در آن سال‌ها ساخت‌وساز در ایران رونق گرفته بود. نخستین خط راه‌آهن وجاده و تونل درحال ساخت بود و ایران رتبه پنجم را در واردات سیمان داشت. کارشناسان بعد از تحقیقات میدانی به این نتیجه رسیدند که کوه‌های بی‌بی شهربانو در شهرری بهترین گزینه برای ساخت کارخانه است. مجلس وقت از محل درآمد حاصل از فروش قند و شکر با یک شرکت دانمارکی برای ساخت تجهیزات و مقدمات کارخانه سیمان در شهرری قرارداد بست. این قرارداد در سال ۱۳۰۹ منعقد شد و شرکت دانمارکی در همان سال، ساخت تجهیزات نخستین کارخانه سیمان با ظرفیت ۱۰۰ تن را آغاز کرد. بعد از تجهیز محل مورد نظر و ساخت نیروگاه برق، مجلس، قراردادی را با شرکتی آلمانی برای ساخت ساختمان‌های کارخانه سیمانمنعقد کرد و در سال ۱۳۱۱ بود که عملیات ساخت این کارخانه به پایان رسید. ساختمان‌های فرعی این کارخانه به‌وسیله وزارت طرق(راه) ساخته شد. مدیر این پروژه مهندس علی‌قلی‌خان سپاهی بود که بعدها نیز ریاست کارخانه را عهده‌دار شد.