مقالات گذشته

تهران و مشکلات عمران شهریتهران و مشکلات عمران شهری

فعالیت های نوسازی و بهسازی در شهرهای ایران از سال 1310 آغاز شد. در سال 1320 در اثر جنگ جهانی دوم این فعالیت ها متوقف شد. در سال 1345 با تصویب قانون جدید شهرداری ها فعالیت در این زمینه مجدداً آغاز گشت. در سال 1347 قانون نوسازی و عمران شهری از تصویب گذشت. در قانون سال 1351 تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن نیز موادی در مورد عمران و نوسازی شهری گنجانده شده است. ب

 
شهر و روند توسعهشهر و روند توسعه

طراحی واحدهای مسکونی در ایران از حدود یک قرن پیش ابتدا به سبب دگرگونی هایی که در بافت شهری ایجاد شد، و سپس به علت تغییر تدریجی الگوهای رفتاری، تحول یافت. احداث خیابان های مستقیم موجب شد که نحوه تقسیم زمین دگرگون شود و قطعات زمین به شکل منظم، غالباً به صورت مستطیلی که طول ان عمود بر خیابان بود، تقسیم شود...

 
نظام مدیریت شهری از دیدگاه نظام شناختینظام مدیریت شهری از دیدگاه نظام شناختی

از منظر نظام شناختی، که روشی است کل نگر و متکی بر قدرت ترکیبی ذهن، نظام مجموعه ای است از عناصر که در ارتباط متقابل با یکدیگر کلیتی واحد و هدف دار را تشکیل می دهند. هدف هر نظام در رابطه با نظام شامل آن مشخص شده و باید هم سو با آن باشد...

 
نقد و تحلیلی بر تعاریف معماری اسلامی نقد و تحلیلی بر تعاریف معماری اسلامی

مجتبی امانی مهر : در اذهان بسیاری از خواص و غالب عوام چنین جا افتاده است که معماری اسلامی یعنی هر بنایی که گنبد و گلدسته دارد و معماری آن با عناصر طاق و طاقنما و رواق و هشتی و مقرنس و امثالهم به هم بافته شده است !

 
سوباتانسوباتان

ساکنان روستای سوباتان بیشتر دامپرور و کشاورزند. بیشتر جمعیت منطقه را عشایر تالش تشکیل می دهند که از منطقه «لیسار» به اینجا کوچ می کنند. غذاهای اهالی عشایرنشین، به غیر از طعم خاص شان اسم های خاصی هم دارند؛ «پندیره ویسوج»، «سوجادیله»، «قورما»، «قورتماج»، «سیرجینه»، «جزلق»، «قوزلی بریان» و «کباب بره» که البته غذای اصلی سوباتانی هاست.

 
تهران، از روستا به کلان شهرتهران، از روستا به کلان شهر

حسین سلطان زاده : فقدان تمایز و تفکیک اساسی بین ساختارهای اجتماعی – اقتصادی (شهری و روستایی) در جامعه ایران از دیرباز تاکنون یکی از مسائل مهم در شکل گیری و فرایند توسعه اجتماعی – اقتصادی بوده است. عدم تفکیک جامعه روستایی و شهری و در هم پیچیدگی های روابط بین آن ها، تنها به زمینه های اجتماعی و اقتصادی منحصر نمی شود.

 
بازتاب سنت در معماری ایرانبازتاب سنت در معماری ایران

حسین سلطان زاده : معماری، همانند برخی دیگر از هنرها و پدیده های اجتماعی در ایران تا اوایل دوره قاجار به طور عمده از عوامل و پدیده های درونی جامعه تاثیر می پذیرفت و تحول و تطور آن به صورت درون زا، از آهنگی کُند و هم آهنگ با سایر پدیده های هنری و اجتماعی برخوردار بود...

 
موانع رشد معماری خِردسالارموانع رشد معماری خِردسالار

محمد رضا جودت : سرتاسر قرن گذشته، شناخت نیازی جدید در معماری، مطرح و پیگیری شده است. این نیاز بر مبنای تغییراتی عمیق در دیدها، معیارها، ابزار، مفاهیم و نگرش هایی همراه بوده است که توانسته اهدافی مشترک را (ورای هر چیز) در فضاهای گوناگون فرهنگی یک جا گرد هم آورد.

 
تهران و ابعاد انسانی توسعهتهران و ابعاد انسانی توسعه

زهرا حقیقی : حفظ و صیانت محیط‌زیست تهران همواره موردبحث و نظر متولیان امور و کارشناسان مسائل شهری قرار داشته و معضلات ناشی از رشد جمعیت و به‌تبع آن توسعه اراضی، همگان را در حفظ منابع موجود پیگیر نموده است.

 
عرصه های معماری و دنیای الکترونیکعرصه های معماری و دنیای الکترونیک

حسین سلطان زاده : شاید بتوان اظهار داشت که معماری یکی از تخصص هایی است که نسبت به سایر تخصص ها در کشور ما هنوز به صورتی مناسب صنعتی نشده و کمابیش در بسیاری از عرصه های اجرا و ساخت سنتی و دستی باقی مانده است...