6

مسجد و ایوان گوهرشاد از زیباترین ابنیه تاریخی قرن نهم هجری قمری ایران است. بانی آن گوهرشاد زوجه شاهرخ تیموری بوده، این مسجد به سبک چهار ایوانی است که در طرفین ایوان اصلی آن دو مناره کاشیکاری جای گرفته است. در جبهه ایوان مزبور کتیبه بزرگی که شامل نام شاهرخ بهادر و در سال 812 هجری قمری است خوانده می شود. قسمتی از این کتیبه خط بایسنقر میرزا شاهزاده تیموری است که از لحاظ هنر حسن خط فوق العاده است قسمت های دیگر کتیبه متعلق به زمان صفوی بوده خط آن را به محمدرضا امامی نسبت می دهند مجموعه ابنیه گوهرشاد مشهد از نظر معماری و کاشیکاری در اعداد شاهکار هنری و معماری محسوب می شود.

در پایان متن کتیبه تاریخی، بایسنقر،نام معمار این بنای عظیم و مشهور «قوام الدین شیرازی»ضبط شده است. گذشته از این کتیبه تاریخی، کتیبه های بی شماری در ایوان قبلی، جنبین در اطراف ایوان،  پیشانی ایوان، در طاق ایوان و سایر قسمت های بنا ثبت شده که دال بر تعمیر و تکمیل تزئینات کاشیکاری و الحاق ابنیه به ساختمان اصلی در قرن یازدهم و دوازدهم و سیزدهم هجری قمری است. به طور کلی مسجد گوهرشاد با گنبد پیازی شکل کاشی و ایوان رفیع و دو مناره بدیع آن، در زمره زیباترین شاهکار معماری و کاشی کاری ایران به شمار می رود. بدیهی است با تزیینات و تعمیرات مفصلی که از طرف پادشاهان صفوی و افشار و قاجار و به خصوص در عصر کنونی در مجموعه این ابنیه مقدس مذهبی به عمل آمده و می آید روز بروز بر زیبایی و وسعت و تکمیل ابنیه و متعلقات آستان قدس افزوده خواهد شد.

استاد قوام الدین شیرازی معمار مشهور دوران شاهرخ تیموری طراح این مسجد بود. نام استاد علی در مسجد گوهرشاد با رقم (استاد علی بنا 1052) دیده می شود که احتمالا مرمت بنا را برعهده داشته است.

 7

منبع: کتاب معماران ایران

بررسی و نوشته: زهره بزرگ نیا

تدوین و آماده سازی برای انتشار در وب سایت : شهره السادات عربشاهی

استان مرتبط : خراسان رضوی  


نظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید