مقالات گذشته

معماری بومی، فضایی ناشناخته (مقالات گذشته–زمستان 1362)معماری بومی، فضایی ناشناخته (مقالات گذشته–زمستان 1362)

محمد منصور فلامکی : معماران، در شرایطی که می توان دلخواه ترین و مناسب ترین شرایط نامید، از راه به کاربردن عناصر معماری – ساختمانی ویژه ای، به بیان اندیشه می پردازند که عزیزش می دارند و ابراز آن را خواه وظیفه حرفه ای، خواه وظیفه اجتماعی – فرهنگی و خواه وظیفه انسانی خود می دانند.

 
نگاهی به ادب و فرهنگ ایرانیاننگاهی به ادب و فرهنگ ایرانیان

تا آن جا که بحث به موضوع معماری سنتی یا بومی ایران مربوط است (و حتی این موضوع را به عنوان نمونه ای از طریقه نزدیک شدن به بحث معماری سنتی و بومی مطرح می کنیم) قصد داریم از روش های کلی بررسی که تا به امروز رایج بوده است، گامی جلوتر برداریم.

 
روند شکل گیری معماری سنتیروند شکل گیری معماری سنتی

شکل گیری فرآورده های معماری، برفضای زمانی خاصی که گاه تجدید شده می نماید گسترده می شود: نقطه ای آغازین دارد و نقطه ای دیگر، ...

 
معماری بومی درایران  معماری بومی درایران

باید چنین گفت که ابتدا معماری عامیانه، معماری بومی، معماری سنتی، معماری بی تکلف، معماری بدیهه ساز . . . زاده شده است و آنگاه معماری غنی شده، ...

 
ارزش ها و بیان در معماری بومیارزش ها و بیان در معماری بومی

همان گونه که می دانیم معماری - سوای تجاربی که تنها در زمان هایی بسیار کوتاه و در سرزمین هایی بسیار محدود رخ کرده اند – هرگز از قانون و دستوری پیروی نکرده است که بتوان بر پایدار بودنش تاکید کرد.

 
اندیشه ارگانیک در آفرینش معماریاندیشه ارگانیک در آفرینش معماری

می دانیم که به وجود آوردن بنا و شهری که بتواند پا به پای فضای طبیعی اش بزید و در هماهنگی با چگونگی های کالبدی زمینی که در آن استقرار می یابد شکل کالبدی و شاخ و برگ یافتن اش را تحقق بخشد، زیر عنوان «ارگانیک» قرار می گیرد.

 
سازمانهای سیاسی پیش از شکل گیری حکومتسازمانهای سیاسی پیش از شکل گیری حکومت

مدتهاست مشخص شده که نخستین حکومتها – جوامعی با نهادهای کنترل کننده تخصصی که ساختاری سلسله مراتبی دارند- به طور ناگهانی از بطن جوامع کوچک، خودگردان و مساوات گرا ظاهر نشدند.

 
معماری بومی کاربردی استمعماری بومی کاربردی است

مثال امروزه معماری مطلوب، فضای دلپذیر و راحت، به آن گونه فضایی اطلاق می شود که از شکل ها به نحو مطلوب و شایسته برای جوابگویی به نیازها بهره برده باشد؛ و در واقع ارزش های هماهنگ فضا را به اقتضا و متناسب با خصوصیات کاربردی فضای ساخته شده به کار برد.

 
شناخت دیروز برای فردای معماریشناخت دیروز برای فردای معماری

شناخت محیط و معماری تنها با درک فعالیت های انسان در دنیای پیرامونش امکان پذیر است . و هدف معماری را می توان ایجاد انگاره ای انسانی در درون شکل کالبدی دانست. بنابراین ...

 
چارچوب های معماری پایدارچارچوب های معماری پایدار

همگن بودن با محیط . ساختار بیولوژیکی . معماری بیولوژیکی

معماری پایدار جواب معمارانه ای است که : ...