مقالات معماری و شهرسازی

بام سبز در قوانین شهری نمی گنجد! جایگاه خانه های اکولوژیک در کشور ناشناخته استبام سبز در قوانین شهری نمی گنجد! جایگاه خانه های اکولوژیک در کشور ناشناخته است

گروه شهری- توسعه شهرنشینی، نیاز به افزایش فضای مسکونی و معابر، ساخت و سازهای غیر اصولی به تدریج موجب کاهش فضای سبز و محیط های طبیعی در جوامع شهری شده است در این راستا معماری نوین توانسته به کمک فناوری سبز بزرگترین تحولات مثبت زیست محیطی را در زندگی شهری ایجاد نماید.
احداث بام های سبز یکی از روش های ساخت است که از طریق رویش گیاهان بر فراز پشت بام تصویر دلنشین از نمای ساختمان بوجود اورده است.

 
معماری در فرایند جهانی شدن.معماری در فرایند جهانی شدن.

در این جا ما از استیل زندگی صحبت می کنیم که تا حدی متغیّر است و معماری هم قالب منعطف آن است. در استیل و مدل و الگو و دیاگرام زندگی ما انسان ها یک بخش مهم هست که آزادی است. چیزی که ظاهرا مورچه ها، موریانه و زنبورها ندارند مگر ....

 
جشن مهرگان و باغ ایرانی- داستانجشن مهرگان و باغ ایرانی- داستان

نیمه ی دوم سال آغاز می شود. زیاد طول نمی کشد تا نیمه ی دوم سال آغاز شود. به طرف زمستان می رویم. پائیز ناگهان می رسد و اگر نجمبیم آنقدر سرد می شود که فرصت چیدن گردوها هم نمی ماند. در کوهستان که این طور است و در فلات بلند ایران هم همین طور است.

 
جایزه بزرگ انجمن مفاخر معماری ایران به مناسبت روز کتابجایزه بزرگ انجمن مفاخر معماری ایران به مناسبت روز کتاب

در این مراسم که در سالن بتهوون خانه ی هنرمندان در تهران برگزار شد جوایز زیا د به رده های درجه بندی شده ی معماران و نویسندگان اهدا شد. برنامه های پیشین زیاد وقت گرفته بود و جای زیادی برای این مراسم باقی نگذاشته بود و برندگان جوایز پشت سر هم روی صحنه بالا و پایین می رفتند و گهگاهی در همدیگر کمی گیر می کردند.

 
خرد شهر - بیژن علی آبادیخرد شهر - بیژن علی آبادی

اگر بخواهیم خرد شهری را مورد بررسی ومطالعه قرار دهیم در ابتدا میبایست اقلیم آن شهر را شناسایی وپس از شناخت کامل آن نسبت به شناخت رسم ورسوم وجامعه ومردم شناسی و جامعه شناسی وجامعه رفتاری عقاید وباورها وبطور کلی روح شهریت آن اقلیم را بشناسیم . آنگاه درآن مورد اعلام نظر نماییم .

 
خرد شهر - یزدان هوشورخرد شهر - یزدان هوشور

خرد مقدس و خرد خبیث دو گوهر همزاد هستند . آنها در بنیاد نیکی و بدی و زاییده اندیشه آدمی هستند این دو گوهر در سرشت آدمی وجود دارد اگر به باور شیخ اشراق خداوندگار را نورالانوار بدانیم شاید بتوان خرد مطلق را بدان نسبت داد .

 
خرد شهر - خوبچهر کشاورزی خرد شهر - خوبچهر کشاورزی

در فرهنگ فارسی معین برای معنای خرد آمده "دریافت – ادراک – فهم " این سه لغت ما را در برابر دریای عظیمی قرار می دهد که بدون آنکه به زمان تعلق داشته باشد هر جانداری در خود "دارد " و یا "خواهد " داشت و آن در صورتی است که در قاب زمان معینی قرار گیرد .

 
خردشهر - محمد مهدی محمودیخردشهر - محمد مهدی محمودی

شهر موجودی است زنده، روزی متولد می‌شود و دورانی را در کودکی می‌گذراند و سپس جوان و توانمند و خردمند می‌شود. سرشار از فعالیت و تکاپو و زمانی هم پیر و فرسوده می‌گردد.

 
سرزمین مادری - فرخ باورسرزمین مادری - فرخ باور

هرجا که درخت تبریزی می بینم آن جا سرزمین من است. وقتی برگهایش را می بینم که سرش را برای باد تکان میدهد انگاری بگوید نه بابا! ای وای! آخ آخ. به به، چه خوب. آنجا جای من است.

 
نقاش و هنر نقاشینقاش و هنر نقاشی

نقاش زندگی را نقاشی می کند. اگر نقاش نسبت به زندگی بد بین باشد آن را بد نقاشی می کند. و بد معرفی کردن زندگی هنر نیست. هنر میان بد و بدتر جائی ندارد. زندگی خودش بد است.

 
یونانیونان

یونان برای مدتی طولانی مرکز تجمع بیشترین رشد و پیشرفت دانش و توانایی تمدن بشری شد اما اروپا محورها عقبه ی آن را جدا کردند و توانستند تاریخ را حذف یا تحریف کنند، به همان گونه که تاریخ تمدن عالی اتروسک ها که تا آن زمان نوشته شده و وجود داشت، با آغاز امپراتوری پس ازاگوستوس نابود و خط آن ها نامفهوم شد.

 
باز هم در باره ی فرآیند طراحی...باز هم در باره ی فرآیند طراحی...

به طبیعت برگردیم:
جانوران چگونه لانه و آشیانه ی خود را می سازند بدون این که از سوخت فسیلی و برق استفاده کنند؟

 
باغهای تاریخی یزد گنجینه سبز کویر/ باغ ایرانی؛ ظرفیت مغفول گردشگری باغهای تاریخی یزد گنجینه سبز کویر/ باغ ایرانی؛ ظرفیت مغفول گردشگری

یزد - خبرگزاری مهر: باغهای تاریخی یزد با معماری اصیل ایرانی و اسلامی و قدمت چند هزار ساله از مواریث ارزشمند گذشتگان و گویای هنر و سختکوشی کویرنشینان خوش نام است.

 
سرزمین مادریسرزمین مادری

در حاشیه نشست چهارمین گفتمان هنر و معماری -بیژن علی آبادی: سرزمین مادری یا وطن ما ایران است . ایرانی که بیش از دو هزار و پانصد سال دارای قدرت و هنر و حکمرانی در بیشتر نقاط بوده است .

 

 
مردم شناسی فرهنگی - Antropologia culturaleمردم شناسی فرهنگی - Antropologia culturale

گویند پس از این که مردم بسیاری از ملل مختلف اروپایی و دنیا به سرزمین جدید راه یافتند، ریشه بریدند و هوویت خود را در مخاطره دیدند، کوشیدند خود را باز یابند و چنین کوشش و چنین دانشی در ایالات متحده ی آمریکا آغاز شد و شکل گرفت.

 
خرد جمعی ما باهوش تر از منخرد جمعی ما باهوش تر از من

در خصوص قضاوت "خرد جمعی" ذکر این مطلب ضروری است که نظر هر فرد دو عنصر را در درون خود دارد اطلاعات صحیح و غلط. اطلاعات صحیح (از آنرو که صحیح اند) هم جهتند و بر روی یکدیگر انباشه می شوند اما خطاها در جهات مختلف و غیر همسو عمل می کنند لذا تمایل به حذف یکدیگر دارند.

 

 
باز هم در باره ی فرآیند طراحی...باز هم در باره ی فرآیند طراحی...

به طبیعت برگردیم:
جانوران چگونه لانه و آشیانه ی خود را می سازند بدون این که از سوخت فسیلی و برق استفاده کنند؟