Error parsing XSLT file: \xslt\ammiBreadCrumb.xslt تاریخ آخرین ویرایش : دوشنبه،19-4-1396
تعداد بازدید :1014

مسئولیت ما در فضای مجازی

بد جوری فکرم را به خودش مشغول کرده. همین گروه‌های تلگرامی را می‌گویم. البته من فقط یک کاربر ساده هستم، و می‌دانم نوشتار من نمی‌تواند شکل کارشناسانه به خود بگیرد، ولی وقتی روحم صدمه می‌بیند، احساس وظیفه می‌کنم که برای جلوگیری از نابودی دانائی‌های خوش‌آیندی که افراد این گروه‌ها می‌توانند به وجود بیاورند، پاسخی باشم به بد گفتاری و رفتار‌هائی که حتی گاهی زیبائی شناسانه‌اند، ولی در اصل ملال ‌آور. ظاهرا در علم حقوق، این کار مرا دفاع مشروع نام نهاده‌اند.

تا آن‌جائی که می‌دانم، شکل گرفتن هر گروهی به منظوری است. این منظور در گروه‌های کارشناسی و حرفه‌ای، بستگی به نوع کارشان، شامل اطلاع رسانی‌ها، در میان گذاشتن اندیشه‌ها، آفرینش نظریه‌ها و... واین بدان معنیست که در این گروه‌ها هرعضوی حق غنی کردن ارزش‌های موجود را دارد بدون آن که منکر بعضی از تفکرات دیگر بشود. حق آفرینش‌ ارزش‌های تازه تا آن جا که حتی بتوانند در آفرینندگی بشریت حضور داشته باشند. و به جرات می‌گویم که در بیان این اندیشه، احساساتی نیستم و تند روی نکردم.

در دنیائی که مردمان به جای هرچیز دیگر فقط دکمه‌ها را می‌شناسند تا آن را فشار دهند و عباراتی را بخوانند ولی نمی‌دانند با چه قدرت پنهانی، رو در رو و درگیر هستند، این نویسنده فهیم و داناست که سکان مدیریت را به دست دارد. دانائی قدرتی مقدس است که ما ایرانیان از دیرباز، کابرد این نیرو را شناخته و از آن بهره جسته‌ایم

یسنا هات 31 بند 17

ای اهورا

برترین پیرو راستی و بزرگترین گراینده به دروغ کیست؟

دانائی باید، دانائی را بدین پرسش  پاسخ گوید و بیاگاهاند. مباد که از این پس نادان کسی را بفریبد.

در این جا کلام می‌تواند از مرحله‌ی بی‌واسطه‌ی وجود، به مرحله‌ی وجود واکنشی برسد و از مرزهای بی اعتباری عبور کند و خواننده را بیدار کندو نه این که رخوت او را تقویت کند.  نکته‌ی مهم در این جا،  و آنچه که موجب نوشتن چنین مبحثی شد، اخلاق و رعایت آن است.  بی اخلاقی، بدترین بلا در این گونه ارتباطات کلامی است. شوربختانه اخیرا شاهد رفتاری کلامی از جنس بی‌اخلاقی بودم. البته هیچکدام از طرفین به این قصد شروع نکرده بود ولی بی رحمانه به جان بی‌گناه همدیگر افتاده بودند. اتفاقی که افتاده بود آدمی را به یاد این ضرب‌المثل می‌انداخت: چون ندیدند حقیقت ره افسانه ‌زدند و چون تلخی این رویداد را تاب نیاوردند، به ناچار بر سر هم کوفتند.

 در گروه‌های مجازی،  کلامی که گوینده‌اش را نمی‌بینی، هزاران شکل و صفت می‌تواند در ذهن خواننده بسازد. و با علم بدین معنا، باز هم بیائیم و با آن کسی را از ریشه بکنیم نه برای این که او را به جای بالاتری از سطوح دانائی بنشانیم بلکه در هوا معلق بماند، دیگر نمی‌دانم چه بگویم.

 شوربختانه در گروه ها، گاهی ما تبدیل به موجودی می‌شویم که تخریب‌گر است بدون آنکه به این رفتار ناپسند خود واقف باشیم واین یعنی مصیبت، یعنی بدترین و موثرترین نوع تخریب. مرز شایعات در گروه های حرفه‌ای و کارشناسی، بسیار مرز خطرناکیست، چون حکم دروغ را دارد و دروغ از آن جهت بد است که برهم زننده نظم است. و در آخر آن چه که بیشتر شاهد آن بوده‌ام، افرادی فعال در گروه، مشغول عکس و متن گذاشتن هستند، بدون این که توجه داشته باشند دیگری هم همین کار را کرده. جالب تر این که به نظر می رسد هیچ کدام متن های دیگران را نمی‌خوانند و فقط حضور خود را با مطالب تکراری اعلام می‌کنند. حتی زیبائی‌ها هم در گونه اشباع شده خود، مسمومیت‌زا است و آدمی را روی‌گردان می‌کند.

همان گونه که در آغاز گفتم، کارشناسانه ننوشته‌ام و قصدم هم این نبوده.  فقط دلم به درد آمده بود. چون براین باورم که هر قدمی ، راهی باز می کند و انسان‌هائی  در آن، شادمانه به راه می‌افتند.  بکوشیم در گروه‌های مجازی حرفه‌ای، مقصد ناکجا آباد نباشد.

                                                                 خوبچهر کشاورزی    آذر ماه 1395     

موضوعات مرتبط : سخن ماه    
عضو مرتبط : خوبچهر کشاورزی  


نظرات:
بادرود فراوان بر همگ به ویژه خوبان وخوبچهرگان وهوشوران
parviz talaie :

کجای این نکات دقیق کارشناسی نیست
ههمه درد و نگرانی از همینجاست که
ازادی خرد ورز هم میخواهد که بیماری
افسردگی وبی تفاوتی از هردشمنی امروزه
بیشتر گریبان همه راگرفته.
فسادتنها در دزدی وکشتار که نیمی از جهان
را گرفته نیست...هوا زمین وابها را الوده
کردیم باصنعتی که ......
 

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید