اخبار و مقالات مربوط به مهرگان

مهرگان؛ جشنی برای سپاس از طبیعتمهرگان؛ جشنی برای سپاس از طبیعت

حسین زندی : خصلت صلح‌جویی ایرانی از گذشته‌های دور سبب پدید آمدن آیین‌ها و مراسمی شده است كه به‌صورت جشن و شادی خودنمایی می‌كند. اگرچه در طول قرون گذشته این سرزمین مدام مورد هجوم قرار گرفته اما این ویژگی كه در نهاد مردمان سرزمین ایران ریشه دوانده و جزیی از زندگی و فرهنگ مردم شده است، گاهی به‌صورت جشن ملی و گاهی به‌صورت جشن مذهبی و آیینی خود را نشان داده است.

 
مهرگان - بیژن علی آبادی مهرگان - بیژن علی آبادی

مهرگان یکی از کهن‌ترین جشن‌های ایرانی و هندوان است که در ستایش و نیایش مهر یا میترا برگزار می‌شود.
جشن مهرگان در دوران پس از اسلام پس از نوروز بزرگ¬ترین جشن ایرانی است و در روز مهـر از ماه مهر برابر با شانزدهم مهرماه است.

 
مهر و مهرگانمهر و مهرگان

علیرضا افشاری : فستیوال در زبان عربی جاری است)، در کنار نوروز از جشن‌های بزرگ ایرانیان بود؛ هر چند، هم‌چنان برگزاری پاره‌هایی از آن - ولو با نام‌هایی دیگر - به طور پراکنده در ایران‌زمین زنده است

 
جشن مهرگان و نابودی اژدها در اسطوره ی فریدون و ضحاکجشن مهرگان و نابودی اژدها در اسطوره ی فریدون و ضحاک

بهار مختاریان :بسیاری از منابع فارسی گزارش می دهند که پس از حمله ی فریدون به کاخ ضحاک و آزاد کردن دو دختر/خواهر جمشید از کاخ و کشتن یا بند کردن ضحاک به دست فریدون جشنی برگزار می شود که مهرگان خوانند.

 
جشن مهرگانجشن مهرگان

«جشن مهرگان» که در گذشته آن را «میتراکانا» یا «متراکانا»(Metrakana) می نامیدند و در نخستین روز از پاییز برگزار می شد، پس از نوروز بزرگ ترین جشن ایرانی و هندی است در ستایش ایزد «میثرَه» یا «میترا» و بعدها «مهر» که از مهر روز آغاز شده تا رام روز به اندازه ی شش روز ادامه دارد.

 
در باره ی  مهرگان، جشن کهن ایرانیدر باره ی مهرگان، جشن کهن ایرانی

فرخ باور : دور از تعصب و شووینیسم، بسیار مهم است که این رسم پر ارزش را نیز مانند نوروز و رسوم دیگر پارسیان و ایرانیان مفصل بررسی شود شاید روزی ما هم بتوانیم کتابی در باره زندگی روزمره ی ایرانیان باستان داشته باشیم. تا رسیدن به چنین هدفی هنوز کار و فاصله بسیار است و در پازل تاریخ تمدن بشر و تمدن های کهن، جای تمدن کهن بسیار خالی است و اگر اشتباه نکنم تا حدی عمدی است.

 
مهرگان و باغ ایرانی مهرگان و باغ ایرانی

شهریار سیروس : نزدیک شدن به ابتدای مهر و ثبت جهانی باغ ایرانی بهانه ای است نیکو درباب بررسی ارتباط این دو مقوله با یکدیگر. از کم سوادی نگارنده سطور است یانه، به هر حال باید اذعان کنم که تا به حال به نشانه یا نوشته ای موثق بر نخورده ام که دال بر این ارتباط باشد. اما احساسی شهودی به من می گوید که چنین ارتباطی ناگزیر است و در این مقاله هم سعی می کنم تنها فتح بابی در این زمینه کرده باشم.

 
مهرگان و تقدس باغ ایرانی مهرگان و تقدس باغ ایرانی

یزدان هوشور :حلول خورشید در برج حمل و آغاز بهار و اعتدال ربیعی سرآغاز زندگی دوباره درختان و گیاهان و بیدار شدن از خواب زمستانی و دمیدن امید در انسان ها برای تلاش سخت و پی گیری در جهت احیاء امور کشاورزی و بهره وری از زمین در جهت بدست آوردن محصولی مطلوب برای ارتزاق و انبارکردن آذوقه برای زمستان بوده است.

 
جشن مهرگان و باغ ایرانیجشن مهرگان و باغ ایرانی

در گاهشماری ایرانیان باستان دو فصل وجود داشته ، تابستان و زمستان که هر دو با جشن و سرور ، آغازین آنها شروع می شده است . فصل تابستان با جشن با جشن نوروز و فصل زمستان با جشن مهرگان که اولی در "اعتدال بهاری " و دومی در "اعتدال پاییزی " بوده است که طول روز و شب در هر دو اینها مساوی و معادل 12 ساعت است .

 
12