تاریخ آخرین ویرایش : دوشنبه،19-4-1396
تعداد بازدید :537

نگاهی به بازی های المپیک و پیام آن ( قسمت دوم شناخت شعار وارزش های ورزش های المپیک )

o

نگاهی به بازی های المپیک و  پیام آن

(  قسمت دوم  شناخت شعار وارزش های  ورزش های المپیک )

نگارنده سعی دارددراین باره نوشتاری کوتاه(دردومقاله)راباتوجه به مدارک ومستندات وپیشینه بازیهای المپیک به رشته تحریردرآورد که این مقاله قسمت دوم میباشد .

مقدمه

هرچهارسال یکبارازکشورهای مختلف ورزشکاران به محل برگزاری بازیهای المپیک اعزام ودررشته های گوناگون ورزشی مسابقات برگزارمیشود و به نفرات برتر مدال و گواهینامه اهداء میشود .این مراسم چیست و چه پیامی دارد .

بازیهای المپیک دوران باستان

درابتدایک جشن مذهبی بود که برای ادای احترام به زئوس(خدایان یونان)درصحن مربوط به او برگزار میشد.این مسابقات هرچهار سال یک بار و از سال ۷۷۶ قبل از میلاد در المپیا که محل صحن زئوس بود برگزار می شد.

مسابقات المپیک در بین یونانی ها از اهمیت زیادی برخوردار بود چنانکه مورخین یونانی در دوران باستان، از آن بعنوان یک واحد برای اندازه گیری زمان استفاده میکردند.یک «المپیاد» بیانگر چهار سال می بود.

هرچهارسال یکبار از کشورهای مختلف ورزشکاران به محل برگزاری بازیهای المپیک اعزام ودررشته های گوناگون ورزشی مسابقات برگزارمیشودو به نفرات برتر مدال وگواهینامه اهداء میشود . آیا فقط بازیهای المپیک برای رسیدن به حد نصاب های ورزشی است؟

بازیهای المپیک برای ملت ها چه پیامی دارد ؟

شعار المپیک. 

سه كلمه سیتیوس،آلیتیوس،فاریتیوس كه اغلب زیر پرچمهای المپیك نوشته میشوند به معنی سریعتر،بالاتروقویتراست.ضمن اینکه آرم (نشان)المپیك تركیبی است ازحلقه های المپیك كه با عناصر مشخصه دیگری در می آمیزد.

شعله المپیك

شعله ای است كه طی بازیهای المپیك زیرنظركمیته بین المللی برافروخته میشود.مشعل المپیك عبارتست ازیك مشعل یا مشابه آنكه آتش المپیك روی آن شعله ور می شود. 

نماد المپیک

المپیک نمادهای بسیاری دارد معروفترین نمادراین میان حلقه‌های المپیک است این پنج حلقه درهم بافته شده نمادی ازاتحادمیان پنج قاره‌استاین پنج حلقه در پنج رنگ روی زمینه سفیددر پرچم المپیککشیده شده‌اند. رنگ‌های سفید (رنگ زمینه)، قرمز، آبی، سبز، زرد و سیاه بگونه‌ای انتخاب شده‌است که هر کشوری حداقل یکی از این رنگ‌ها را در پرچم ملی خود دارد.

پرچم المپیک

پرچم المپیک در سال ۱۹۱۴ انتخاب شد،. این پرچم برای هر یک از جشنهای بازیها برافراشته می‌شود. 

اشعار المپیک

اشعار رسمی المپیک «Citius, Altius, Fortius»عبارتی لاتین به معنی «سریعتر، بالاتر، قدرتمندتر» است. ایده‌های کوبرتین بیش از همه در آیین المپیکنمود دارد:      

مهمترین مسئله در بازیهای المپیک حضور در آن است، نه برنده شدن.همانگونه که در زندگی مهمترین اصل تلاش است نه پیروزی، اصل مهم فتح کردن نیست، بلکه خوب جنگیدن است.    

آتش المپیک درجایگاه مخصوص المپیک روشن می‌شود و مشعل آن را دوندگان بصورت امدادی حمل می‌کنند. اما حمل امدادی آن از ۱۹۳۶اغاز شد.تاکنون شرایط امنیتی سختی بر روی بازیهای المپیک اعمال می‌شود تا از فعالیت‌های تروریستی احتمالی جلوگیری شود. 

بازیهای المپیك باستان ابتدا فقط در یونان انجام می شد و تنها یونانیان اصیل می توانستند در آن شركت كنند و برای قرنها مسئله اخلاق بدقت مورد نظروتوجه بودوچون جنبه مذهبی آن برجنبه ورزشی ترجیح داشت لذا از حضور افرادی كه دارای سوء پیشینه بودند جلو گیری می شد . ورزشکاران جوان مجاز بوده اند که وارد میدان شوند و آمادگی خود را برای نوعی کشتی گیری اعلام دارند و در سوی دیگر میدان ورزش های سبک صورت می گرفته است.

همچنین در ابتدا زنها را حتی برای تماشای بازیها نیز راه نمی دادند، لذا نام زنی بنام"هیپو دامیاری"بخاطر تلاشی كه برای شركت بانوان در المپیك مبذول داشت بعنوان مؤسس المپیك بانوان باید همواره بخاطر داشت.   

جوانان4سال تمرین میکردندتادرجشن«المپیا»به پیروزی برسند،تاج زیتون برسرنهندوشاعران درمدح آنان قصیده بخوانندرشته های ورزشی درابتدابه دویدن،ارابه رانی،پنتاتلن،پرشها،پرتاب دیسک وپرتاب نیزه وسرانجام کشتی گیری اختصاص داشته وبتدریج تغییرکرده وروبه تکامل نهاده است.

دوندگان در خط آغاز در کنار هم می ایستادند و در یک لحظه تلاش آغاز میشد. ورزشکاران طول میدان را که یک «استاد» می گفتند میدویدند.ورزشی که دردوره باستان طرفداران پرشماری داشت نوعی کشتی گیری و مشت زنی توام با هم بوده است که آنرا «پانکراسیون»می نامیدند در این نوع مبارزه استادی در کشتی و مشت زنی لازم بود تا پهلوانی به مقام نخست برسد. . ، در آن روزگاران پس از پایان یافتن رشته های انفرادی برای گزینش بزرگترین قهرمان مسابقه های پنج گانه که آن را «پنتاتلن» می گفتند، صورت می گرفت. در این رشته قوی ترن پهلوانان به میدان می آمدند و در دویدن پرش کردن پرتاب کردن نیزه کشتی گرفتن و پرتاب دیسک به رقابت می پرداختند. زورآزمائیهای المپیا طبقه بندی می شد یک روز مخصوص نوجوانان بود روز دیگر برای با سابقه ها و به رشد کافی رسیده بودند جریان می یافت.پنجمین روز به مراسمی به مراسم مذهبی اختصاص داشت و آخرین روز داوران و روحانیون با شکوه کم نظیری در جایگاه بلندی متمرکز و قهرمانان رشته های مختلف را معرفی می کردند.

در حاشیه المپیک مسابقه‏های شعر و شاعری، سخن‏وری و موسیقی هم برگزار می‏گردید.

 اهداف نهضت المپیك

گردآوردن قهرمانان جهان هرچهارسال یكباردریك جشنواره كبیرورزشی كه به نام بازیهای المپیك خوانده میشود . هدف در بازی های المپیك شركت است نه پیروزی.اساس آن بر پیروزی استوار نیست بلكه اصل خوب مبارزه كردن است. ورزشكاران جهان برای بدست آوردن اهداف سریعتر،قویتروبالاتربدون توجه به ملی،مذهب ونژادپیكارمیكنندوشعاركوبرتن را مبنی بر در صفا زیستن، در صفا مبارزه كردن و به نیروی جسمانی خود صدمه نزدن را سرلوحه كار خود قرار می دهند. آنكس كه در نبرد ورزش دوست دیگران بماند ، آنكس كه همنوعان خود را در خور احترام به شمارد به هدف اصلی المپیك رسیده است . ساختن جهانی صلح آمیزتر و دنیای بهتر . آموزش و پرورش نسل جوان از طریق ورزش ،  بدون هیچگونه تبعیض نژادی با توجه به روح المپیك .       

