مقالات معماری و شهرسازی

روی پوست شهرروی پوست شهر

ساغر کرم - محمد علی عرفانیان : در چند سال اخیر با پدیده ای روبرو شــــدیم که تمامی فزضیه ها ، نظریه ها و علم شهرسازی را به خصوص در زمینه طراحی شهری را به طور کامل دچار دگرگونی نموده است .کاشی کاری مقطعی و گاه وبی گاه موردی در برخی مناطق شهر تهران ، نظم ، زیبایی شناختی و حتی موارد بنیـــــادین هویت شهری را به طور کامل نقض می کند و صرفه نظر از هنر کاشی کاری که از تقدس و احترام بالایی در معماری وشهرسازی ایرانی برخوردار است را نیز به چالش می کشد.

 
معماری فردای ایران (ايران آرشي  متد)معماری فردای ایران (ايران آرشي متد)

بیژن علی آبادی : کلیه رفرمهای زندگی اجتماعی نیاز به معماردارد .معماری بطور عام دارای عملکرد وسیع در جامعه وزندگی انسانهاست که دراین مقاله معماران هنری مورد نظر است .

 
حقوق شهروندیحقوق شهروندی

نسیم ایران منش : در متن پیش نویس منشور حقوق شهروندی به تاریخ آذر ماه 1392 در چندین بند و موضوع به حقوق شهروندی از جنبه های گوناگون اشاره شده است. در این متن به موارد متعددی اشاره شده است ...

 
جهانی شدن جواد اطاعت  جهانی شدن جواد اطاعت

جهاني شدن! واژه‌اي که امروزه در بسياري از موارد با آن روبه‌رو مي‌شويم. کافي است دقايقي را به بررسي رسانه‌هاي صوتي و تصويري اختصاص دهيم؛ در واقع مواجهه با مساله «جهاني شدن» به‌طور جالبي به امري اجتناب‌ناپذير بدل شده و تمامي افراد جامعه در هر سطح از زندگي و آگاهي، به نوعي با اين مساله مواجه هستند. بنابراين موضوع «جهاني شدن» در جامعه کنوني به امري مهم بدل شده که هيچ حد و مرزي نمي‌شناسد و به سرعت در حال نفوذ در سرتاسر جوامع است.

 
خاطره شهر،50 سال بعد!خاطره شهر،50 سال بعد!

علیرضا عظیمی حسن آبادی : سایت پارک ملت تکه زمین کشیده ای در بخش شمال غربی پارک ملت تهران است که مدتی است تبدیل به پردیس سینمائی پارک ملت شده است. بنائی که گفته میشود از بناهای شاخص دوران جدید تهران است.برای معمارش جوایز متعدد و شهرت وافری به همراه داشت و بهتر از همه آغازگر ایده ساخت پردیس های سینمائی بود...

 
خاطراتی از ایران اواسط قرن بیستم (قسمت چهارم)خاطراتی از ایران اواسط قرن بیستم (قسمت چهارم)

...حال اجازه دهید که کمی نیز درباره زندگی اجتماعی صحبت کنیم. در موارد زیادی، جامعه خیلی رسمی و مطابق قواعد بود. این که چگونه رفتار کنید و حتی چه بپوشید بستگی به وضعیت و موقعیت شما در جامعه داشت. زندگی خانوادگی بسته و بیشتر مردسالارانه بود. کودکان به بزرگان خود با احترام رفتار می‏کردند و بدون اجازه آنها در کنارشان نمی‏نشستند...

 
 تاریخ شفاهی بزرگان علم و ادب ایران ضرورت عصر باستانی پاریزی تاریخ شفاهی بزرگان علم و ادب ایران ضرورت عصر باستانی پاریزی

در این نوشتار که به قول استاد بزرگوار مرحوم دکتر باستانی پاریزی چیزی جزخودنمایی و عرق شرم برای نویسنده این سطور نیست ودریغ و آه و حسرت آنکه چرا باستانی رفت و ما نتوانستیم صدا‏ها‏، احساسات و لهجه شیرین بیانش را در شرح تجارب علمی طولانی استاد در زمینه تدریس، تحقیق و تألیف متون تاریخی ثبت و ضبط نماییم همواره باقی خواهد ماند...

 
محله یا حوزه های همسایگیمحله یا حوزه های همسایگی

بررسی کالبدی فضا بدون در نظر گرفتن محتوای اجتماعی و بازنمایی هایی که شهرنشینانش از آن دارند میسر نخواهد بود. شهر در واقع یک صورت فیزیکی است که با کنش جمعی معطوف به پدیده های بازنمایی ساخته می شود.

 
فضای شهری و کاملیو سیتهفضای شهری و کاملیو سیته

مفهوم فضا به ویژه برای تجزیه و تحلیل محیط انسانی امری مناسب به شمار میرود. علیرغم بدیهی بودن فضا، تعریف ارائه شده ازآن بیشترجنبه هندسی دارد. فضا در همه جا یافت می شود و تمام رویه ها و رفتارهای بشری درفضا صورت گرفته و اتفاق می افتد.

 
اگر معماری نباشد همه چیز جایز استاگر معماری نباشد همه چیز جایز است

جامعه ایران شهری و روستایی نسبت به معماری دچار فراموشی شده است. ذهن و زبان مردم، برخی از مسئولین و متخصصین تهی از معماری است. عالی ترین مراجع رسمی كشور و فعال ترین نهادهای مسئول در شهرها و روستاهای كشور فراموش كرده اند كه ساختمان و شهر می توانند بدون حضور معماری ساخته شوند و گسترش یابند...

 
طبقه بندی فضاهای ساخته شده شهریطبقه بندی فضاهای ساخته شده شهری

حسین سلطان زاده : انواع فضاهای ساخته شده در یک طبقه بندی کلی می توان به فضاهای معماری و فضاهای شهری، طبقه بندی نمود. فضاهای شهری، آن گروه از فضاهای ساخته شده را در بر می گیرد که برای برگزاری و انجام برخی از انواع فعالیت های عمومی و اجتماعی و در مقیاس شهری در نظر گرفته می شدند.

 
عرصه های معماری و دنیای الکترونیکعرصه های معماری و دنیای الکترونیک

حسین سلطان زاده : شاید بتوان اظهار داشت که معماری یکی از تخصص هایی است که نسبت به سایر تخصص ها در کشور ما هنوز به صورتی مناسب صنعتی نشده و کمابیش در بسیاری از عرصه های اجرا و ساخت سنتی و دستی باقی مانده است...

 
تهران و ابعاد انسانی توسعهتهران و ابعاد انسانی توسعه

زهرا حقیقی : حفظ و صیانت محیط‌زیست تهران همواره موردبحث و نظر متولیان امور و کارشناسان مسائل شهری قرار داشته و معضلات ناشی از رشد جمعیت و به‌تبع آن توسعه اراضی، همگان را در حفظ منابع موجود پیگیر نموده است.

 
موانع رشد معماری خِردسالارموانع رشد معماری خِردسالار

محمد رضا جودت : سرتاسر قرن گذشته، شناخت نیازی جدید در معماری، مطرح و پیگیری شده است. این نیاز بر مبنای تغییراتی عمیق در دیدها، معیارها، ابزار، مفاهیم و نگرش هایی همراه بوده است که توانسته اهدافی مشترک را (ورای هر چیز) در فضاهای گوناگون فرهنگی یک جا گرد هم آورد.

 
بازتاب سنت در معماری ایرانبازتاب سنت در معماری ایران

حسین سلطان زاده : معماری، همانند برخی دیگر از هنرها و پدیده های اجتماعی در ایران تا اوایل دوره قاجار به طور عمده از عوامل و پدیده های درونی جامعه تاثیر می پذیرفت و تحول و تطور آن به صورت درون زا، از آهنگی کُند و هم آهنگ با سایر پدیده های هنری و اجتماعی برخوردار بود...

 
تهران، از روستا به کلان شهرتهران، از روستا به کلان شهر

حسین سلطان زاده : فقدان تمایز و تفکیک اساسی بین ساختارهای اجتماعی – اقتصادی (شهری و روستایی) در جامعه ایران از دیرباز تاکنون یکی از مسائل مهم در شکل گیری و فرایند توسعه اجتماعی – اقتصادی بوده است. عدم تفکیک جامعه روستایی و شهری و در هم پیچیدگی های روابط بین آن ها، تنها به زمینه های اجتماعی و اقتصادی منحصر نمی شود.

 
 جای خالی اخبار توسعه در ایران جای خالی اخبار توسعه در ایران

زمان پیدایش مفاهیم ‌اخبار توسعه دقیقاً روشن نیست ولی می‌توان ریشه‌های آن را مرتبط به برنامه‌های توسعه در فیلیپین در اواسط دهه 1960 دانست. در آن زمان به روزنامه‌نگاران فیلیپینی توصیه شد که در نحوه ارائه گزارش‌های مربوط به توسعه به ویژه موضوعات اقتصادی تجدید نظر کنند.گرچه خبرهای توسعه در بسیاری از پژوهش های ارتباطی به عنوان یکی از مقوله‌های موضوعی مشخص شده ولی تعریف یکسانی ارائه نشده است.

 
 خاطراتی از ایران اواسط قرن بیستم (قسمت سوم) خاطراتی از ایران اواسط قرن بیستم (قسمت سوم)

... زبان من قاصر است که بتوانم از خدمات برجسته بیمارستان‏های میسیونرهای مذهبی در شهرهای اصفهان، کرمان، یزد و دیگر نقاط در مداوای بیماران مردم فقیر و کشاورزان آن شهرها قبل از این که بیمارستان‏های دولتی به شکل مطلوبی تأسیس گردند، حرفی بزنم. تغییر بزرگی در شرایط سال‏های پس از جنگ شکل گرفته بود و شمار بیمارستان‏ها، پزشکان و کلینیک‏ها حتی در مناطق محروم افزایش یافته بود، گرچه تا سال‏ها تعدادی از پزشکان رغبتی به رفتن به مناطق محروم نداشتند و این عدم رغبت حتی در بین معلمان و دیگر مقامات دولتی نیز وجود داشت و رفتن به مناطق محروم به فراموشی سپرده شده بود و در عقب ماندگی بسر می‏بردند.

 
خاطراتی از ایران اواسط قرن بیستم (قسمت دوم)خاطراتی از ایران اواسط قرن بیستم (قسمت دوم)

...قدرت به شکل مستبدانه‏ای برقرار بود. امنیت در مورد جلوگیری از تجاوز و حملات عشایر برقرار گشت، اما نوع دیگری از بی‏امنیتی وجود داشت که از بین که نرفت، رشد هم کرده بود. و آن، عدم امنیت زندگی سیاسی و ترس از دستگیری‏های خودسرانه و به همراه آن نبود مرکز حمایتی بی‏طرفانه‏ای ‏بود که در صورت ایجاد چنین مشکلاتی بتوان به آنجا مراجعه کرد و انتظار حمایت داشت.

 
خاطراتی از ایران اواسط قرن بیستم (قسمت اول)خاطراتی از ایران اواسط قرن بیستم (قسمت اول)

این سخنرانی در مرکز خاورمیانه کالج سنت آنتونی آکسفورد در تاریخ 8 مارس 1988 انجام گردید. استاد لمبتون، فارسی را در دانشکده مطالعات شرقی دانشگاه لندن فرا گرفت. در زمان جنگ جهانی دوم، وابسته مطبوعاتی نمایندگی سیاسی (بعداً سفارت) بریتانیا در تهران بود....