مقالات گذشته

موزه و جایگاه فرهنگی آن در کشورهای آسیای میانهموزه و جایگاه فرهنگی آن در کشورهای آسیای میانه

در کشورهای آسیای میانه «موزه» واژه ای آشنا و پدیده ای مأنوس با مردم است. بالا بودن نسبی سطح فرهنگ عمومی از یک سو و تأکید بر قومیت (بویژه بعد از فروپاشی شوروی و استقلال کشورها) از سوی دیگر، موجب شده است تا ...

 
نقش موزه ها در بیان روابط فرهنگی دوران اسلامینقش موزه ها در بیان روابط فرهنگی دوران اسلامی

هدف موزه ها، ارتقای معرفت انسانی است و موزه بهترین وسیله ای است که به تحقق جنین هدفی، جامه عمل می پوشاند. معرفی مبتنی بر پژوهش و یا معرفی که بتواند به عبارتی به «شناخت گذشته انسان جهت ساختن آینده» معنا بخشد، از وظایف موزه هاست.

 
تاریخ معماری موزهتاریخ معماری موزه

پیدایش موزه به عنوان یک موسسه عمومی و شاخص از دیگر موسسات، معمولاً با نام نظریه پرداز فرانسوی (Dorand JNL) که نظر خود را راجع به یک موزه مطلوب و ایده آل در سال 1800 به چاپ رساند، عجین شده است.

 
نقش موزه ها در توسعه فرهنگینقش موزه ها در توسعه فرهنگی

توسعه فرهنگی و رابطه آن با موزه ها از جمله مسائلی است که موردنظر برنامه ریزان توسعه است. اما برای روشن شدن موضوع بهتر است دو واژه «موزه» و «توسعه فرهنگی» را تعریف کنیم.

 
موزه، پدیده شرایط جدید تاریخی (1)موزه، پدیده شرایط جدید تاریخی (1)

موزه، چنانکه رویکرد باستان شناسانه یا فهم «آرکئولوژیک» از تاریخ، زمان، فرهنگ، جامعه و وضع وجودی بشر یا اساساً هر مسئله، موضوع و واقعیتی از این دست، تقدیر اجتناب ناپذیر شرایط جدید تاریخی و واقعیت جهانی است که در آن زندگی می¬کنیم.

 
موزه پدیده شرایط جدید تاریخی (2)موزه پدیده شرایط جدید تاریخی (2)

موزه، شیوه ارتباط و فعالیت موزه ای یا نوعی تجربه و فهم موزه شناسانه از تاریخ، فرهنگ، جامعه، انسان، جهان، زمان یا اساساً هر شیء، اثر پدیده و واقعیتی به صورت و معنایی که پس از ظهور شرایط جدید تاریخی در جوامع اروپایی سده های پس از رنسانس، روشنگری و بعد مطرح شده و در سطح جامعه جهانی بسط و گسترش یافته و آنگونه که متداول می باشد...

 
موزه یعنی چه؟موزه یعنی چه؟

گفتگوی فرامرز طالبی و جلال ستاری در رابطه با موزه و فرهنگ : مفهوم فرهنگ بسیار گسترده تر از مفهوم موزه است. فرهنگ کلیت است و موزه، جزیی از آن. موزه برای توسعه و یا شناساندن فرهنگ به مردم کمک می کند. یک مفهوم «فرهنگ» داریم و یک مفهوم «فعالیت فرهنگی». موزه، فعالیت فرهنگی است. فرهنگ، کمیت پذیر نیست و مفهوم کیفی دارد. موزه باید کمک کند به توسعه فرهنگ...

 
نخستین مدارس دخترانهنخستین مدارس دخترانه

تاریخ معاصر ایران، دربرگیرنده حوادث و تغییرات گوناگونی است که با اعلان مشروطیت، این تحولات شتاب بیشتری به خود گرفت و در تمامابعاد و زوایای جامعه، تاثیر خود را به جا گذارد. این روند، سبب شده بود تا از یک سوء سنت بکوشد در آن شرایط ویژه مسایل خود را حفظ کند و از سوی دیگر، ورود افکار روشنفکرانه از چند دهه پیش از پیروزی مشروطه از مبادی خارجی بویژه اروپا و عثمانی، دوره ای به وجود اورد مه به «عصر تقابل سنت و مدرنیته» مشهور گردیده است...

 
موزه تجلی گاه نخستین و بهترین آثار بشری موزه تجلی گاه نخستین و بهترین آثار بشری

نخست می خواهیم ثابت کنیم که موزه خود نهادی فرهنگی است و برای بالا بردن سطح فرهنگ اجتماعی و رشد و توسعه آن به وجود آمده است و بعد اضافه کنیم که ...

 
موزهموزه

کلمه موزه مشتق از کلمه «میوزیوم» (museum) لاتین است که آن نیز از کلمه «موسیون» (museyon) یونانی گرفته شده است و در اصل به معنای جایگاه و معبد «موز» ها است.