مقالات معماری و شهرسازی

میراث فرهنگی و تکوین هویت جمعیمیراث فرهنگی و تکوین هویت جمعی

میراث فرهنگی مقوله ای است که بسیاری از مردم، کمابیش نسبت به آن، حداقل نوعی شناخت و آگاهی دارند. شاید بتوان این موضوع را ابتدا از نام آن آغاز کرد. واژه ی میراث در مفهوم واقعی خود به معنای پدیده ای است که از گذشته به جای مانده است، واژه های ارث و میراث غالباً به نوعی دارایی اشاره دارد که از گذشته به جای مانده است. دارایی و ملکیتی که اعتبار از گذشته خود می گیردو به جهت همین دیرینه سالگی است که دارای ارزش است و نیز به جهت آنکه به توارث به ما رسیده است، گاه خود را مجاز می دانیم که هر طور بخواهیم آن را مورد استفاده قرار دهیم یا به عبارت دیگر آن را مصرف کنیم.

 
فضاهای شهری و فرهنگ شهروندی در ایرانفضاهای شهری و فرهنگ شهروندی در ایران

در گذشته نحوه ی شکل گیری گروه های اجتماعی بر اساس روابط قبیله ای، قومی، آیینی و مانند آن بود. برخی از جامعه های کوچک براساس نوعی سلسله مراتب اجتماعی ساماندهی و اداره می شدکه نوعی امتیازات اجتماعی از قبیل اقتدار ناشی از روابط خویشاوندی، آیینی، ثروت و مانند آن موجب ارتقاء برخی از افراد و گروه ها در روابط اجتماعی می شد...

 
شهر جهان سومیشهر جهان سومی

معرفی کتاب : دراکاکیس اسمیت ، دیوید،(1377)،شهر جهان سومی ،جمالی ، فیروز ،نشر توسعه ،تهران.
مشخصات ظاهری:142 صفحه، مصوّر،جدول بندی، نقشه ، سیاه و سفید

 
سی سال با سیروس! سی سال با سیروس!

سیروس، اندیشه‌ای بلند داشت و دلی گسترده و همتی نمونه؛ نخستین کنگره جهانی ادبیات کودکان و نو جوانان در تهران به پیگیری و تلاش او آغاز به کار کرد. ... شعله‌ای جاودانه در دل و جان داشت .. شعله‌ای از مهربا نی به کودکان و نو جوانان این خاک پاک سیروس طاهباز، دوم دی ماه در بندر انزلی به دنیا آمد و شامگاه 25 اسفندماه به جهانی دیگر رخت بربست. او سال‌ها مدیریت انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را برعهده داشت. همچنین مجموعه شعرها و نامه‌های نیما یوشیج را گردآوری و منتشر کرد. ترجمه کتاب«پیروزی بر شب»، «کی از کی می‌ترسه»، «دعای مرغ آمین»، «حکایت مرد و دریا» و... از جمله آثار او برای کودکان و نوجوانان است.

 
عکس‌ها خودشان گواهی می‌دهند...پای صحبت محمدابراهیم علمی‌پور؛ عکّاس عکس‌ها خودشان گواهی می‌دهند...پای صحبت محمدابراهیم علمی‌پور؛ عکّاس

صبح یک روز زمستانی است. در نزدیکی میدان شهرداری رشت به دنبال عکاسی کارلو می‌گردیم. عکاسی کارلو با بیش از پنجاه سال سابقه‌ی عکاسی از مردم رشت، بسیار شناخته شده است و ما برای دیدار و صحبت با مدیر «فتوکارلو»، محمدابراهیم علمی‌پور، کم‌طاقتیم. در کنار ورودی بازار محلی رشت، عکاسی را پیدا می‌کنیم امّا درهمان لحظه‌ی اوّل، شوکِ دیدن یک آگهی فوت ما را بهت‌زده می‌کند!

 
 تهرانگردی بعد از مسجدجامعی تهرانگردی بعد از مسجدجامعی

محیط طباطبایی : بین بافت فرسوده و بافت تاریخی تفاوت وجود دارد، ‌بخشی از بافت فرسوده ارزش تاریخی و میراثی دارد اما، بین وضعیتی که ما در ایران داریم و آثار میراثی و باستانی در کشورهای مقصد گردشگری در دنیا تفاوت‌هایی وجود دارد...

 
گفتگو با ناصر عظیمی: روایتی دیگر از کوچک خان (قسمت سوم)گفتگو با ناصر عظیمی: روایتی دیگر از کوچک خان (قسمت سوم)

کوچک خان برخلاف دیگر جناح های جنبش وانقلاب جنگل یعنی هم جناح راست جنگل وهم جناح چپ جنگلیها از کشتن انسان ها بیزار بود حتی اگر دشمن بوده باشند. ما می دانیم که به طور مکرر چه در جریان جنبش وانقلاب جنگل وچه پس از آن که قلم در دست کسانی بود که متاثر از فرهنگ سیاسی بلشویکی می نوشتند، این وجه ازشخصیت کوچک خان مورد تعرض وانتقادبسیار بوده واز این که در کشتن محافظه کارو محتاط بوده، همواره مورد سرزنش بوده...

 
گفتگو با ناصر عظیمی: روایتی دیگر از کوچک خان (قسمت دوم)گفتگو با ناصر عظیمی: روایتی دیگر از کوچک خان (قسمت دوم)

ببینید منظور من از گسست این است که پس از ورود تئوری بلشویکی از دروازه انقلاب جنگل وحاکمیت 17ماهه آن در انقلاب جنگل به تدریج طی حدود یک دهه پس از آن این تئوری با تلاش های ترویجی وحمایت دولت انقلابی شوروی وحاکمیت رو به استبداد دوره رضاخانی وغلبه خشونت روزافزون استبداد پهلوی اول، به فرهنگ سیاسی غالب نخبگان سیاسی مبارزدرایران تبدیل شد وفرهنگ سیاسی برخاسته از انقلاب مشروطه به تدریج دست کم نزد مبارزان راه آزادی وعدالت به حاشیه رانده شد.

 
گفتگو با ناصر عظیمی: روایتی دیگر از کوچک خان (قسمت اول) گفتگو با ناصر عظیمی: روایتی دیگر از کوچک خان (قسمت اول)

اگر چه من سالهاست که پایتخت نشین بوده ام لیکن زاده گیلان هستم. نیمی از عمر وخاطرات من درهمین سرزمین سبز ودوست داشتنی سپری شده است. از کوچکی هم داستان کوچک خان را با روایت های گوناگون وبا مواضع متفاوت شنیده وبعدها خوانده بودم...

 
 تاریخ شکل شهر تاریخ شکل شهر

معرفی کتاب : موریس،جیمز،1389، تاریخ شکل شهر، ترجمه راضیه رضازاده، تهران: دانشگاه علم و صنعت تهران.

 
جغرافیای اجتماعی شهرها، اکولوژی اجتماعی شهرجغرافیای اجتماعی شهرها، اکولوژی اجتماعی شهر

معرفی کتاب : جغرافیای اجتماعی شهرها، اکولوژی اجتماعی شهر، دکتر حسین شکوئی، تهران، سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی، 1389

 
فقدان شهر،ویژگی اصلی تاریخ قدیم گیلان (قسمت دوم)فقدان شهر،ویژگی اصلی تاریخ قدیم گیلان (قسمت دوم)

اکنون پرسش مقدر این است که نبود شهر درگیلان چه علتی داشت واز چه زمانی گیلان توانست براین ضعف تاریخی خود غلبه نماید؟پاسخ به اجمال این است که فقدان شهر در گیلان به فقدان تمرکز قدرت دراین محدوده ی جغرافیایی بر می گشت. اما بلافاصله این پرسش مطرح می شود که فقدان تمرکز قدرت خود از چه چیزی ناشی می شد؟ پاسخ به این پرسش هامستلزم بیان مبسوطی از ویژگیهای تاریخ گیلان است که دراینجافرصت آن فراهم نیست لیکن می توان به اجمال خطوط کلی را بیان کرد.

 
فقدان شهر،ویژگی اصلی تاریخ قدیم گیلان (قسمت اول)فقدان شهر،ویژگی اصلی تاریخ قدیم گیلان (قسمت اول)

ناصر عظیمی : یکی از شاخص های مهم در بررسی وشناخت تاریخ هر کشور ویا منطقه ای، بررسی استعداد پیدایش شهر درآن محدوده است.زیرا چنان که «رابرت پارک» نظریه پرداز مکتب شیگاگو با هوشمندی گفته است، «شهر کارگاه تمدن بشر بوده است». بدین ترتیب نبود این کارگاه درهرمحدوده ای به معنی کند وبطئی شدن فرایند تحول تاریخی وتاخیردرتغییرات تاریخ ساز آن محسوب می شود.

 
ماه اردیبهشت: بهار نیرومندماه اردیبهشت: بهار نیرومند

اردیبهشت در فارسی برگرفته از ارتوهشت artawahišt فارسی میانه ( اوستایی aša vahišta که تنها یکبار در گاهان آمده است) به معنی "بهترین نظم/ بهترین راستی" است. در منابع فارسی میانه در پیوند تنگاتنگی با وهومن (بهمن) قرار دارد و اورمزد با این دو رای می زند. یاریگران ارتوهشت آتش، سروش، ورهران (بهرام) و نریوسنگ اند و برای نابودی اهریمن آتش یاری کننده را دست به دست نگاه می دارند ( > بندهشن). او دختر اهورامزدا است...

 
اصفهان و «میدان»: در عمق خاطرات و تاریخاصفهان و «میدان»: در عمق خاطرات و تاریخ

قد و بررسی «در عمق میدان»، اثر بهروز ملبوس‌باف - قبل از نقد و بررسی فیلمِ در عمق میدان، لازم است، به فضای اجتماعی این میدان نیم نگاهی اندازیم. به عنوان مثال از این‌جا شروع کنیم که این میدان، که آن‌را عتیق (یا میدان امام علی) نام‌ گذارده‌اند، میدان نوبنیادی است که مانند برخی از پروژه‌های شهرسازی سال‌های اخیر، حضورش متکی بر زیر و رو کردن بخشی از بافت قدیمی شهر اصفهان است که به یمن طرح‌های نوسازی، ویران شدند تا فضای نو و جدیدی جایگزین آن‌ها گردد...

 
بازنمایی تصویری تهران در سینمای ایران بازنمایی تصویری تهران در سینمای ایران

امروز در رشته های علوم اجتماعی پیشرو نظیر انسان شناسی ، مطالعات فرهنگی و حوزه های مطالعات تخصصی نظیر مطالعات جوانان ، مطالعات زنان ، مطالعات جهانی شدن و غیره ، تاکید هر چه بیشتر بر آن است که استفاده از ابزارها و قابلیت های بازنمایی انسان برای درک و تحلیل فرآیندها از لحاظ نظام شناختی و پیگیری این فرآیندها در مسیر ادراک و ساخت بازنمود و سرانجام ترکیب این بازنمود با سایر بازنمودهای ذهنی و مادی انسان ها ، از مهم ترین راه های درک و تحلیل فرهنگ ها است ...

 
اگر شهرداربودم چه میکردم (بیژن علی آبادی)اگر شهرداربودم چه میکردم (بیژن علی آبادی)

بیژن علی آبادی : مطالبی که در این مقاله ذکر خواهد شد قسمت اعظم آن جاری براداره شهرداری و قسمت دیگر از دید یک شهروند میباشد. این مقاله نظر شخصی نگارنده بوده و شاید در مورداین مطلب دارای نشیب و فرازهائی باشد که تصور می رود ذکر آن موارد و نتایج بدست آمده بحثی جدید در این باب گردد .

 
شهرهای بزرگ و آلودگیشهرهای بزرگ و آلودگی

حسین سلطان زاده :‌ تا چند قرن پیش زندگی انسان و بسیاری از فعالیت¬های او اثرات تخریبی چندانی بر کره¬ی زمین بر جای نمی گذاشت زیرا زندگی و فعالیت های انسانی با نظم حاکم بر محیط طبیعی چندان در تقابل نبود، اما پس از انقلاب صنعتی و در پی پیشرفت علوم و تکنولوژی و افزایش تولیدات ماشینی و هم چنین گسترش بهداشت و در پی آن افزایش جمعیت شهرها و مراکز سکونت گاهی، بسیاری از محیط های طبیعی از جمله جنگل ها ، رودخانه ها، دریاچه ها و دریاها تخریب یا آلوده شده است.

 
طهران چگونه تهران شد (قسمت اول)طهران چگونه تهران شد (قسمت اول)

می گویند شاه طهماسب صفوی دومین پادشاه از سلسله صفوی، اولین کسی بود که دهستان را که در سر راه زیارت او به ری و قم بود، مورد توجه قرار داد و از باغ های انار آن خوشش آمده، دستور داد دور آبادی حصاری بکشند. ولی شاه عباس صفوی چون در تهران زیاد میوه خورد و ناخوش شد، سوگند یاد کرد که دیگر به تهران قدم نگذارد و چنین کرد...

 
اگر شهردار بودم (فاطمه ظفرنژاد)اگر شهردار بودم (فاطمه ظفرنژاد)

حکمرانی و مدیریت خوب شهری، از یکسو به اصلاح سیاستگزاری های شهری و مدیریت شهری و از سوی دیگر به اصلاح سیاستگزاری های کلان کشوری وابسته است. دستیابی به حکمرانی خوب شهری مستلزم توجه به شش مقوله است.