مقالات معماری و شهرسازی

معمار مساجد (قسمت چهارم)معمار مساجد (قسمت چهارم)

هیأتی مرکب از چند نفر از وکلا، «قربان قصری» و اینجانب تشکیل و تصمیم گرفته شد که هر چه زودتر باید برای این سقف فکری کرد. بنده عرض کردم که خطر حتمی است ولی می توان بدون تخریب، از فروریختن آن جلوگیری نمود. به شرط آنکه اختیار داده شود.

 
خورشید نبوغ ایرانیخورشید نبوغ ایرانی

لویی ماسینیون : در گستره عظیم امپراتوری ایران در یونان آسیایی، درونمایه هایی وجود دارند که به طور خالص یونانی نیستند و آنچه را به ایران تعلق دارد به سادگی می توان در آن تشخیص داد. اگر اولین متکلمین اسلامی، بیشتر به ذرّه باوری رواقیان علاقه مند بودند تا به مکتب مشاء ارسطو، با اینکه مدارک یونانی مرتبط با مشائیون به مراتب بیشتر بود، علت آن است که نوعی غریزه و گرایش فکری سامی که از آشنایی و انس ایرانیان با کاتبان آرامی، نخست در دوران هخامنشیان و سپس ساسانیان، نشأت می گرفت.

 
ایران از نگاه سفیر روسایران از نگاه سفیر روس

محمدولی سهرابی اسمرود : اکنون پس از یک ربع قرن، قضایای گذشته، طور دیگری در نظر من جلوه می کند. سیاستی که روسیه در ایران بر طبق رژیم قدیم تعقیب می کرد، سیاستی بود که نه تنها از حیث حقوقی بلکه عملاً این کشور را تحت الحمایه خود می دانست، بنابراین، آن را از استقلال محروم نموده و در یک حال ضعف و هرج و مرجی نگاه می داشت.

 
ایران در عصر قاجارایران در عصر قاجار

ارنست اورسل : دراین محلات آرام، سگ های بی شماری سرگردانند که برخلاف اسلامبول اصلاً مورد علاقه و توجه مردم نیستند. در پای دیواری خزیده و اکثر اوقات در عالم چرت به سر می برند، فقط گاهی تکه نانی که عابر حیوان دوستی به سویشان می اندازد چرتشان را پاره می کند و آنها را مجبور می سازد از جای خود تکانی بخورند و آن را بگیرند....

 
با متفکران ایرانیبا متفکران ایرانی

لویی ماسینیون : بایزید که بر فراز آرامگاهش، بین شاهرود و نیشابور، بال گشودم و پرواز کردم، همچنان خاطره ای صاعقه آسا را در اسلام زنده نگاه داشته است. بسطامی که روحاً سامی شده بود و به عربی نیایش می کرد، گفت و گوی خود با خدایش را به صورت شطحیات کوتاه فارسی آغاز کرد، شطحیاتی که می توانم بگویم با چنان ذکاوت و طغیانی آمیخته بود که از هر دعایی فراتر می رفت ...

 
آرشیو در فرانسه (قسمت اول)آرشیو در فرانسه (قسمت اول)

مقالات گذشته (پاییز و زمستان 1376) - ساختمان سازمان آرشیو فرانسه از ساختمانهای مجلل و با شکوه این کشور محسوب می گردد. «قصر سوییز» محل اصلی این سازمان، از جمله نمونه های برجسته معماری پاریس است، ولی با این حال اکثریت مردم آنرا به خوبی نمی شناسند و از وظایف، منابع و شرایط دسترسی به آن اطلاع ندارند. گاهی اوقات این سازمان را با کتابخانه و یا موزه اشتباه می گیرند.

 
ایران عهد قاجار - قسمت سومایران عهد قاجار - قسمت سوم

سون هدین : علت این که ورامین حالا تبدیل به یک دهکده بی اهمیت شده است، بیشتر از هر چیز مربوط است به سقوط کلی در سطح مملکت و حکومت فلاکت بارش، اما مسامحه در آبیاری و تنبلی مردم هم در این تنزل نقشی داشته است.

