تاریخ آخرین ویرایش : دوشنبه،19-4-1396
تعداد بازدید :605

تغییرالگوی ساخت و ساز روستــایی


گروه ساخت وساز‌: الگوی زندگی مردم روستا عوض شده‌است و به تبع آن ساخت و ساز در این اقلیم هم دستخوش تغییر شده‌است‌. اما هنوز آدم هایی وجود دارند كه همیشه در جستجوی زندگی آرام و به دوراز ازدحام شهر‌ها هستند‌، تصویری شاعرانه از روستا در ذهن خود دارند و برای همین است كه خیلی وقت‌ها می گویند خوشا به حالت ای روستایی‌. روستایی خبر از بوق های پی درپی ماشین‌ها و هیاهوی شهرنشینی ندارد‌. زندگی شهری اما نقطه مقابل روستاست و گذر زمان در شهر خود قصه ای متفاوت از روستا دارد‌. زندگی شهری مهارت و فوت وفن خاص خود را طلب می كند‌.

در شهر‌ها انگار پایانی برای سروصدا و هیاهو نیست‌. صدای خیابان‌ها‌، ماشین‌ها و آدم‌ها آنقدر آزاردهنده‌است كه گاهی به سرت می زند همه چیز را ر‌ها كنی و به كنجی دنج پناه ببری‌، البته اگر بتوان در شهر‌ها جایی این چنین یافت‌. زندگی شهری‌، زندگی آرام و بی دغدغه ای نیست‌.

 آدم‌ها در شهر‌ها هرروز بی تفاوت از كنار یكدیگر می گذرند‌. ارتباط‌ها در شهر‌ها جزئی اند و زودگذر‌. ظاهرا آدم‌ها نسبت به هم بی تفاوت اند و غرق شدن در شلوغی و هیاهوی شهر‌ها مرگ صمیمیت‌ها و عاطفه‌هاست‌. شهر انگار دنیای بیگانه‌هاست‌.
تعاریف غلط
در سمت مقابل تعریفی که به مرورزمان در روستاییان امروز به وجود آمده‌، موجب شده نسل های جوان تا حد زیادی قبول نکنند که در زمره هویت روستایی دسته بندی شوند‌. این نگرش و تعریف از «خویشتن» است که امروز روستا‌ها را به سمت فراموشی کامل هویت روستایی می برد‌. این تعریف ذهنی از خویشتن‌، فرد روستایی را وادار می سازد تا ضمن پاک کردن صورت های هویتی روستایی‌، خود را بیش ازپیش به هویت شهری نزدیک سازند‌.

 در امر هویت نیز آنچه بیشتر در مراحل آغازین مورد شبیه سازی قرار می گیرد‌، ظواهر و صورت‌هاست‌. به همین دلیل روستاییان هر چه بیشتر سعی می کنند ظواهر زندگی خود اعم از پوشاک‌، سبک تغذیه و درنهایت معماری را از حالت سنتی خارج کرده و به نظام صورت بندی شهری نزدیک سازند‌.
بنابراین خانه های روستایی كه زمانی نشان از سنت های روستاییان و سبك زندگی آنان داشت‌، حالا نه شبیه خانه روستایی مانند گذشته‌هاست و نه کاملا شبیه خانه های مدرن شهری‌. نه تنها شهرنشینان‌، بلكه حتی نسل های امروزی روستا نیز با توجه به تغییراتی كه در روستا‌ها درنتیجه توسعه امكانات و خدمات رفاهی و تغییر شیوه یا سبك زندگی روستایی رخ داده‌است‌، كمتر قادر به تفكیك مفهوم خانه روستایی خود از خانه شهری هستند‌، اگرچه همچنان تفاوت های بارزی بین شهر و روستا وجود دارد‌.
به اعتقاد مردم شناسان در کشور ما خانه روستایی مدرن تلفیق و تركیب ناهماهنگ‌، نامتوازن و ناهمخوانی از خانه روستایی سنتی‌، خانه شهری و چادر و كپر عشایری است‌. یعنی نه خانه شهری‌، نه چادر عشایری و نه خانه روستایی سنتی است‌.
ورود تكنولوژی به روستا
ورود تكنولوژی شهری به جوامع روستایی‌، تغییرات زیادی در این جوامع ایجاد كرد‌. درگذشته میان ناحیه ای كه روستا در آنجا قرار داشت و معماری سنتی نوعی رابطه خاص وجود داشت‌. به عنوان نمونه در مناطق كویری اغلب خانه‌ها از گل و خاك ساخته می شد‌. اما اكنون تا حدودی سبك معماری شهری در خانه سازی و زندگی روستا‌ها كه در گذشته معماری خاص خود را داشت‌، نفوذ و آن را متحول كرده‌است‌.

سبك زندگی در روستا حالا مثل بسیاری از جنبه های زندگی آدم های امروزی تغییر كرده و حالا به چشم روستا‌، شهر نمادی برای امروزی شدن است‌. بسیاری از عناصر زندگی شهری در زندگی روستایی راه یافته‌است‌. حالا دیگر زن روستایی تقریبا از همان ابزاری استفاده می كند كه زن شهرنشین در خانه‌اش دارد‌. این تغییر فرهنگ باعث شده تا تولیدات کشاورزی و دامپروری در روستا‌ها متوقف شود‌. دیگر بوی نان محلی در کوچه پس کوچه های روستا به مشام نمی رسد و انگار نان های ماشینی‌، سفره های خانه های روستایی را رونق می دهد‌.
دلیل عمده به فقدان برنامه ریزی برای روستائیان برمی گردد‌. وقتی فرد روستایی می بیند که امکاناتی برایش فراهم نیست‌، ترجیح می دهد دست از کار های طاقت فرسایی مانند دامداری و کشاورزی بکشد و برای کار رهسپار شهر شود‌. اما چون محیط شهر برای خانواده روستایی چندان خوشایند نیست و دل کندن از محیط آبا و اجدادی به این سادگی‌ها اتفاق نمی افتد‌، سرپرست خانواده هرروز به دنبال یافتن کارهایی عموما ساختمانی به شهر می رود تا مایحتاج خانواده را تأمین کند‌.

 بنابراین نه به معنای واقعی روستا وجود دارد و نه زندگی شهری را شاهدیم‌. روستا‌ها تبدیل به خوابگاه کسانی شده‌اند که هرروز برای کار به شهر مراجعه می کنند‌. هرچند در خیلی روستا‌ها هنوز هم كار روستایی كشاورزی و دامپروری است‌،

 اما دختر روستایی كه تا همین چند سال پیش پشت دار قالی می نشست و با دستان هنرمندش بر تار و پود آن نقش می زد حالا انگار همچون دختر شهرنشین به دنبال مهارت های تازه تری است لذا بالاجبار مادران روستایی هنرهای کهنی که سینه به سینه به آنها رسیده بود با خود به گور می برند‌. این در حالی است که در کشورهای توسعه یافته با رسیدگی بیشتر به روستا‌ها و ساخت وسازهای مجلل‌، کشاورزی و دامپروری بیشتر از گذشته رونق گرفته و تولیدات روستائیان روند افزایشی را به همراه داشته‌است‌. 

 

منبع: روزنامه پیام ساختمان-مرداد  1394

تدوین و آماده سازی برای انتشار در وب سایت : شهره السادات عربشاهی

 نظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید