مقالات گذشته

بررسی اجمالی نقش آب در معماری ایرانی بررسی اجمالی نقش آب در معماری ایرانی

وقتی فراتر از یک نیاز، خانه سازی و بنای مجموعه های مسکونی بار فرهنگی می گیرد، معماری پدید می آید و آب در زندگی انسان جایگاه هنری پیدا می کند و ...

 
مفهوم پیام در زمان و مکانمفهوم پیام در زمان و مکان

که سرعت یا فاصله بین گام ها درگذر از یک فضا، دقیقا واکنشی است طبیعی از انعکاس ابعاد و مقیاس های ذهنی انسان بر واحد اندازه گیری هندسی که ...

 
آنسوی تهرانآنسوی تهران

پدرم همیشه عبوس و خشمگین و ساکت بود و مادرم دائما نوحه خوان، اشک ریزان. من در میان خشم پدر و اشک مادرم رشد و نما می کردم و برای اینکه اولاد خلفی باشم ...

 
باب همایونباب همایون

حتماً مي‌دانيد خيابان «باب همايون» کجاست. همان خياباني که ميدان سپه را به خيابان شمالي وزارت دارايي وصل مي‌کند. همان خياباني که تا چند سال قبل بزرگ‌ترين مرکز فروش لباس در تهران بود و ...

 
هماوايي نور و رنگ در فضاي شهري ايرانيهماوايي نور و رنگ در فضاي شهري ايراني

فضاي شهري ايراني است که تعاملات اجتماعي را در بستري تاريخي فرهنگي پذيرا شده و واجد ارزش هاي کيفي و هنري والاست.

 
دروازه‌هاي قديم در خاطره جمعي شهر معاصردروازه‌هاي قديم در خاطره جمعي شهر معاصر

در اين مقاله سعي بر اين است که به تبيين جايگاه دروازه در خاطره جمعي شهر معاصر و ريشه‌يابي رشته‌‌هاي خاطره‌اي آن پرداخته شود.

 
مستندسازي منظر باستاني تخت جمشيدمستندسازي منظر باستاني تخت جمشيد

هدف از اين مقاله ارائه مدل سه بعدي منظر تخت جمشيد در دوره هخامنشيان است.

 
رويکردي انساني به شکل دهي فضاهاي شهريرويکردي انساني به شکل دهي فضاهاي شهري

شکل دهي به فضاهاي متأثر از نگاه طراحان و برنامه‌ريزان به انسان و جهان است. پس از ارائه تفاوت در ويژگي‌هاي شکل‌گيري و شکل دهي فضاهاي شهري اين مقاله اين نظريه را ارائه مي‌دهد که ...

 
در بافت سنتي شهرها هويتي فرهنگي نهفته استدر بافت سنتي شهرها هويتي فرهنگي نهفته است

باستان شناس‌ها عاشق کشف تاريخ يک بنا هستند حتي به قيمت خراب کردنش!
تلقي ما از «نقشه‌هاي جامع» شهرها بر خلاف روح فرهنگ ملي است.
يک خانواده ايراني بايد حوض کوچک، بيد مجنون و بهار خوابش را داشته باشد.

 
اسنادي جديد پيرامون عکاسخانه اندرونياسنادي جديد پيرامون عکاسخانه اندروني

در ميان کارکردهاي مختلف دوربين عکاسي در قرن نوزدهم در ايران، از همان ابتدا مسئله عکاسي از زنان و مغايرت آن با شيوه‌هاي بازنمايي در غرب به عنوان يک مسئله فرهنگي مطرح شد.