مقالات معماری و شهرسازی

چه کسانی جانوران را می آزارند؟چه کسانی جانوران را می آزارند؟

دکتر فرید فدایی : چرا باید مرتب ار آزار و شکنجه و کشتن جانوران بیگناه بشنویم؟ این بزهکاران که برخلاف آیین جوانمردی به قتل جانوران زبان بسته بیگناهی که کاری با کسی ندارند، مشغولند، چه کسانی هستند؟ می دانیم که در آیین حیاتبخش اسلام شکار جانوران به عنوان تفریح و سرگرمی حرام است...

 
خانه وباغ (قسمت اول)خانه وباغ (قسمت اول)

الیور لیمن : همواره گفته می شود دسته ای از باغ ها وجود دارند که می بایست اسلامی قلمداد شوند. در واقع، ایده باغ هایی که بازنمونی از بهشت هستند در اسلام بالیده و چه نتیجه ای طبیعی تر از این که باغ ها در تمدن اسلامی برای به تصویر کشیدن بهشت به وجود آمده اند؟

 
آن دورانآن دوران

خوبچهر کشاورزی : برای آن که فاصله تاریخی "آن و این" دوران برای خواننده مشخص باشد ناچارم یادآوری کنم :در روز بسیار داغ بیستم امرداد سال 1393 هستیم و من با کمال سعی و کوشش ، که این تلاش هم به این داغی می افزاید،در حال نوشتن عنوانی از پیش تعیین شده یعنی "آن دوران" هستم. عبارتی که برای ما در ذات خود ، بیشتراز جنس حسرت است تا چیزی دیگر ، و البته گاهی هم یک شگفتی.

 
نگاهی به آموزش در معماری در ایراننگاهی به آموزش در معماری در ایران

نظام آموزشی جدید که بر مبنای هرم آموزشی شکل گرفته است و از آموزش همگانی شروع می شود تا به مقاطع دانشگاهی می رسد و طی یک برنامه منسجم افراد متخصص را برای تصدی کارها در جامعه آماده می کنند ...

 
ظهور مجدد گنبد در معماری ایرانظهور مجدد گنبد در معماری ایران

علی اکبری :‌ فرهنگ های متنوع بشری واجد مظاهر گوناگون هستند که هر یک خود را با آن مظاهر معرفی می کند. این مظاهر فرهنگی از روح حاکم بر جهان بینی و اندیشه مردمان آن فرهنگ ناشی می شود و می توان با شناخت مظاهر فرهنگی هر ملت به جهان بینی آنها راه برد.

 
روایت سال های سختروایت سال های سخت

محمد مسعود : اطفال خردسال با سرهای کچل و پاهای برهنه، در عقب الاغ های زخمی و مردنی از صحرا به خانه های خود بر می گشتند، چهره دهقانانی که از سیای برف و باران و حرارت آفتاب سوزان قهوه ای رنگ شده در پرتو شعاع نارنجی و محزون غروب رقت آور و غم انگیز بود، رودخانه کوچکی از کنار جاده عبور می کرد، موج آب شفاف و زلال آن در زیر اشعه قرمز رنگ غروب انعکاس مرموزی داشت.

 
معماری پایدارمعماری پایدار

در چهل و چهار هفته ای که از عمر صفحه معماری روزنامه می گذرد، دو محور اصلی در مطالب چاپ شده در آنها مدنظر بوده است: واکاوی معماری ایران با هدف شناخت درست تر معماری امروز ایران و معرفی نمونه ها و جریان های معاصر معماری جهان. در همین مسیر و به عنوان سنتز دو محور فوق الذکر، بحث «معماری پایدار» را به روایت معماری ایرانی باز می¬کنیم، با این هدف که مسیر رسیدن به دهکده جهانی معماری را بیشتر بشناسیم.

 
مدرنیته و گفتمان مشروطهمدرنیته و گفتمان مشروطه

علی اکبر امینی : مدرنیته را می توان نگاهی جدید به حساب آورد که از درون رنسانس، اومانیسم، راسیونالیسم، پروتستانیسم، انقلاب فرانسه و روشنگری سده هجدهم برخاست و عناصری از همه این تحولات را فراهم آورد. در مدرنیته یک چهره دوگانه وجود دارد...

 
نیاز های  آموزش معماری در ایران نیاز های آموزش معماری در ایران

بیژن علی آبادی : تاسیس دانشکده های معماری دراستانهای مختلف کشورمان درچند سال اخیر نشانگر توجه خاصی به هنر معماری ( معماری و شهرسازی ) گردیده که نتیجه آن ارتقاء این هنر در ایران و شناخت معماران ایرانی در جهان گردیده و خواهد گردید ...

 
شهر زندگی شهر زندگی

بیژن علی آبادی : درمورد شهر وشهر شینی و جذابیت های آن توسط اساتید و صاحب نظران سخن بسیار گفته شده است که نگارنده از بعضی از نکات و نظریه ها در این مقاله استفاده خواهد کرد ...

 
درباره آموزش در معماریدرباره آموزش در معماری

نسیم ایران منش : به عنوان فردی که سابقه تدریس اش در رشته معماری به دهه دوم خود رسیده است ، این موضوع بهانه ای شد برای درد دل و حدیث شکایت !

 
سوباتانسوباتان

ساکنان روستای سوباتان بیشتر دامپرور و کشاورزند. بیشتر جمعیت منطقه را عشایر تالش تشکیل می دهند که از منطقه «لیسار» به اینجا کوچ می کنند. غذاهای اهالی عشایرنشین، به غیر از طعم خاص شان اسم های خاصی هم دارند؛ «پندیره ویسوج»، «سوجادیله»، «قورما»، «قورتماج»، «سیرجینه»، «جزلق»، «قوزلی بریان» و «کباب بره» که البته غذای اصلی سوباتانی هاست.

 
شادمانی های شهر پر تنش (قسمت دوم)شادمانی های شهر پر تنش (قسمت دوم)

گفت و گو با نعمت الله فاضلی - شهرنشینی و تسامح و مدارا و بی تفاوتی مدنی، زیستن در سایه قانون را به مثابه فضیلت اخلاقی شهری به ما آموزش داده و امکان تحقق آنها را فراهم کرده است. اینها بخش کوچکی از اخلاقیات مدرنی است که شهر مولد آن است. ما در شهرها به نوعی تخیل اجتماعی یا مدرن می رسیم...

 
شادمانی های شهر پر تنش (قسمت اول)شادمانی های شهر پر تنش (قسمت اول)

گفت و گو با نعمت الله افاضلی : یکی از مباحث مهم برای انسان شهرنشین امروز، شناختن شهر است. چه متخصص مطالعات شهری باشیم چه نباشیم، چه شناختن شهر در زمره علایق فکری ما باشد چه نباشد، نیازمند نوعی دانش و آگاهی دقیق از شهر هستیم...

 
سید عبدالله انوار در کتابفروشیسید عبدالله انوار در کتابفروشی

مأموریت مشکلی به عهده حافظه فلک زده و به قول عوام درب و داغون اینجانب گذارده اید تا بتواند از خرانه بی در و پیکر و سالمند خود خاطره یا خاطره هایی که اکثر ابترند چیزی بیرون بکشد و تقدیم کند، ولی بنابر حکم «کلّ ما لا یدرک کلّه لا یسقط کلّه» به هر حال تقلایی می کنم تا چیزی فراهم آورم و تقدیم نمایم. پرسش جنابعالی به روزگار 73 سال قبل برمی¬گردد..

 
فرهنگ ایران در ژاپن (قسمت اول)فرهنگ ایران در ژاپن (قسمت اول)

ئه ایچی ایموتو : ورود فرهنگ ایران به ژاپن، در اواخر دوره ساسانی (226 تا 651م) و باگذر از چین دوره سوئی (581-619) و تانگ (618-907) برای اولین بار به منطقه آسوکا صورت گرفت. حاملان این فرهنگ، چینی ها و ایرانیها بودند. ایرانیها پناهندگان زیادی بودند که به واسطه مخاطرات سیاسی دوره ساسانی از وطن خود گریختند و به سوی شرق تعقیب شدند تا سرانجام به چَنگ¬آن رسیدند. یک عده از پناهندگان بندر کیوآنژو در فوُجان را برگزیدند.

 
مرثیه ای برای روستاهای ایرانمرثیه ای برای روستاهای ایران

تا چندی پیش شهرستان نطنز به نگین سبز کویر مرکزی ایران شهرت داشت. روستاهای نطنز نه تنها نماد سرسبزی، بلکه هر کدام گنجینه هایی از معماری سنتی، گویش های محلی، هنرهای دستی و ... در ایران بودند. با این که روستاهای نیمه غربی شهرستان نطنز چون ابیانه، چیمه، برز، سُه، کشهف طرق، طار از نظر تاریخ، معماری، فرهنگ، زبان و طبیعت مجموعه واحدی را تشکیل می دهند، ولی متاسفانه در طول سال های اخیر نه تنها معماری و فرهنگ بومی و سنتی آنها بلکه به ویژه طبیعت روستاهای طرق و کشه رو به نابودی است.

 
روی پوست شهرروی پوست شهر

ساغر کرم - محمد علی عرفانیان : در چند سال اخیر با پدیده ای روبرو شــــدیم که تمامی فزضیه ها ، نظریه ها و علم شهرسازی را به خصوص در زمینه طراحی شهری را به طور کامل دچار دگرگونی نموده است .کاشی کاری مقطعی و گاه وبی گاه موردی در برخی مناطق شهر تهران ، نظم ، زیبایی شناختی و حتی موارد بنیـــــادین هویت شهری را به طور کامل نقض می کند و صرفه نظر از هنر کاشی کاری که از تقدس و احترام بالایی در معماری وشهرسازی ایرانی برخوردار است را نیز به چالش می کشد.

 
معماری فردای ایران (ايران آرشي  متد)معماری فردای ایران (ايران آرشي متد)

بیژن علی آبادی : کلیه رفرمهای زندگی اجتماعی نیاز به معماردارد .معماری بطور عام دارای عملکرد وسیع در جامعه وزندگی انسانهاست که دراین مقاله معماران هنری مورد نظر است .

 
حقوق شهروندیحقوق شهروندی

نسیم ایران منش : در متن پیش نویس منشور حقوق شهروندی به تاریخ آذر ماه 1392 در چندین بند و موضوع به حقوق شهروندی از جنبه های گوناگون اشاره شده است. در این متن به موارد متعددی اشاره شده است ...