Error parsing XSLT file: \xslt\ammiBreadCrumb.xslt تاریخ آخرین ویرایش : دوشنبه،19-4-1396
تعداد بازدید :1162

به بها نه ی آغاز هفته معماری

جمعیت رو به گسترش وحوزه نیازهای امروزین جامعه، در کنار توسعه علوم و تکنولوژی، منشاء تحولاتی است که شرایط و مشخصات ساخت و ساز بوده است. یکی از محورهای اصلی تحول را می توان حرکت از برنامه ریزی خرد به سمت برنامه ریزی انبوه و ساخت و ساز به روش صنعتی دانست.

 این گسترش موجب تغییرات وسیع نرم افزاری و سخت افزاری در این عرصه بوده و شاخص های اساسی ساخت وساز را به شدت متحول کرده است.

در کشور ما سالهاست که بحث ارتقای فناوری و توسعه صنعتی ساخت وساز، به مناسبت های مختلف واز جمله در خلال مباحث مرتبط با مسکن، انبوه سازی وارزان سازی مطرح بوده است.

 اما در عمل وبا تعریف واقعی وکامل از روش ساخت صنعتی، پیشرفت محسوسی در این زمینه مشاهده نشده و لاجرم رکود فناوری با بزرگترین بخش اقتصاد کشور همراه شده است که از منظر کارشناسی وبا شناخت صحیح از جایگاه توسعه صنعتی ساخت وساز، از عوارض ساختاری و سرنوشت ساز محسوب می شوند.

جهان در قرن گذشته شاهد تجربیات برجسته و فراوان در زمینه بهره برداری از فناوری های روز در ساخت وساز بوده است از جمله، بازسازی وسیع پس از جنگ جهانی دوم دستاوردهای حاصل از این بازسازی، در کنار تحولات اجتماعی وتوسعه علوم و تکنولوژی، که همه این تجربیات گرانقدر می تواند در اختیار جامعه مهندسی کشور قرار گرفته و مورد نقد وبررسی قرار گیرد.

 لکن تا کنون رسانه های گروهی وتخصصی و دانشگاه ها در این زمینه فعالیتی نداشته اند.

توسعه صنعتی ساخت وساز صرفا یک گزینه نیست بلکه یک راهبرد است زیرا در قبال توسعه صنعتی ساختمان و رشد ضریب ساخت صنعتی می توان اهداف فراکاربردی در ساختمان را کنترل و مدیریت کرد و بر اعتبار ساخت وساز خود افزود، به همین دلیل است که ضریب توسه صنعتی ساخت وساز در زمره ضرایب توسعه محسوب شده و به عنوان مهم ترین چالش جامعه مهندسی کشورمان شناخته می شود.

امروز با توجه به مجموعه شرایط حاکم بر ساخت وساز کشور، مقوله ساخت صنعتی باید از یک بحث حاشیه ای، به بحثی دارای اولویت و حتی اظطراری وشاید بحرانی، بدل شود ودر دستور کار اجرایی قرار گیرد.

باید این بحث را مجددا از مبانی و تعاریف اولیه آغاز کرد و بر اهمیت آن تاکید نمود و راه های رسیدن به آن را هموار ساخت.

باید توجه داشت که هر قدر شروع شایسته و همه جانبه این اقدام به تاخیر افتد به جز خسارت های جبران ناپذیر مالی و ائلاف منابع در سطح ملی، عمل با آن نیز مشکل تر خواهد بود، زیرا از یک روند طبیعی به روندی سراسری بحرانی و ضربتی تبدیل می گردد، به خصوص با حضور قریب الوقوع کشور در سازمان تجارت جهانی، هم اکنون نیز شرایط را باید بحرانی تلقی کرد و ظرفیت های موجود در کشور را برای چالش عظیم رقابت بین المللی آماده نمود.

در این راستا توجه به موارد زیر ضروری است؛

-توسعه صنعتی ساخت وساز تنها راه حل راهبردی در عبور از مشکلات مبتلا به ساخت وساز کشور.

-برنامه ریزی انبوه و ساخت و ساز صنعتی، ظرفیتی فوق العاده حائز اهمیت است که با اتکای به آن قادر خواهیم بود شاخص های اساسی ساخت وساز را مدیریت کنیم از جمله ایمنی، صرفه جویی در مصرف انرژی، ملاحظات زیست محیطی، پایداری(عمر ساختمان) و ...

-ارتقای فناوری و توسعه ساخت ساز به معنی مدیریت منابع، زمان و کیفیت است و این مهم به خصوص در بخش ساختمان که بزرگترین بخش اقتصاد کشور است از اهمیت ویژه برخوردار است

 در عین حال پیام مهم این است که ما به منظور توسعه صنعتی ساخت وساز و ارتقای فناوری نیروی انسانی متخصص و کلیه مواد و مصالح لازم را در اختیار داریم و صرفا برنامه ریزی و حمایت هدفمند، کافی به مقصود خواهد بود.

- ساخت وساز روستایی را از منظر جدیدی باید مورد توجه قرار دهیم. ایمنی، صرفه جویی در مصرف انرژی، پایداری (عمر ساختمان) و ... همه شاخص های اساسی ساخت وساز و کلیه الزاماتی که در رابطه با ساختمان شهری مورد توجه قرار دارد، در رابطه با ساخت وساز روستایی نیز باید تعمیم داده شود.

-ساخت وساز روستایی ، مهم ترین و پیچیده ترین چالش فرآوری جامعه مهندسی کشور است که بدیهی است بدون اتکا به فناوری پیشرفته، توفیق نهایی در دسترس نخواهد بود به بیان دیگر ساخت وساز روستایی، مهم ترین عرصه برای توسعه صنعتی ساخت و ساز محسوب می شود.

- در سند چشم انداز 20 ساله که کشور را در سال 1404 توسعه یافته ارزیابی می کند، یکی از ضرایب توسعه، ضریب ساخت صنعتی، است که این مهم لزوم رشد ضریب ساخت صنعتی را تبیین می کند و آهنگ رشد آن را نیز مشخص می نماید.

- برنامه ریزی انبوه و ساخت صنعتی ظرفیتی کارآمد است که در قبال آن می توان مجموعه دانش و تجربه جامعه بشری را به بخش ساختمان کشور سرریز کرد و به مدد آن نارسایی ها و ناکارآمد ی های حاضر در این بخش را محدود نمود.

- ما به فرهنگ معماری پرافتخار خود می بالیم، دفاع از این فرهنگ پربار بدون اتکا به فناوری پیشرفته و بهره برداری از تکنولوژی های روز امکان پذیر نیست.

 

 

 

منبع: روزنامه ابرار-اردیبهشت 1387

تدوین و آماده سازی برای انتشار در وب سایت : شهره السادات عربشاهی

 

موضوعات مرتبط : روز معمار    


نظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید