در این میان شهرداری تهران (سازمان نوسازی) نسخه میانه‌ای را برای دستیابی به الگوی مطلوب نوسازی بافت فرسوده به دولتپیشنهاد داده است. نسخه سازمان نوسازی شهر تهران برای نفوذ به بافت فرسوده، امکان غلبه کامل بر رکود مسکن از هسته فرسودهپایتخت با اجرای اقدامات مشترک توسط دولت و شهرداری تهران فراهم می کند. در نسخه پیشنهادی از سوی سازمان نوسازی از یکسو با استفاده از اهرم تسهیلاتی متناسب اقشار ساکن در بافت فرسوده به تحریک بخش تقاضا کمک می‌شود؛ از سوی دیگر با ورود دولت برای کاهش برخی از فاکتورهای هزینه‌ای ساخت‌وساز، انگیزه سمت عرضه برای ورود به بافت فرسوده تحریک می‌شود. بررسی‌های سازمان نوسازی نشان می‌دهد در حال حاضر اگرچه ساخت‌وساز در بافت فرسوده رونق گرفته، اما خرید و فروش مصرفی آپارتمان در بافت فرسوده، در مسیر رونق، در گردنه وام بانکی گرفتار شده است. مطابق با آمار هم‌اکنون ۲ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی نوساز کلید نخورده در مناطق بافت فرسوده شهر تهران از بابت معطلی در فروش روی دست سرمایه‌گذاران ساختمانی مانده است. به گفته کارشناسان علت اصلی رسوب این میزان واحد نوساز در بافت فرسوده به‌رغم رشد معاملات مسکن طی ماه های اخیر در همین مناطق تهران، موضوع قدرت کم خرید اقشار هدف در بافت فرسوده به‌رغم تقاضای آنها بوده است.

همچنین آنالیز انجام شده از سوی سازمان نوسازی شهرداری تهران نشان می دهد هزینه ساخت هر مترمربع واحد مسکونی در محدوده بافت فرسوده حدود یک میلیون تومان است که از این رقم حدود ۴۳۸ هزار تومان مربوط به عوارض جانبی است که از سازنده دریافت می‌شود. در نسخه سازمان نوسازی پیشنهاد شده است حدود ۴۵ درصد کاهش قیمت از طریق کاهش هزینه‌های جانبی اجرایی شود؛ چراکه تاکنون اعمال بسته تشویقی طراحی شده از سوی سازمان نوسازی منجر به کاهش هزینه ساخت تا ۲۵ درصد شده است. ضمن آنکه آمار پنج ماهه تیراژ ساخت وساز در محدوده بافت فرسوده نشان می‌دهد نسبت به مدت مشابه سال گذشته معادل ۵۴ درصد رشد رخ داده و اگر تمامی مسوولان به عرصه نوسازی بافت فرسوده وارد شوند، این رشد می‌تواند تا پایان سال به صد درصد برسد. در صفحه باشگاه اقتصاددانان امروز با طرح ابعاد مختلف این نسخه پیشنهادی با صاحب‌نظران و کارشناسان، قابلیت اجرایی شدن این بسته و همچنین روش‌های پیشنهادی تامین مالی بافت فرسوده مورد بررسی قرار گرفته است.