مقالات گذشته

کاخ توپکاپی (مقالات گذشته –پاییز 1381)کاخ توپکاپی (مقالات گذشته –پاییز 1381)

کاخ« توپکاپی» حدود چهارصد سال محل زندگی و مرکز حکومتی بیست و چهار سلطان عثمانی بود. این کاخ نشانه ای با شکوه از معماری غیرمذهبی عثمانی است و با مجموعه عظیم شامل هشتادوشش هزار شیء یکی از بزرگ ترین کاخ – موزه های جهان به شمار می آید.

 
نگاهی دیگر به یک سرستون ساسانی در عمارت چهلستون اصفهاننگاهی دیگر به یک سرستون ساسانی در عمارت چهلستون اصفهان

در شهر اصفهان دو سرستون نگاره دار دوره ساسانی شناسایی شده که شباهتهایی با سرستونهای پارک موزه طاق بستان دارند. سرستونی که مورد بحث ما در این مقاله است، در داخل یکی از ایوانهای شرقی باغ عمارت چهلستون اصفهان قرار دارد.

 
سیر تحول تعریف « موزه » در اساسنامه های ایکوم از 1951 تا 2001 (1330 تا 1380)سیر تحول تعریف « موزه » در اساسنامه های ایکوم از 1951 تا 2001 (1330 تا 1380)

این تعریف در طول پنج دهه اخیر، تحولات چشمگیری یافته است که ناشی از دگرگونی و تغییر جایگاه موزه در بافت اجتماعی و نگرش فرهنگی مردم دنیاست. در این مقاله شاهد سیر تحول مفهوم موزه از سال 1951تا سال 2001 هستیم.

 
ابیانه زیباست ...ابیانه زیباست ...

در چهل کیلومتری شمال غربی نطنز و هشتاد کیلومتری جنوب غربی کاشان، ابیانه قرار دارد. ، ابیانه زیبا با مردمی مسلمان ، خونگرم و با صفا، در دامن کوه کرکس چنان آرمیده که گویی سال هاست منتظر است،صبور و شکیبا.

 
نایبند، نخستین پارک حفاظت شده دریایینایبند، نخستین پارک حفاظت شده دریایی

برفراز پهنه ای برهوت مانند پرواز می کنی و ناگهان با پیدا شدن رودخانه ای همه چیز دگرگون می شود . رنگ سبز در آن زمینه پهناور کرم رنگ چشم را می نوازد. آب با خود سبزی و برکت می آورد و در راستای آن آبادی ها و زمین های خوش رنگ کشاورزی مانند زمرد می درخشند.

 
سلطانیه، بارگه تاریخسلطانیه، بارگه تاریخ

باد سردی می وزد و وقتی به طبقه بالایی گنبد می رسی، از فکر این که باد تو را به پائین نیاندازد ، خود را به عقب می کشی. احساسی مرموز وجودت را فرا می گیرد. آیا مغولان تازه مسلمان از این که بی پروا بر بام آرزوهایشان قدم می زنی، خرسندند؟!

 
سفر شاعر (بررسی شعر مسافر سهراب سپهری)سفر شاعر (بررسی شعر مسافر سهراب سپهری)

سفرهای سهراب سپهری به غرب و شرق عالم و دیدار از رم، آتن، پاریس،قاهره،تاج محل و توکیو برای او بیشتر سلوک روحی و معنوی و سیر در انفس به حساب می آمد تا گشت و گذار وجهان دیدگی و سیر در آفاق.

 
چغامیش ، نخستین مرکز خط و کتاب ایرانچغامیش ، نخستین مرکز خط و کتاب ایران

در پناه کوه زاگرس و حاشیه شمالی شوش تپه های میان رودخانه دز و کارون از تپه ای بزرگ و به نسبت مرتفع و چند تپه کوچک تشکیل شده اند. این تپه ها روزگاری پوشیده از کوزه شکسته های فراوانی بود که پس از نخستین مطالعه و بررسی روشن شد از عهد پیش از خط باقی مانده اند.

 
کوه ها، چشمه ها  و چمن زارهاکوه ها، چشمه ها و چمن زارها

گروهی کوچک و همدل می توان تشکیل داد. با طبیعت می توان هم آغوش شد و خاطره ای خوش می توان برای همیشه با خود همراه کرد.
این سفرنامه تجربه گروهی از طبیعت گردان است که از مسیر آب بر به قلعه رودخان نظاره گر لحظه های نا ب بوده اند و سهمی از این تجربه را به ما منتقل می کنند.

 
سرگچی با تاج خسرو دومسرگچی با تاج خسرو دوم

کاوشهای باستان شناختی نشان داده که تزیینات گچی به رغم شکنندگی نقش عمده ای در آرایش بناهای دوره ساسانی خصوصا بناهای رسمی داشته و با اهمیت کمتری در منازل خصوصی به کار می رفته است. اما تزیینات گچی دوران پس از اسلام و حتی سده های نخستین اسلامی به طور کلی کم شناخته شده و اطلاعات ما در این زمینه محدود به محوطه هایی است که اغلب آنها اتفاقی کاوش شده و کاوش آنها ناتمام مانده است.