مقالات گذشته

طبقه بندی فضاهای ساخته شده شهریطبقه بندی فضاهای ساخته شده شهری

حسین سلطان زاده : انواع فضاهای ساخته شده در یک طبقه بندی کلی می توان به فضاهای معماری و فضاهای شهری، طبقه بندی نمود. فضاهای شهری، آن گروه از فضاهای ساخته شده را در بر می گیرد که برای برگزاری و انجام برخی از انواع فعالیت های عمومی و اجتماعی و در مقیاس شهری در نظر گرفته می شدند.

 
شهر و فضاهای شهریشهر و فضاهای شهری

جوامع انسانی در طول تاریخ فضاهایی مناسب برای زیست خود پدید آورده اند که در مواردی این فضاها به عنوان آثار مهم هنری ثبت شده اند و برای فضاهای گوناگون واژه هایی وضع کرده اند، به عنوان مثال فضا (space) و فضای شهری (urban space) در بعضی موارد هم مجبور شده اند عناوین و ابزار جداگانه ای برای روش هایی که محیط زیست را با آن سامان دادهاند و ضع کنند( urban design). (Urban planning) که مترادف آن در فارسی (برنامه ریزی شهری، طراحی شهری) است...

 
حیاط، باغچه و حوض آبحیاط، باغچه و حوض آب

نظام باغ ایرانی، از کوچک ترین حیاط خانه تا بزرگ ترین باغ شهر را در بر می گیرد. پس حیاط یک خانه، باغی است کوچک به اضافه کارکردهایی که برای یک زندگی مستمر دارد...

 
خانه های ماخانه های ما

در محوطه دوم که عرض آن را بیست و طول آن را بیست و سه ذرع برآورد کردیم،سه طرف بنا داشت. سمت شمال و روبروی مدخل قطعه ای را به عرض هشت ذرع جدا کرده در آن یک تالار قلمدانی تقریباً در وسط و طرفین آن دو اطاق و دو ایوان جلو هر یک از این دو اطاق ساخته بودند که حیاط به اطاقها به وسیله چهار پله جلو ایوان مربوط شود.

 
خانه های شیکیلی (مقالات گذشته –بهار 1385)خانه های شیکیلی (مقالات گذشته –بهار 1385)

مژگان خاکپور : در جای جای جلگه های گیلان که ویژگی های آب و هوایی آن موجب بروز نوعی خاص از معماری با عنوان کلی معماری برون گرا شده است، با صرف نظر از تضادها و پیچیدگی های تکنیکی ساخت و تنوع در بهره برداری از مصالح بومی و قابل دسترس، شاهد تشابهاتی در شمای کلی اینگونه از معماری هستیم...

 
ماهیت شهر (قسمت اول)ماهیت شهر (قسمت اول)

شهریار ملکی : نخستین و اصلی ترین مولفه هایی که می توان مفهوم شهر را در جریان آنها بازشناخت «چه بودی» یا «ماهیت» و گوهره حیات تاریخی و انسانی شهر می باشد، و مولفه دوم، بیشتر ناظر بر شکل بندی و «نمود» عناصر ترکیب یافته درون یک شهر تواند بود....

 
ماهیت شهر (قسمت دوم)ماهیت شهر (قسمت دوم)

شهریار ملکی : ...به دنباله سخن بازگردیم و آن را در موجزترین شکل خود بیان نماییم؛ چنانکه گفته ایم «مفهوم بود شهرها» در دو مقوله اساسی «زیستار» و «پیوستار» تجلی می یابند و دو مفهوم اساسی برآمده از دل «نمود مفهوم شهرها» عبارتند از «سازواره ها و سازمان ها» و «ساختارها»...

 
چالش هویت در شهرهای جدیدچالش هویت در شهرهای جدید

محمدمهدی عزیزی، پارسا ارباب : شهر، مکان زندگی مردمی است که تحرک، رمز تشکل، توسعه و استمرار آن است؛ تحرک در فضای اجتماعی، تحرک در فضای اقتصادی و تحرک در فضای مکانی. نیازها و گرایش ها و تلاش برای متعالی زیستن هر شهروندی را وادار به تحرک در فضای شهر می کند....

 
تحلیل مفهوم شهرتحلیل مفهوم شهر

سیروس باور :‌ شاید منطقی¬تر باشد اول روشن کنیم منظور از واژۀ «مفهوم شهر» چیست. در حقیقت تا چه اندازه برای شناخت پارامترها و متغیرهایی که «شهر» را تعریف می¬کنند به آن وارد شویم. تحلیل هر یک از این پارامترها مثل عوامل انسانی، فیزیکی، زیست محیطی، جغرافیایی و تاریخی، خود مسائل متعدد و مختلفی را در بر می گیرد که به شهر هویت های مختلفی می دهد...

 
تحولات شهر جلفاتحولات شهر جلفا

محمد باقر کبیر صابر : تحریر تاریخ شهر جلفا اندکی سخت است، زیرا که غیر از شهر جلفای کنونی، سکونتگاهی دیگر در اعماق چند صد ساله تاریخ، به همین نام و در همین حوالی موجود بوده؛ که علی رغم آبادانی اولیه، اینک کمتر آثاری از آن به جای مانده است...