مقالات گذشته

آگاه نبودن به سنت ها و درک نادرست از فرهنگ غربآگاه نبودن به سنت ها و درک نادرست از فرهنگ غرب

برای آن که چیزی خوب ساخته شود، اول شعور و آگاهی می خواهد و این فقط فنی نیست – معنوی هم هست.

 
معماری مدرن و هویت ملیمعماری مدرن و هویت ملی

شرایط اجتماعی هر عصری، هنرها را بویژه غنای هنر معماری را به تاراج برده است و این تاراجگری را در بیشتر شهرها میتوان دریافت.

 
مهم روح فرهنگ است، نه تقلید از گذشتهمهم روح فرهنگ است، نه تقلید از گذشته

فرقی نمی کند که سکنی دادن افقی باشد یا عمودی- چیزی که مورد توجه است این است که روحیه ی لس آنجلس را نمی توان در کنار مثلا کاشان پیاده کرد.

 
موزه ای به طول 120کیلومترموزه ای به طول 120کیلومتر

آرتور جیلت به منظور مشاهده عینی« دیوار روم» بار سفر بست و مسافتی به طول 70کیلومتر را در امتداد بقایای بی شمار و یک رشته از موزه های تابع آن که بسیار ماهرانه به طول 120کیلومتر بنا شده اند را پیاده طی کرد.

 
تدابیر اکید و پایداری شهرها (مقالات گذشته–فروردین 1386)تدابیر اکید و پایداری شهرها (مقالات گذشته–فروردین 1386)

مهدی عباسی : به تحقیق کلیه شهرهای اسلامی و ایرانی پس از ظهور و گسترش اسلام، در گذشته های دور و نزدیک متاثر از باورهای عمیق و متعالی مردم این سرزمین ها، مزید بر نیازمندیهای فطری و طبیعی و مناسبات انسانی و عاطفی آنان قرار داشته و کالبد ارگانیک این گونه شهرها نیز بواقع ناشی از یک چنین شیوه تفکر و جهان بینی همراه با کیفیت مطلوب اکولوژیک در آن، در پاسخ به چنان نیازی شکل گرفته و عینیت یافته است.

 
اتاق موزه یا تالار موزهاتاق موزه یا تالار موزه

ناصرالدین شاه علاقه وافری به توسعه فرهنگی داشت: دارالفنون به همت میرزا تقی خان امیرکبیر و با حمایت او تاسیس شد، روزنامه وقایع اتفاقیه ، روزنامه دولت علیه ایران، روزنامه ایران و بالغ بر بیست عنوان نشریه در زمان سلطنت او و با حمایت وی نشر یافت.

 
روزی برای معمارانروزی برای معماران

هنوز هم در مورد تعریف فرهنگ خودی سوال هایی دارم و یکی از هدف های زندگیم تعمق در این مورد است. من مطمئن نیستم که این جمله کیست، اما فکر می کنم جمله شکسپیر است که می گوید سعی کنید آنچه را که دوست دارید به دست آورید و گرنه مجبور می شوید آن چه را که به دست می آورید دوست داشته باشید.

 
نمایش عمومی مرمت آثار تاریخینمایش عمومی مرمت آثار تاریخی

امروزه نمایشگاه های بسیاری وجود دارند که در آنها بازدیدکنندگان می توانند به پشت صحنه رفته از نزدیک کارگاه مرمت را مشاهده کنند. دیگر نمی توان بازدیدکنندگان را صرفا با تماشای اشیا از پشت ویترین نمایشگاه ها سرگرم کرد و راضی نگاه داشت.

 
ایاصوفیه : موزه دو هزار سالهایاصوفیه : موزه دو هزار ساله

ایاصوفیه که امروزه موزه ای است که هرکس در هر روز به آن دسترسی دارد، از با شکوه ترین یادمانهای دوره امپراتوری روم شرقی است.

 
تبریز، مرکز قدرت ایلخانان مغول در عصر تحول و تجربه در نگارگری ایرانتبریز، مرکز قدرت ایلخانان مغول در عصر تحول و تجربه در نگارگری ایران

وضعیت فرهنگی و همچنین جاذبه شهر تبریز، هرکس را که امید و علاقه به کارکردن در چنین مراکزی را داشت به خود جلب می کرد. شواهد حاکی از آنند که در آن ایام هنرمندان از گوشه و کنار دنیا در آنجا جمع شده بودند.