شرکت روسی اتم‌ستروی‌اکسپورت پیمانکار اصلی این نیروگاه بوده است. مراحل ساخت این نیروگاه در فضای سیاسی منحصربه‌فردی انجام شده‌است. ساخت این نیروگاه در سال ۱۳۵۴ با همکاری شرکت‌های آلمانی آغاز شد و قرار بر این بود که تا پایان ۱۳۶۴ این نیروگاه به بهره‌برداری برسد. پس از انقلاب سال ۱۳۵۷عملیات ساخت آن به‌طور کامل متوقف شد. در طول جنگ تحمیلی این نیروگاه چند بار مورد حمله نیروی هوایی رژیم بعث قرار گرفت.