تاریخ آخرین ویرایش : سه شنبه،7-6-1396
تعداد بازدید :284

طرز انتخابات در دوران پهلوی اول

طرز انتخاب در آن زمان (دوره پهلوی اول) چنین بود که قبل از رسیدن موعد انتخابات، اعلی‌حضرت در همه جا از استانداران و فرماندهان و بعضی اوقات از شهربانی هم، هر یک جداگانه نظر عمومی مردم هر شهرستان را می‌خواست، از آنها سوال می‌شد چه اشخاصی مورد احترام و توجه مردم هستند. وقتی آن صورت‌ها می‌رسید بین آنها یکی را که موردنظر بیشتر قرار گرفته بود و خود نیز می‌پسندید انتخاب می‌کرد و دستور می‌داد به انتخاب او کمک شود و همان شخص انتخاب می‌شد. منتخب مزبور دیگر باقی می‌ماند و هر دوره‌ تجدید انتخاب می‌شد مگر اینکه شکایتی از او می‌رسید یا رفتاری جز انجام وظایف قانون‌گذاری از او ناشی می‌شد، در این صورت به تغییر آن نماینده به همان کیفیت خواستن اسامی جدید از معتمدان و محترمین محل اقدام می‌شد.

 

- عباس مسعودی، اطلاعات در یک ربع قرن، اطلاعات، تهران 1329، ص 218-13.

 نظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید