مقالات گذشته

پیامدهای زیست محیطی سدهای بزرگ (مقالات گذشته - 1386)پیامدهای زیست محیطی سدهای بزرگ (مقالات گذشته - 1386)

فاطمه ظفرنژاد : پس از انقلاب صنعتی و مطرح شدن عمومی توسعه پایدار و دامنه مباحث گوناگون مربوط به آن در کنفرانس سازمان ملل متحد به نام کنفرانس محیط و توسعه در ریودوژانیرو در سال 1992، جهان با دیدگاه های تازه یی در تعیین مفاهیم توسعه با معنای متفاوت روبه رو شد...

 
رودهای خاموش (مقالات گذشته - 1386)رودهای خاموش (مقالات گذشته - 1386)

فاطمه ظفرنژاد - پیامدهای‌زیست‌محیطی‌سدهای‌بزرگ : پس از جنگ دوم جهانی، الگوی توسعه امریكایی در سراسر جهان به عنوان الگوی نمونه پیشرفت معرفی شد. این الگوی توسعه در بخش آب یكسره بر اندیشه تغییر و غلبه بر طبیعت به كمك فن‌آوری‌های جدید متكی بود.

 
5 دهه بسوی ناپايداری (مقالات گذشته - 1387)5 دهه بسوی ناپايداری (مقالات گذشته - 1387)

فاطمه ظفرنژاد : ما دربخش آب، با تمرکز بر مديريت عرضه و گزينش الگوي مديريت با رويكرد سازه‌اي، سيماي ناپايداري براي منابع آب شيرين كشور ترسيم‌كرده‌ايم. هم‌اينك 5 دهه است كه با مديريت سازه‌اي، رودها، و سيلابدشت‌ها، پيكره‌هاي آبی و تالاب‌ها را بسوي ناپايداري ‌كامل كشانيده‌ايم.

 
سدها جوابگو نیستند (مقالات گذشته - 1387)سدها جوابگو نیستند (مقالات گذشته - 1387)

فاطمه ظفرنژاد : خشكسالي هر چند سال يكبار به يادمان مي‌آورد كه سدسازي و مديريت مبتني بر عرضه آب با همه هزينه‌هاي نجومي و منابعي كه برايش خرج كرده‌ايم پاسخگو نيست و همانا بايد صرفه جويي كرد. هر خشكسالي مهر باطلي بر رويكرد سازه‌اي و سدسازي به‌عنوان تنها راه حل مشكل آب مي‌زند و ثابت مي‌كند كه مديريت درست آب، اعمال مديريت تقاضاست كه بدون هزينه سرسام آور، با راهكارهاي پيشنهادي سازمان ملل، با موازين توسعه پايدار، و با اصل 44 قانون اساسي هماهنگ و سازگاراست.

 
سد‌های خالی،‌ رودهای خاموش (مقالات گذشته - 1387)سد‌های خالی،‌ رودهای خاموش (مقالات گذشته - 1387)

فاطمه ظفرنژاد : دوستی می‌گفت: خفته را می‌شود بیدار کرد اما آنکه خود را به خواب زده سخت بتوان بیدار کرد. خداکند خود را به‌خواب نزده باشیم و گوشمان را برای شنیدن حرف‌هایی از جنس زمان باز نگهداریم که مسوولیت بزرگی بردوش ما کارشناسان بخش آب کشور است.

 
 سد‌ها و توهم توسعه (مقالات گذشته - 1387) سد‌ها و توهم توسعه (مقالات گذشته - 1387)

فاطمه ظفرن‍‍ژاد : سدهای خالیاز مهم‌ترین دستاوردهای رویکرد ساخت و ساز در بخش آب هستند و تقریبا همه سدهای کشور با برآوردهای اساسی در میزان ورودی رودخانه طراحی و اجراشده و می‌شوند. خدا کند داستان، داستان شتر کلیله و دمنه نباشد اما سدهای خالی کشور ما از «پیشین» و «ساوه» و «گاوشان» و.. آنقدر زیادند که انگار بیماری همه‌گیر به‌جانشان افتاده است.

 
دیگر رودی باقی نمانده است (مقالات گذشته - 1387)دیگر رودی باقی نمانده است (مقالات گذشته - 1387)

فاطمه ظفرنژاد : ما در محو رودهایمان از بسیاری از کشورهای دنیا جلوتر ایستاده‌ایم. بيش از هزار سد روي نزديك به صد رودخانه ايران ساخته‌ايم. اين سبب شده كه در محو درياچه‌ها و تالاب‌هايمان نيز جلوتر از دنيا بايستيم.....

 
تامين پايدار آب و نيرو بدون سدسازی (مقالات گذشته - 1387)تامين پايدار آب و نيرو بدون سدسازی (مقالات گذشته - 1387)

فاطمه ظفرنژاد : آب تجديد پذير کشور سالانه 130-120 ميليارد مترمکعب برآورد میشود. تجربه کشور نشان می دهد که کاربرد حقيقي اين آب با سدسازی کاهش می يابد (با تبخير سالانه بيش از 5 ميلياردمترمکعب از سطح مخزن سدهای کشور). گزينه های تامين پايدار آب درحقيقت کاربرد آب تجديدپذير را افزايش می دهند.مديريت پايدار آب عبارتست از برنامه ريزی کاربرد درست و کارآمد آب تجديدپذير و نيز بازگرداندن آن به محيط با کمترين پيامدهای زيست محيطی و آلودگی.

 
بررسی مفهوم زمان و مکان در نگارگری ایرانی (مقالات گذشته – پاییز 1386)بررسی مفهوم زمان و مکان در نگارگری ایرانی (مقالات گذشته – پاییز 1386)

از نظر فیلسوفان،حرکت مولد ایجاد دو عنصر زمان و مکان است. ریشه و شالوده اولیه نگاه به زمان و مکان در هنر ایران باستان و هنر ایران اسلامی، یکسان بوده است. عرفای اسلامی اعتقاد دارند که عوالم وجود به ترتیب به سه دسته کلی« محسوس،مثالی و معقول» تقسیم می شود

 
تجارت بوشهر و راه های تجاری آن در سال های 1293 تا 1324 ش. (مقالات گذشته – 1389)تجارت بوشهر و راه های تجاری آن در سال های 1293 تا 1324 ش. (مقالات گذشته – 1389)

حوزه خلیج فارس به عنوان منطقه ای راهبردی، از اهمیت و جایگاه تاریخی ویژه ای برخوردار بوده است. این منطقه، از روزگار باستان تاکنون، به لحاظ تجارت و منابع غنی خود، مورد توجه دیگر اقوام و ملل بوده و می باشد. به همین دلیل، در معرض رقابت و کشمکش کشورهای دیگر قرار دارد.