مقالات معماری و شهرسازی

اقوام ایرانی‌تباراقوام ایرانی‌تبار

اقوام ایرانی‌تبار، گروه قومی هستند که از تبار اقوام ایرانی‌زبان باستان‌اند.این گروه قومی در سراسر فلات ایران٫ از هندوکش تا آناتولی مرکزی و از آسیای میانه تا دریای پارس) - منطقه‌ای که گاهی ایران‌زمین نامیده می‌شود، پراکنده شده‌اند

 
سلوك اقوام ایران و همزیستی ایشان با یكدیگرسلوك اقوام ایران و همزیستی ایشان با یكدیگر

یزدان هوشور :‌ تاریخ ایران سراسر مبارزه علیه بیدادگری و سلطه ی بیگانگان بوده است و علیرغم اختلاف عمیق و دشمن گونه با حاكمان وقت اتحاد و یگانگی در هر قبیله و عشیره ای به خوبی مشهود بوده است.

 
سلوك اقوام ایران و همزیستی ایشان با یكدیگرسلوك اقوام ایران و همزیستی ایشان با یكدیگر

خوب چهر كشاورزی : همه مي دانيم كه نخستين ايرانيان در اواخر هزاره دوم و اوايل هزاره نخست پيش از ميلاد از آسياي ميانه به سمت جنوب غرب و به فلات ايران مهاجرت كردند. مجموعه ي جغرافيايي و سياسي اي كه از وحدت دشت آبرفتي عراق و فلات ايران پديد آمد ايرانشهر خوانده شد. اسكان، كشاورزي و بازرگاني در ايرانشهر و غرب آسياي ميانه يا ماوراء النهر در طول سده هاي بعد ، موجب حضور دائمي ايرانيان در اين نواحي شد.

 
مهرگان و تقدس باغ ایرانی مهرگان و تقدس باغ ایرانی

یزدان هوشور :حلول خورشید در برج حمل و آغاز بهار و اعتدال ربیعی سرآغاز زندگی دوباره درختان و گیاهان و بیدار شدن از خواب زمستانی و دمیدن امید در انسان ها برای تلاش سخت و پی گیری در جهت احیاء امور کشاورزی و بهره وری از زمین در جهت بدست آوردن محصولی مطلوب برای ارتزاق و انبارکردن آذوقه برای زمستان بوده است.

 
زبان فارسی یكی از چهار زبان كلاسیك جهانزبان فارسی یكی از چهار زبان كلاسیك جهان

زبان‌شناسان اروپایی بیش از یكصدو سی سال پیش، درست هم‌زمان با ٢٦ شهریورماه،(برابر با زمان پادشاهی ناصرالدین‌شاه ١٧ سپتامبر ١٨٧٢) در پایان نشست سه روزه خود در شهر برلین پس از بررسی و كاوش چهار زبان را زبان‌های كلاسیك دانستند، كه این ٤ زبان سانسكریت، یونانی، لاتین و فارسی بودند

 
"منظر تاریخی" و نظر جاده صاف کن ها"منظر تاریخی" و نظر جاده صاف کن ها

فرخ باور : پدیده های جالب و جذاب و ناب و "مصداق" های داغ داغ هنوز در دنیا و ایران فراوان و هنوز بسیاری نشناخته مانده و به قد و قواره و قیافه و رفتار و اخلاق جامعه ی مدرن و همزمان امروز جور در نمی آید...

 
معماری کنونی بر چهره شهروندان جیغ می کشدمعماری کنونی بر چهره شهروندان جیغ می کشد

تهمینه مفیدی:چهره ناهمگون و هزار رنگ ساختمان ها از تهران شهری پر وصله و پینه را در خاطره های نسل امروز به یادگار می گذارد برای جویا شدن از علت ظهور این تغییرات به سراغ سید علیرضا قهاری رئیس انجمن مفاخر معماری ایران رفته ایم و از وی دلیل ظهور تراکم بیش از اندازه ساختمان های مختلف و متفاوت را جویا شدیم .

 
جشن مهرگان و باغ ایرانیجشن مهرگان و باغ ایرانی

در گاهشماری ایرانیان باستان دو فصل وجود داشته ، تابستان و زمستان که هر دو با جشن و سرور ، آغازین آنها شروع می شده است . فصل تابستان با جشن با جشن نوروز و فصل زمستان با جشن مهرگان که اولی در "اعتدال بهاری " و دومی در "اعتدال پاییزی " بوده است که طول روز و شب در هر دو اینها مساوی و معادل 12 ساعت است .

 
معماری در فرآیند جهانی شدنمعماری در فرآیند جهانی شدن

از آن جا که معماری مدرن مرزهای جغرافیایی و تاریخ مندی را از شمول آرمان های خود نفی کرده بود، می توان گفت که از منظر نهضت معماری مدرن ،تاریخ و جغرافیا به مثابه شروط اصلی فرهنگ انسانی نسبت به نوآوری فن آورانه و بیان گرایی تجسمی ، تاثیر بسزایی در تکوین معماری ندارند.

 
تئاتر و معماریتئاتر و معماری

می توان گفت که هنر نقاشی و معماری می توانند با هم در فضا و یا بنائی به طور ترکیبی باشد و هنر تئاتر جایگاه هنری خود را در فضا و محدوده معماری لازمه پیاده می کند .

 
معماران ما عارف نیستندمعماران ما عارف نیستند

گنبد ، منار و کاشیکاریهای مزین به آیات قران شناسنامه ای از معماری ایرانی – اسلامی محسوب می شوند . همزمان با ورود اسلام فرهنگ ایرانی با مفاهیم اسلامی ممزوج شد تا قالبی جدید از فرهنگ پدید آید . در این بین معماری نیز بی نصیب نماند و با اساس و بنیان های اسلامی در آمیخت تا زبان گویایی از غنای تمدن ایرانی – اسلامی با محوریت معنویت و فلسفه را شکل دهد .

 
زاینده رودزاینده رود

هرچه از آب زاینده رود بگیریم و تقسیم کنیم باز هم آب دارد. انگار آبش پیوسته زاییده شود. کم نمی آورد. تمام مزارع را که سیراب کند، ده ها فرسنگ هم پیچ و تاب می خورد تا به گاوخونی برسد آن را هم سیرآب کند.

 
شهر خرد – دکتر گیتی اعتمادشهر خرد – دکتر گیتی اعتماد

اگر شهر خرد را میراث شهرهای آرمانی یا یوتوپیای قرنهای گذشته بدانیم كه اكنون آن را تحقق‌پذیر می‌سازیم مسلماً ریشه از دوران افلاطون و شاید ماقبل از او دارد. اما آنچه كه شهر خرد را متمایز می‌سازد تدوین برنامه و راهبردهایی است كه امكان تحقق اینگونه شهر یا سكونتگاه را عملی می‌نماید.

 
خرد شهر - نسیم ایران منشخرد شهر - نسیم ایران منش

...انسان تا چه حد از بقیه آفریدگان و موجودات افضل ترو برتر است و علت آن نیز خرد و ادراكی است كه در انسان وجود دارد ولی در موجودات دیگر نیست ، خردی كه براساس آن انسان تفكر و بررسی می كند ، نتیجه می گیرد و عمل می كند

 
خرد شهر - مرضیه کیائیخرد شهر - مرضیه کیائی

بی نهایت آسمان "خرد شهر من" آبی آبی است، حتی اگر دیده ام خاکستری و پر غبارش ببیند.ابرهای بی نهایت آسمان "خرد شهر من" وقتی که می بارند، گویی قطره قطره زندگی، به رگهای آدم ها، گیاهان، چشمه ها و زمین می دهند، حتی اگر گاهی این قطرات زلال نباشند

 
سرزمین مادری وارث خاطرات نسل‌هاسرزمین مادری وارث خاطرات نسل‌ها

سرزمین مادری شناسه‌هایی همچون فرهنگ، آئین‌، اقلیم و نحوه معشیت مردم را در بردارد. در این سرزمین علیرغم اینکه انسان‌ها هم‌نژاد و هم مذهب با یکدیگر نیستند و اغلب کیلومترها دور ازهم و بسیار متفاوت زندگی می‌کنند

 
میمند نمونه ای از معماری صخره ای در ایرانمیمند نمونه ای از معماری صخره ای در ایران

میمند نمونه ای از معماری صخره ای در ایران
شاید باور نکنید در روزگاری که آسمان خراش ها هر روز سر به فلک می کشند هنوز هم مردمانی در میان صخره ها و سوراخ های کوه زندگی می کنند. حفره هایی سه هزارساله که جای تیشه های سازندگان ان پس از سالها باز هم قابل رویت است.

 
بام سبز در قوانین شهری نمی گنجد! جایگاه خانه های اکولوژیک در کشور ناشناخته استبام سبز در قوانین شهری نمی گنجد! جایگاه خانه های اکولوژیک در کشور ناشناخته است

گروه شهری- توسعه شهرنشینی، نیاز به افزایش فضای مسکونی و معابر، ساخت و سازهای غیر اصولی به تدریج موجب کاهش فضای سبز و محیط های طبیعی در جوامع شهری شده است در این راستا معماری نوین توانسته به کمک فناوری سبز بزرگترین تحولات مثبت زیست محیطی را در زندگی شهری ایجاد نماید.
احداث بام های سبز یکی از روش های ساخت است که از طریق رویش گیاهان بر فراز پشت بام تصویر دلنشین از نمای ساختمان بوجود اورده است.

 
معماری در فرایند جهانی شدن.معماری در فرایند جهانی شدن.

در این جا ما از استیل زندگی صحبت می کنیم که تا حدی متغیّر است و معماری هم قالب منعطف آن است. در استیل و مدل و الگو و دیاگرام زندگی ما انسان ها یک بخش مهم هست که آزادی است. چیزی که ظاهرا مورچه ها، موریانه و زنبورها ندارند مگر ....

 
جشن مهرگان و باغ ایرانی- داستانجشن مهرگان و باغ ایرانی- داستان

نیمه ی دوم سال آغاز می شود. زیاد طول نمی کشد تا نیمه ی دوم سال آغاز شود. به طرف زمستان می رویم. پائیز ناگهان می رسد و اگر نجمبیم آنقدر سرد می شود که فرصت چیدن گردوها هم نمی ماند. در کوهستان که این طور است و در فلات بلند ایران هم همین طور است.