تاریخ آخرین ویرایش : دوشنبه،19-4-1396
تعداد بازدید :581

باغ ظهیرالدوله، تهران

اين‌ بــاغ‌ در بخشي‌ از اراضي‌ امـامـزاده‌ قاســم‌ قـرار گـرفتـه‌ كه‌ روزگـاري‌ از زمره‌ ييـلاقات‌ دل‌انگيـز شميـران‌ به‌ شـمار مي‌رفت. بـاغ‌ در انتهـاي‌ يكي‌ از خـيابـان‌هـاي‌ فرعي‌ منشعب‌ از خيـابان‌ دربنـد با درختان‌ تنومند و قدكشــيده‌ قرار دارد كه‌ تا حدودي‌ سيـماي‌ ســنتي‌ و طبيــعي‌ خود را حـفظ‌ كــرده‌ است. ‌ باغ‌ ظهيرالدوله‌ با مساحتي‌ قريب‌ به‌ 4300 مترمربع‌ از دوسوي‌ شمال‌ و شرق‌ به‌ خيابان‌  ظهيرالدوله‌ و شهيد الفت‌ محدود است. ‌

56

 نـام‌ بـاغ‌ بـرگـرفـتـه‌ از نام‌ عليخان‌ ظهيرالدوله‌ رجل‌ بانفوذ، مشروطه‌خواه‌ و عارف‌مسلك‌ قرن‌ 13 ه.ق‌  است‌ كه‌ اصل‌ و نسب‌ وي‌ بـه‌ طايفه‌ دولو از طوايف‌ بزرگ‌ قاجار تعلق‌ داشته‌ است. ظهيرالدوله‌  چندي‌ با حفظ‌ سمت‌ وزارت‌ تشريفات‌ ناصرالدين‌ شاه‌ به‌ حكومت‌ مازندران‌ منصوب‌ شد. ولي‌  پس‌ از مدت‌ كوتاهي‌ حكومت‌ همدان‌ به‌ وي‌ اعطا شد، پس‌ از آن‌ به‌ تناوب، چندي‌ حاكم‌ گيلان،  مازندران، كرمانشاهان‌ و شميران‌ بود. وي‌ در گيرودار انقلاب‌ مشروطيت‌ در صف‌  مشروطه‌خواهان‌ قرار گرفت.

بارزترين‌ خصيصه‌ي‌ ظهيرالدوله‌ كه‌ تا حدودي‌ او را از ديگر رجال‌ قاجار متمايز مي‌سازد، گرايش‌هاي‌  صوفيانه‌ او است. وي‌ از مريدان‌ صفي‌ عليشاه‌ از اقطاب‌ بانفوذ سلسله‌ نعمت‌ اللهي‌ بود و هنگامي‌  كه‌ در سال‌ 1316 ه.ق. صفي‌ عليشاه‌ درگذشت‌ وي ‌بر مسند استاد نشست.

در گســتره‌ بــاغ‌ ظهيــرالدوله‌ چهره‌هاي‌ شـاخص‌ فرهنــگي، سياسي‌ و اجتماعي‌ كثيري‌ مدفون‌ شده‌اند كه‌ حضــورشان‌ اهـميت‌ ويــژه‌اي‌ به‌ اين‌ باغ‌ تاريخي‌ داده‌ است. چنــد تن‌ از مشهورترين‌ چهـــره‌هاي نــام‌آور عبــارتنــد از: ‌
 ملك‌الشعراي‌ بهار شاعر و سخنور معاصر، رشيد ياسمي‌ اديب‌ و استاد تاريخ، ايرج‌ ميرزا شاعر  بزرگ‌ معاصر، رهي‌ معيري‌ غزلسراي‌ متأخر، فروغ‌ فرخزاد شاعر معاصر، دكتر محمدحسين لقمان ادهم‌ پايه‌گذار دانشكده‌ي‌ طب، حسين‌ مسرور چكامه‌سراي‌ شهير، منوچهر مهران‌ موسس‌ و مدير  ورزشگاه‌ و مجله‌ نيرو و راستي، توفيق‌ جهانبخت‌ قهرمان‌ جهاني‌ كشتي‌ و نيز سياستمداران‌ و  روزنامه‌نگاران‌ برجسته‌اي‌ همچون‌ دكتر حسين‌ فاطمي، محمد مسعود، امير حشمت‌ نـيساري،  سرتيپ‌ حيدرقلي‌ پسيان، كلنل‌ كاظم‌ سياح، سرتيپ‌ سيف‌الله‌ شهاب، سرلشگر محمود انصاري‌  و...‌ و نيز استادان موسيقي‌ نظير ابوالحسن‌ صبا، روح‌اله‌ خالقي، درويش‌خان، حسين‌ تهراني، حبيب سماعي، حسين‌ صبا، داريوش‌ رفيعي، قمرالملوك‌ وزيري‌ و مرتضي‌ محجوبي. ‌

به‌ استناد سنگ‌نبشته‌هاي‌ موجود مي‌توان‌ عمري‌ حدود 90 سال‌ براي‌ باغ‌ ظهيرالدوله‌ متصور  شد. اما به‌ اعتبار ارزشها و يادگارهاي‌ فرهنگي‌ و تاريخي‌ نهفته‌ در آن، يكي‌ از مهمترين‌  گورستان‌هاي‌ تاريخي‌ ايران‌ محسوب‌ مي‌شود.

 

 

 

منبع: سایت کویرها و بیابان های ایران

تدوین و آماده سازی برای انتشار در وب سایت : شهره السادات عربشاهی

 

 

 

موضوعات مرتبط : باغ ایرانی    
استان مرتبط : تهران  


نظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید