مقالات معماری و شهرسازی

معمار و مسئولیت های اجتماعی - علیرضا نیلیمعمار و مسئولیت های اجتماعی - علیرضا نیلی

علیرضا نیلی : آنچه آدمی را متمایز از سایر جانداران نموده ، راه های نوین ارتباط با یکدیگر است. اگر زبان را مهمترین عامل ارتباط بدانیم ، تصویر و شکل را می توان زبان دوم انسان جهت تبادل اطلاعات و ایجاد ارتباط بین انسانها و نیز بین انسان و محیط پیرامون دانست.

 
سرزمین مادری،آموزش معماریسرزمین مادری،آموزش معماری

علیرضا عظیمی حسن آبادی : معماری در ایران برای یک معمار از آموزش های او در دانشگاه آغاز میشود.پس هرآنچه بصورت منطقی از معماری بخواهد بشناسد در محیط دانشگاه باید بشناسد.اما عملا این آموزش ناقص و نیمه تمام رها میشود و مسائل مهم تری برای دانشجوی معمار مطرح میشود که حاصل تحمیل عقیده از بالا به پایین میباشد.حال فکر کنید که علاوه بر این آموزش ناقص مسائلی در جامعه مطرح میشوند که اصالتا شما در دوره ی آموزشی خود حتی نام آنها را نشنیده اید.

 
معماری و تعهدمعماری و تعهد

نسترن معماری : در بررسی مسئله‌ی انتزاعی‌ای چون تعهد اجتماعی معمار، با تناقض تاریخی بنیادینی مواجه می شویم که از قضا برسازنده اصل اساسی تحولات معماری و تبدیل شدن آن به گرانیگاه تجربه‌های معاصر بشراست. این تناقض که دو قطب آن مدرنیته و مدرنیسم است (دو قطبی که گاها به اشتباه یکسان انگاشته می‌شوند)نمایان‌گر سرشت دوگانه‌ی معماری است.

 
در باب مسئولیت اجتماعی معماران - معزالدین ایمانیدر باب مسئولیت اجتماعی معماران - معزالدین ایمانی

معزالدین ایمانی :‌ پس از کنگره آتن وانتشار منشورآن توسط معماران پیش کسوت اروپایی گستره مسئولیت اجتماعی معماران از چهار دیدگاه مختلف شهر ومنطقه ،سکونت ،فضاهای کسب وکار ومیراث تاریخی شهرها ، روشن گردید. بعبارت دیگر موضوعات مداخله معماران در پهنه زندگی جدید انسان در عصر صنعتی مطرح وتصریح شد وتدوین ضوابطی كه دامنه آن از اوضاع جغرافیایی وعناصر طبیعی تا به اوضاع سیاسی واقتصادی را در جهت طرح فضاهای زیستی دربر میگرفت ،بعنوان شاكله اصلی بیانیه آتن انتشار یافت

 
تکلمه ای بر تاریخ معماری و معمارانتکلمه ای بر تاریخ معماری و معماران

حبیب اله شیبانی : حمورایی پی برده بود به جنس جلب معمارها و اینکه لای جرز بگذاردشان اگر خدا خواهد. و اینکه از نفوس معماران در تمدن بابل و بعد از آن چند تن لای جرز ماندند، خدا می داند. چه از سر اهمال و چه بیگناه . آیا شاهان هخامنشی واعقابشان نیز معماران یونانی را لای جرز می گذاشتند یا نه روایتی در دست نیست یا اینکه از بام به زیر می افکندندشان هم در حد شایعات است . سر آخر اینان مظلوم زیستند یا نه نیاز به بازخوانی تاریخ دارد...

 
روز معمارروز معمار

داريوش زمانی :‌ ميراث ما، ما و تعهد ما برای محيط زيستی بهتر. کم نبودند آنانکه پيش از ما زيسته اند و به هر آنچه از بزرگانشان به ارث بردند، عمری افزودند و برای ما باقی گذاشتند. و ما چه بخواهيم و چه نخواهيم، چه بدانيم و چه ندانيم و چه خوانده باشيم و چه نخوانده باشيم، زاده آن ميراث هستيم.

 
معماران و مسئولیت های اجتماعی - باقر میلانیمعماران و مسئولیت های اجتماعی - باقر میلانی

باقر میلانی : شاید اولین هنر و دانش شگرفی که جهت مهیا کردن امکان زیست برای انسان های بی سر پناه بوجود آمد و آنها را جهت مصونیت از گزندهای طبیعی به انتخاب شکاف سنگها رهنمون ساخت، معماری بود و معماران همواره راهبری گروه های همزیست را از غارها و خیمه ها تا خانه های هوشمند امروزی بعهده داشته اند.

 
معمـاران ومسئولیت های اجتماعی - سیّـد محسن شهیـدیمعمـاران ومسئولیت های اجتماعی - سیّـد محسن شهیـدی

سیّـد محسن شهیـدی :‌اصل تقسیم کار وبه تبـع آن، مقولۀ "مسئولیت" وچگونگی تعریف وتقسیم آن را می توان برجسته ترین ویژگی ساختاری جوامع مدنی دانست. دربروزوظهـوراجتماعی شاید تا بحال هیچ حرفه ای به اندازۀ معماری موضوع ودرعین حال منشأ تغییروتحول واقع نشده باشد...

 
معماران و مسؤولیت‌های اجتماعی - جليل قنادزاده معماران و مسؤولیت‌های اجتماعی - جليل قنادزاده

جليل قنادزاده : هر گاه سخنی از ساخت و ساز می‌شود؛ نخستین تصوری که به ذهن انسان می‌آيد، مقاومت سازه‌های ساخت و ساز است، به ویژه وقتی این حقیقت که ایران و کلان‌شهر تهران در نقشه لرزه‌نگاری جهان، از مناطق پرخطر به حساب می‌آیند پیش‌روی ما قرار می‌گیرد...

 
معماران و مسوولیت های اجتماعی - جليل قنادزادهمعماران و مسوولیت های اجتماعی - جليل قنادزاده

جليل قنادزاده : معماران، خالقان زیبایی‌های بصری جهان هستند. در اصل، معماران با آثاری که برای جامعه خلق می‌کنند نقشی مهم در زیباسازی فضای جامعه بر عهده دارند. هزاران سال از زمان معماری بشر در روی زمین می گذرد.

 
حفظ هويت و فرهنگ مهم ترين مسئوليت معماران استحفظ هويت و فرهنگ مهم ترين مسئوليت معماران است

ساناز افتخارزاده : در حالیکه مسئولین عالی رتبه کشور همچنان بر لزوم حفظ و احياء معماری ایرانی – اسلامی تاکید می ورزند متاسفانه شاهد آنیم که روز به روز معماری های بی هویت و ساخت و سازهای بی ارزش در سراسر کشور در حال توسعه و تخریب بافت های ارزشمند تاریخی هستند . دو موج مخالف اما هم هدف از دو سو به سرعت بی سابقه معماری فرهنگی و بافت های ارزشمند را نیست و نابود می کنند .

 
معمار و مسولیت های اجتماعی - پریسا گنج آبادیمعمار و مسولیت های اجتماعی - پریسا گنج آبادی

پریسا گنج آبادی : گذشته فرهنگ و هنر و معماری کشورمان رهنمود کننده ما به سوی ارزش ها و راهکارهایی است که در دنیای امروزی راه خود را گم کرده است. از این میان توجه و علاقه هنرمندان به جنبه های مختلف زندگی حائز اهمیت است که با الهام از نیازها و درخواست های موجود در جامعه به هنرآفرینی و پیشبرد کار می پرداختند.

 
معماران و مسئولیتهای اجتماعی - ساغر کرم – محمد علی عرفانیانمعماران و مسئولیتهای اجتماعی - ساغر کرم – محمد علی عرفانیان

ساغر کرم – محمد علی عرفانیان : معیار وسیله سنجش است که همه افرادی که ارزش کاری را می سنجند نا گزیرند اعتبار آنرا قبول داشته باشند به شرط آنکه ارزش کار مورد سنجش اصلا قابل سنجش باشد ، یعنی بتوان آن را درون یک نوع یا رده هنری قرار داد .

 
معمار و مسولیت های اجتماعی - نسیم باقریمعمار و مسولیت های اجتماعی - نسیم باقری

نسیم باقری : انگار هیچ کاری سخت تر از نوشتن راجع به معماری و مسئولیت های اجتماعی نیست ... حالا انگار مغزم قفل شده. اگه فقط راجع به معمار بود، مغزم فوران می کرد ولی حالا، مسئولیت های اجتماعی؟ انگار از عهدۀ من خارجه. راجع به اجتماع چی می تونم بگم؟ اینکه انقدر از دست رفته فرض می شه که همه با خستگی ولش کردیم؟

 
معماران و مسوولیت های اجتماعی - احسان اصیلیمعماران و مسوولیت های اجتماعی - احسان اصیلی

احسان اصیلی : تا چند سال اخیر معماری از سبک، مد و خصوصیات دوره خود پیروی می کرد و معمار پیرو تاریخ، فرهنگ و اقلیم مردمان هم دوره خود بنای خود را طراحی می کرد. و گهگاه از دوره ها و فرهنگ ممالک کشورهای دیگر در آثار داخلی بهره می جست....

 
معمار و مسئولیت های اجتماعی - نسیم ایران منشمعمار و مسئولیت های اجتماعی - نسیم ایران منش

نسیم ایران منش : حدود یك قرن پیش مسئولیت فضاهای ساخته شده چه در مقیاس معماری و چه در مقیاس شهری بر عهده معمار و هنرمند سنتی بود. او بود كه اعتقاد داشت در محصولی كه می آفریند باید نهایت عشق ،‌ ایمان و اعتقاد خود را به زیبایی و در عین حال به دین خود را بپردازد ، این موضوع به راحتی در معماری های سنتی قابل مشاهده است...

 
معماران و مسئوليت های اجتماعی - ناصر بنیادیمعماران و مسئوليت های اجتماعی - ناصر بنیادی

ناصر بنیادی : اگر معماری را هنر سازماندهی فضا بر اساس نيازهای استفاده کنندگان و حفظ منابع و منافع عموم بدانيم، با تحليل عوامل دخيل در اين پديده، می توانيم رابطه حرفه معماری با مسئوليت های اجتماعی را روشن تر کنيم.

 
کارگاه‌های فهم معماری، یک انفجار اطلاعاتی استکارگاه‌های فهم معماری، یک انفجار اطلاعاتی است

محمدعلی بدری: نام دکتر مهدی حجت برای کسانی که معماری ایران را در 3 دهه گذشته می‌شناسند، در کنار نام‌هایی چون مرحوم باقر آیت‌الله‌زاده شیرازی و مرحوم محمدکریم پیرنیا، جریانی از معماری ایران را تعریف می‌کند که پس از انقلاب جان تازه‌ای گرفت

 
معمار و مادر دیار نونمعمار و مادر دیار نون

در میان عموم مردم، شیخ بهایی معمولا به مهارت در ریاضی و معماری و مهندسی معروف بوده و هنوز هم به همین صفت معروف است .طرفه آنکه زاد روزش را نیز به نام روز معماری نام نهاده اند. معماری مسجد امام اصفهان و مهندسی حصار نجف را به او نسبت می دهند...

 
تپه نوشیجان همدانتپه نوشیجان همدان

انی کاظمی : طرح بازنگری، بازخوانی و بازپیرایی کاوش های پیشین نوشیجان تپه همدان دیوید استروناخ از سال ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۶ پنج فصل کاوش میدانی و یک فصل کتابخانه ای در این تپه انجام داد.ما در اینجا شاهد معماری عظیم خشتی عظیمی هستیم که استروناخ آن را به دوره ماد منسوب کرده است .البته ازسمت بالا به پایین این تپه به سه دوره اشکانی، هخامنشی و ماد تقسیم شده است. بعد از کاوش قرار بود استروناخ چهار جلد کتاب در این زمینه منتشر کند.