 
ایران عهد قاجار - قسمت اولایران عهد قاجار - قسمت اول

سون هدین : شب تحویل سال 1905 در تهران حسابی جشن گرفته شد. پس از آخرین ناهار راحتی که در خدمت آقا و خانم گرانت دوف صرف شد، به عمارت سفارت فرانسه رفتم، جایی که در آنجا گراف داپشیه همه فرانسویان مقیم تهران را جمع کرده بودو حضار با نوای آهنگ های آشنا رقص کنان، سبک و نرم، در سالن های زیبا این طرف و آن طرف می شدند.

 
چشمه علی دامغان چشمه علی دامغان

سفر ناصرالدین شاه به روایت غلامحسین غفاری - چون [در] منزل روز گذشته، صدمه زیاد به واسطه گدارها و سختی راه به اهل اردو و تمام ملتزمین رکاب خورده، به ملاحظه آنکه راه فردا هم سخت باشد، قبل از شام، با آنکه پیش خانه جلو رفته است، گفتم تمام چادرها را بکنند و دو ساعتی شب بعد از صرف شام بروند. کاغذی به کشیک چی باشی برای بلیط نوشتم که من و امین لشکر می خواهیم چادر و دستگاه را دو ساعتی روانه نمائیم ...

 
شهر آئینه من استشهر آئینه من است

بیژن علی آبادی : درابتدا به چند نكته در مورد شهر پرداخته وپس از آن عملكرد شهرو شهروندي بيان خواهد شد . شهروندان كيست / كي در شهر زندگي ميكنند / كي در شهر تحصيل ميكنند / كي در شهر كارميكنند / كي در شهرتفريح و گردش ميكنند و بالاخره كي در شهر .... وليكن برخي اوقات نميدانند كه سرنوشت آنها / آينده آنها وبازتاب زندگي آنها در شهر جه ميباشد...

 
زیبایی شناسی و سیر آن در اسلامزیبایی شناسی و سیر آن در اسلام

وهاب مشهدیان : فلسفه هنر به چیستی و چگونگی هنرها می پردازد و در پی آن است که در این زمینه به مفاهیم روشن و صریح دست یابد و به همین دلیل هم مفاهیم اساسی هنر را ارزیابی می کند تا به نتایج واقعی درباره هنرها، ارزش زیبایی شناختی، بیان و مفاهیم دیگر برسد و در حقیقت، زیبایی شناسی نیز بررسی فلسفی زیبایی و ذوق است. در این زمینه مفاهیمی همچون زیبایی، زشتی، جمال و کمال، عالی و ظریف، ذوق و نقد، هنرهای زیبا، لذت حسی، دلربایی و افسون بررسی می شود.

 
تحلیل مفهوم زیبایی و سنتتحلیل مفهوم زیبایی و سنت

علی اکبر جهانگرد : سنت گرایان عموماً از نوعی زیبایی در آثار هنری یاد می کنند که شانی وجودی دارد و در تقابل با آن رشته از دانش است که با واژه aesthetics مشتق از واژه aesthesis یونانی به معنای حسی است. زیبایی شناسی جدید از قرن هجدهم و بواسطه مباحثات فیلسوف آلمانی یعنی بومگارتن در کتابش به نام Aesthetics مبتنی بر نوعی از دانش است که حول محور شناخت زیبایی مستقل از الهیات و علوم مابعدالطبیعه می تواند باشد.

 
تبیین معنای هنر دینی – معنویتبیین معنای هنر دینی – معنوی

فواد نجم الدین : درست است که فرآیند مدرنیسم، حرکت در جهت انفکاک وجوه مختلف فرهنگ بشر از یکدیگر است، به نحوی که هر وجه نافی سلطه وجه دیگر باشد. لیکن تفسیر این حکم به غایت شدن وجه دینی از هنر معاصر حکمی صحیح نخواهد بود. اسکروتن معتقد است که اصولاً ظهور وجه زیبایی شناختی اثر هنری در غیبت ادراک وجه دینی آن ممکن است و البته دلایل قابل قبولی نیز برای آن ذکر می کند؛ اما نکته آن است حکم او در ساحت معرفتی است و نباید ظهور وجه زیبایی شناختی و غیبت وجه دینی را به معنای هستی شناختی آن تعبیر کرد...

