روزنامه اطلاعات فردای این حادثه نوشت:

 «ساعت ۲۲، درحالی‌که ۷۰۰ نفر مرد، زن و کودک سرگرم تماشای فیلم گوزن‌ها بودند، گروهی خرابکار و غیرمعتقد به اصول انسانی با همکاری سرایدار سینما، با مواد آتش‌زا، سالن سینما را به آتش کشیدند. شعله‌های آتش زبانه کشید و حریق تمام سالن سینما را دربرگرفت. مردان، زنان وکودکان تماشاچی با دیدن شعله‌های آتش به طرف درهای ورودی و خروجی هجوم بردند، اما با درهای بسته مواجه شدند. در این میان شعله‌های آتش تمام سالن سینما را دربرگرفت و تماشاچیان با ناله و ضجه در محاصره‌ کامل شعله‌های آتش قرار گرفتند. ۳۷۷ نفر از مردان، زنان و کودکان تماشاچی زنده ‌زنده و به‌طور فجیع و رقت‌باری در میان شعله‌های آتش سوختند. بلافاصله پس از شروع حریق، برای اطفای آن از ماموران آتش‌نشانی شهرداری آبادان و شرکت ملی  نفت ایران کمک خواسته شد. ماموران آتش‌نشانی موفق شدند، در ساعت 2 بامداد آتش را مهار کنند. تلاش برای خارج ساختن اجساد 377 نفر از تماشاچیانی که در آتش سوخته و کشته شده‌اند، ادامه دارد.»

قفل بودن درهای خروجی، کیفیت مواد آتش‌زا، تاخیر 10 دقیقه‌ای در خبر کردن آتش‌نشانی، نبودن آب در شیرهای آتش‌نشانی بزرگ‌ترین پالایشگاه جهان، نزدیکی شهربانی با محل سینما و توضیحات کارشناسان، نظر مردم را به سوی ساواک و شهربانی سوق داد که هولناک‌ترین برنامه را در تحقق وحشت بزرگ ریخته‌اند.