مقالات گذشته

سرزمین ایران یک موزه استسرزمین ایران یک موزه است

به عبارتی می شود گفت که موزه جایی است که در آن از طریق اشیا با موضوع یا موضوع هایی ارتباط برقرار می کنیم. اشیایی که ما در موزه ها با آن ها سروکار داریم، شأنی دارند.

 
سیر معماری در تاجیکستانسیر معماری در تاجیکستان

فن معماری سرزمین باستانی تاجیکستان را با مرز امروز این جمهوری محدود کردن نشاید. ولی ما در اساس بازیافته های باستان شناسان ...

 
علل ایجاد اوئی ها در منطقه کاشانعلل ایجاد اوئی ها در منطقه کاشان

منطقه کاشان از لحاظ اقلیمی گرم و خشک است. براساس مطالعات ژئوفیزیکی، ضخامت طبقات آبرفتی در دامنه های دشت کاشان، در حدود 150 متر است و ...

 
نوروز، جشن بهار: نمونه ای عالی از میراث شفاهی و معنوینوروز، جشن بهار: نمونه ای عالی از میراث شفاهی و معنوی

نوروز نخستین روز است از فروردین ماه و زین جهت روز نو نام کردند، زیرا که پیشانی سال نو است...

 
خانه نیماخانه نیما

بزرگان هر کشور طلایه داران علم، تاریخ، فرهنگ، حکمت و به طور کلی چشم و چراغ آن کشورند. حاصل تلاش آنان، با توجه به فنون اطلاع رسانی امروز...

 
نقش گیلگمش در مفرغ های لرستاننقش گیلگمش در مفرغ های لرستان

تا چهل سال قبل تعداد کمی از اشیای مفرغی لرستان در موزه های جهان وجود داشت. تا این که برحسب تصادف از مقابر لرستان تعداد زیادی از این اشیا توسط کشاورزان به دست آمد...

 
جام های چراغعلی تپه (مارلیک) در موزه ملی ایرانجام های چراغعلی تپه (مارلیک) در موزه ملی ایران

چهل سال پیش باستان شناسی عصر آهنِ ایران در آستانه یکی از بزرگترین کشفیات خود قرار گرفت. گروه کاوشگران ایرانی به سرپرستی دکتر عزت الله نگهبان...

 
دارالفنون و مدارس جدیددارالفنون و مدارس جدید

گرچه روند نوگرائی در کشورمان به دلیل انتقال مداوم قدرت، با مشکلات بسیاری مواجه بوده است، تاریخ نوگرائی و اصلاحات در ایران، با اندیشه ها و فعالیتهای عباس میرزا، ولیعهد فتحعلی شاه مرتبط است ...

 
دانشکده هنرهای زیبادانشکده هنرهای زیبا

در مهرماه 1319 بنا به توصیه و حمایت اسماعیل مرآت وزیر فرهنگ وقت، دانشکده هنرهای زیبا به جای مدرسه کمال الملک و مدرسه عالی صنایع پیشه و هنر و در ابتدا با نام «هنرکده» تاسیس گردید.

 
مکان و بی مکانیمکان و بی مکانی

از دیدگاه پدیدار شناسانه، مکان، چیزی بیش از یک محل انتزاعی است؛ مکان کلیتی است که از اشیا و چیزهای واقعی ساخته شده و دارای مصالح، ماده، شکل، بافت و رنگ است...