 
اصول زیبایی شناسی تمثیل سلیمان در قرآناصول زیبایی شناسی تمثیل سلیمان در قرآن

والری گونزالس : اصول و مبانی زیبایی شناسی قرآنی بسیار است، گاهی زیبایی شناسی انسان و گاهی زیبایی شناسی در یک بنای هنری و ... بررسی این اصول هم به ماهیت زیبایی شناسی یاری می دهد و هم قلمرو آن را در قرآن مشخص می سازد و معلوم می کند چه چیز موجب یکتایی این کتاب شده است. این بررسی در وجوه متنوع همچنان تا امروز ادامه دارد و چیزهای زیادی در مورد خلاقیت های هنری اسلامی وجود دارد که باید از منظر زیبایی شناسی مورد بررسی قرار گیرد. در این مقاله به بخشی از وجوه زیبایی شناسی در داستان سلیمان پرداخته شده است.

 
معماری از قضا ! معماری از قضا !

فرخ باور : شرح امروز معماری ما - شاید "شرح امروز پزشکی ما" با اقدامات اخیر وزیر بهداشت و سه قفله کردن قسم خوردگان بقراط و گذاشتن آژیر خطر بالای سرشان آسانتر باشد. سئوال اینجاست، در این لحظه باید شکر کنیم که پزشک نیستیم تا آبرویمان نرود، یا آرزو می کردیم کاش پزشک بودیم تا با بسته شدن راه زیرمیز، راه روشن اخلاق حرفه ای باز می شد.

 
معماری مدرن از ۱۹۰۰معماری مدرن از ۱۹۰۰

معرفی کتاب : نویسنده : ویلیام جی. آر. کرتیس - ترجمه : مرتضی گودرزی - ناشر : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت) - سال نشر : چاپ اول ۱۳۸۲- چاپ چهارم ۱۳۹۳

 
شهر من آیینه منشهر من آیینه من

روزی پلنگی که راه و محل زندگی خود را گم کرده بود ناگهان به منزلی وارد میشود و خود را در اطاقی که دیواره های آن از آیینه پوشیده بود می یابد.
ناگهان متوجه میشود که بوسیله چندین پلنگ دیگر احاطه شده است و شروع به غریدن و نشان دادن دندانها مینماید " پلنگهای دیگر هم میغریدند و دندانها را با عصبانیت نشان میدادند...

 
شهر آئینه من است!شهر آئینه من است!

خوب چهر کشاورزی : یکی از شگفتی های ادبیات فارسی، برایم اینست که مجموع چند کلمه (در عنوان بالا ، چهار کلمه)،مفهومی چنان فلسفی را ببار می آورد که انسان را ناگزیر به کمک گرفتن از عرفا می کند ومن در حالی که سرشار از مشغولیت فکری، درباره "شهر آئینه من است" بودم، غزل شماره 355 از کتاب گزیده غزلیات شمس را هم می خواندم. ...

 
معماری پایدار مشتری نداردمعماری پایدار مشتری ندارد

آرزوافشارزاده : معماری پایدار را که در واقع زیرمجموعه طراحی پایدار است شاید بتوان یکی از جریان‌های مهم معاصر به حساب آورد که عکس‌العملی منطقی در برابر مسایل و مشکلات عصر صنعت به شمار می‌رود. برای مثال، 50 درصد از ذخایر سوختی در ساختمان‌ها مصرف می‌شود که این به نوبه خود منجر به بحران‌های زیست محیطی شده و خواهد شد.

 
از آشوب ادراک تا شناخت معماریاز آشوب ادراک تا شناخت معماری

معرفی کتاب : ویسنده : ساناز افتخار زاده - ناشر : موسسه علم معمار - انتشارات سیمای دانش - سال نشر : 1392