  اشاعه اصول المپیك در سراسر جهان و بدین طریق آفریدن حسن نیت در میان ملل        

مسابقات المپیک تابستانی ۲۰۰۴ در ۲۸ رشته ورزشی برگزار شد. کمیته ملی المپیک به منظور جلب توجه تماشاگران چندین ورزش دیگررا نیز به برنامه مسابقات افزوده‌است.رشد المپیک همچنین باعث میشود که ورزشهای کم طرفدار مانند پنج‌گانه مدرنیا ورزشهای پرهزینه جایگاه خود را در برنامه المپیک از دست بدهند. کمیته ملی المپیک تصمیم گرفت برنامه المپیک تابستانی را به حداکثر ۲۸ ورزش، ۳۰۱ مسابقه و ۱۰۵۰۰ ورزشکار محدود کند..                       

دوستاری و حرفه‌ای گری در المپیک

مدارس خصوصی انگلیس درنیمه دوم قرن نوزدهم این باوریونان باستان وروم را تقویت بخشیدند که ورزش بخش مهمی از آموزش را تشکیل میدهد که دریک ضرب المثل بود:‹‹عقل سالم دربدن سالم››یابه لاتین mens sana in corpore sano. با توجه به این روح وخلقیات،شرکت کردن درورزش مهمترازپیروزی درمیدان مسابقه بود؛چراکه جامعه خواهان آن بود؛نه اینکه الزاماًدرهرحوزه وزمینه سرآمدوبهترین باشند.دردهه هفتاد شرایط آماتوریسم ازمنشور المپیک حذف شد. ورزشکاران (یا تیم‌هایی)که درهررشته به مقام اول، دوم یا سوم میرسند.به برندگان اول «مدال طلا»و دوم مدال نقره وبه ورزشکاران رتبه سوم،مدال برنزاهدامیشود. ؛ علاوه بر این از سال ۱۹۴۸ به بعد، به ورزشکارانی هم که رتبه‌های چهارم، پنجم و یا ششم و از سال ۱۹۸۴ دیپلم پیروزی به رتبه‌های هفتم و هشتم را دریافت می‌کنند گواهینامه‌هایی اهدا می‌شود که بصورت رسمی از آنها با عنوان «دیپلم پیروزی» یاد می‌شود. از سال ۱۹۷۶، این گواهینامه‌هانیز به کسانی که مدال دریافت کرده‌اند نیز اهدا می‌شوند نیز اهدا می‌شود. .

گفتار نگارنده :

باتوجه به مطالب فوق که بسیارفشرده بیان شد مشخص میگرددکه نهضت المپیک  واهداف آن برای قهرمان پروری نیست بلکه شعار اصلی انسان سازی است . شرکت کردن در این بازیها علاوه بر آمادگی جسمی برای آن رشته نیاز به بینش ودرک مسائل  اجتماعی بین المللی دارد . موفقیتها به ظاهربه چشم میخورد.رکوردی دریک رشته ورزشی شکسته میشودوورزشکاری خندان ودیگری گریان میشوداین عمل دارای پیام انسانی است نه پیام قهرمان پروری  باید در این مورد انسانی فکر کرد . بیائید پس از اتمام هربازیهای المپیکی به شعار آن که انسان دوستی است را سرلوحه قرار دهیم . انسانها را فارغ از رنگ ونژاد بنگریم . بیائید همیشه و در همه جا صلح ودوستی را جایگزین  کینه ودشمنی قرار دهیم .    بامید آن روز که در دسترس است.

بیژن علی آبادی

موضوعات مرتبط : هم اندیشی   یکصد معمار، یکصد انتخاب    


نظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید