مقالات معماری و شهرسازی

مفهوم شهر - قسمت دوممفهوم شهر - قسمت دوم

گفتگو با بهرام فریور صدری : ... وقتی که شهر را مورد بررسی قرار می دهیم عوامل تشکیل دهنده یا تاثیرگذار بر شهر را نمی شود از هم جدا کرد و فقط گفت رفتار آدم ها هم بخشی از آن است. نهاد ها، سازماندهی توسعه، مدیریت تولید، مصرف، روابط شهر و منطقه، روابط بین آبادی های بزرگ و کوچک، نحوه ارائه خدمات و ... همگی مفاهیمی هستند که برای شناخت شهر باید مورد توجه قرار گیرند...

 
مفهوم شهر - قسمت اولمفهوم شهر - قسمت اول

گفتگو با بهرام فریور صدری : ... شما طرح هادی، طرح جامع و طرح تفصیلی ارائه کرده و می کنید، و همواره برای کم کردن این فاصله تلاش می کنید؛ یعنی آن محصولی که از شهر توسط شما و همکارانتان تولید می شود، میوه ذهنیت شماست. حال در مورد ساختاری که در ذهنیت شما وجود دارد ادامه بحث می دهیم...

 
جایی از گزند در امان نمانده جایی از گزند در امان نمانده

علیرضا قهاری : فرم و حال و هوای روستا اساسا در رابطه با طبیعت و به‌طور خاص گستردگی طبیعت تعریف شده است بنابراین از آنجا که به‌طور معمول در سرزمین ایران فضای روستایی گسترده است، بلندمرتبه‌سازی در چنین فضایی محلی از اعراب ندارد. البته استثناهایی هم در این رابطه به چشم می‌خورد. در مناطقی از ایران، فضای طبیعی حکم می‌کند که واحدهای مسکونی در فضای کمتر و ارتفاع بیشتری ساخته شود...

 
ادبیات و معماریادبیات و معماری

خوب چهر کشاورزی : در سرزمین ما ،نشانه های به جا مانده از حوادث ، اشاره به این دارند که ادبیات از سده های بسیار دور ،محکم واستوار بر فراز همه رفتارهای اجتماعی ما ایرانیان سایه ای سیمرغ وار داشته است. بر پایه شواهد ، ادبیات کنونی ما که بر اساس تعاریف ، شامل فرهنگ ،دانش ،هنر ،حسن معاشرت است و قدما آن را شامل علومی می دانستند که درباره لغت ،صرف ، نحو و...شعر و انشا و تاریخ ، گزارش می کرده ، از سالیان بسیار دور به ما رسیده است...

 
باغ ایرانی یا بهشت زمینیباغ ایرانی یا بهشت زمینی

باغ ایرانی در قالب سازه ای یکپارچه و کامل بیان گر رابطه نزدیک میان مبنای فرهنگی و طبیعی اش و نشانه ایست از سازگاری، انطباق و سازشی بی همتا با نیازهای طبیعت و آدمی ...

 
گنبد سلطانیه و گنبد فلورانس؛گنبد سلطانیه و گنبد فلورانس؛

در یکی از روزهای 1345 اتومبیلی از تهران عازم زنجان و سلطانیه به رانندگی صاحب آن، دکتر ناصرخان پرنگی بود. دکتر رضا کسائی و دکتر سیروس باور از دانشگاه ملی، و به همراه ایشان اصل داستان، پروفسور سن پائولِزی نیز حضور داشت...

 
مهندسان و بازسازی روستاهامهندسان و بازسازی روستاها

جلب نظر فرهیختگان جامعه به وضعیت موجود روستاها و دعوت از تمامی کارشناسان، می تواند مسئولان و دولت مردان را برای رسیدن به جامعه ی سالم، امیدوار و به دور از تبعیض یاری نماید.

 
مولفه های موثر در هویتمولفه های موثر در هویت

چنانکه از واژه شناسی هویت برآمد، انسان مولف و شناسنده ی معماری و مولفه های تمیزدهنده ی بنا، در تبیین هویت معماری موثر می باشند. بنابر نظر اندیشمندان ...

 
روایت تخت جمشیدروایت تخت جمشید

نگامی که برای دیدن تخت جمشید یا پارسه به آنجا میرویم چه چیزی را می بینیم و چه چیزی را تصور می کنیم؟ اگر پروژه آن را بشناسیم میتوانیم شکوه آنرا تصور کنیم.

 
روستاها را چه کسی باید بسازدروستاها را چه کسی باید بسازد

شاید بهتر باشد بپرسیم: چه جیزی را و چگونه باید بسازیم، آیا همان روستاهای قدیمی یا روستاهایی نو را؟ و چه نیروهایی از پس این امر مهم میتوانند بربیایند؟

 
روستاها و بازسازیروستاها و بازسازی

فضاهای معماری آن در روستاهای جدید را نمیتوان بطور مجرد در نظر گرفت. این پدیده اگر بطور اجتماعی برنامه ریزی نشود از نوع سرمایه داری اش خواهد شد که ...

 
قم، از نگاه ناصرالدین شاه و سیاحان معاصر او (3)قم، از نگاه ناصرالدین شاه و سیاحان معاصر او (3)

دکتر هاینریش بروگش، مستشرق آلمانی به عنوان مستشار همراه یک هیئت سیاسی به ایران آمده بود و بعد عهده دار مقام سفارت شد. از سمت کاشان و با خوشحالی وارد قم شد.

 
قم، از نگاه ناصرالدین شاه و سیاحان معاصر او (2)قم، از نگاه ناصرالدین شاه و سیاحان معاصر او (2)

آرمینوس وامبری خاور شناس پرآوازه مجاری که 26 سال قبل از سفر مذکور شاه، از دروازه شاه عبدالعظیم، تهران را به مقصد قم ترک کرده بود، این زیارتگاه را مکان فوق العاده با حرمتی قلمداد کرده است.

 
قم، از نگاه ناصرالدین شاه و سیاحان معاصر او (1)قم، از نگاه ناصرالدین شاه و سیاحان معاصر او (1)

ناصرالدین شاه، چهارمین پادشاه سلسله قاجار، در طول پنجاه سال سلطنت خود، بیش تر اوقات را در سفر به سر می برد و در ضمن گشت و گذار، خاطرات روزانه اش را هم یادداشت می کرد.

 
یادداشت/ مسجدها از شمال شهر تا جنوب شهریادداشت/ مسجدها از شمال شهر تا جنوب شهر

فرزان احمدنژاد: متأسفانه در دو دهه گذشته شاهد این هستیم که در معماری مساجد و تزئینات وابسته به معماری آن، تغییر که نه، بلکه تخریبی آن هم نه از سر عمد که از سر بی‌توجهی در حال وقوع است.

 
مطالعه نقش موزه های محلی در پایداری شهرهای کوچکمطالعه نقش موزه های محلی در پایداری شهرهای کوچک

موزه­ هاي محلي بيانگر و نمودار فرهنگ يك شهر و يا يك منطقه بوده و می­توانند برای ثبت و حفاظت عناصر و پدیده­های ارزشمند آن شهر یا منطقه بکارگرفته شوند.

 
سرگذشت پژوهیسرگذشت پژوهی

تحقیقات مردم نگاری تنها با مشاهده مشارکتی و مصاحبه غیر سازمان یافته انجام نمی گیرد بلکه برای دسترسی به جهان بینی و روابط متقابل اجتماعی آنها فنون دیگری هم وجود دارد.

 
معرفی مجلات و نشریه های تخصصی معماری و شهرسازی (5)معرفی مجلات و نشریه های تخصصی معماری و شهرسازی (5)

معماری داخلی/ معماری محوطه/ معماری شهرسازی/ معماری و ساختمان/ معماری و فرهنگ/ منظر/ مهندس مشاور/ مهندسی معماری و شهرسازی/ هفت شهر/ هنر و معماری/ هنرنامه (نام جدید: نامه هنر)/ هویت شهر

 
هفته محيط زيست :زمين ناخوش استهفته محيط زيست :زمين ناخوش است

همان‌گونه که 160 سال پیش سیاتله به‌سان حکیمی ژرف اندیش پیش‌بینی کرده بود، انسانِ سوداگر عصر مدرن، یا همان مرد سپید به‌قول سیاتله، زمين را بیمار و مبتلا کرد.

 
معماری و شعر معاصر ایران - سخن مرداد ماه ۱۳۹۳معماری و شعر معاصر ایران - سخن مرداد ماه ۱۳۹۳

بهروز مرباغی : به تعبیرِ بسیاری از بزرگان، معماری یعنی زندگی. معماری، امروز، بسیار فراتر از ساختمان و عملکرد و این‌جور حرف‌ها است. امروز، در دنیا صحبت از استقلال کامل معماری به عنوان یک سیستم خود‌سازنده است. با چنین فرضی، معماری نه تنها تحت قیمومیت ساختمان نیست (قیمومیتی که در ایران هنوز شاهدش هستیم)، بلکه از قلمرو هنر هم مستقل شده و خود سیستمی کامل و خودسازنده تلقی می‌شود...