اخبار و مقالات مربوط به هویت و مفهوم شهر

ژئومورفولوژي و انواع شهرژئومورفولوژي و انواع شهر

در واقع ويژگي هاي ژئومورفيك و توپوگرافيك يك مكان جغرافيايي نه تنها در پراكندگي ويا تجمع فعاليتهاي انساني موثر است، بلكه در نهايت يكي از عوامل موثر در شكـل و سيمـاي فيزيكـي ساختهـاي فضـايي نيز به شمار مي آيد.

 
گره میدان فلکه وبررسی معنا شناختی این سه واژه در شهرسازیگره میدان فلکه وبررسی معنا شناختی این سه واژه در شهرسازی

سابقه حضور معماران ، برنامه ریزان شهری ، برنامه ریزان حمل و نقل و مهندسین ترافیک در طرح های شهری ، به چند دهه می رسد . همه این متخصصین با کمال صداقت و حسن نیت سعی در حل معضلات شهری نموده اند ، ولی متاسفانه راهكارهاي ارائه شده ، به اغتشاش فکری و رفتاری شهروندان منجر شده و عابر پیاده و راننده را بیش از پیش از وضع موجود ناراضی کرده است .

 
نمای بی هویت شهر ، شهر بی هویتنمای بی هویت شهر ، شهر بی هویت

رشد سریع جمعیت و گرایش مردم به شهر نشینی، تقاضای فزاینده‌ای را برای تهیه مسکن به دنبال داشته که این موضوع در پی خود مشکلات عدیده ای در زمینه توسعه شهری بوجود آورده است. ناتوانی در پاسخگویی مطلوب و مناسب به این مساله، وضعیت نا مطلوبی را به صورت بی مسکنی، بد مسکنی و تنگ مسکنی برای بسیاری از اقشار جامعه به همراه آورده است.

 
شهر را باید فهمیدشهر را باید فهمید

فهم شهر و شناخت شهر دو موضوع متفاوت هستند که درک آن بسیار مهم است .شهر را که بشناسیم، با آمار و ابعاد و پارامترهای کمی سروکار داریم ، اما وقتی بخواهیم شهر را بفهمیم با روح و روان ، رنگ و بو و آداب ‌و رسوم یک شهر سر وکار داریم

 
واژه ای به نام شهرواژه ای به نام شهر

به دلیل تغییرِ گسترده در رابطۀ انسان ها با فضا و زمان، و تبدیل شدن زندگی شهری و شهرنشینی به عنوان شیوه زندگی به نوع اصلی و به زودی نوع یگانه زندگی انسان ها می بایست برای مطالعه آن نگاهی هرچند کوتاه به روند تکاملی آن از گذشته تا کنون نیز داشت. این رابطه، خود را با تقسیم بندی های بیش از پیش پیچیده تر فضایی و زمانی نشان داده و تاثیر مستقیم آن بر دگرگونی سبک های زندگی و نوع رفتارها است...

 
شهر در جهان سومشهر در جهان سوم

معرفی کتاب : دراکسیس – اسمیت، دیوید (1376)، شهر در جهان سوم، ترجمه ی مجید کارشناس، اصفهان: انتشارات مانی.

 
شهر زندگی شهر زندگی

بیژن علی آبادی : درمورد شهر وشهر شینی و جذابیت های آن توسط اساتید و صاحب نظران سخن بسیار گفته شده است که نگارنده از بعضی از نکات و نظریه ها در این مقاله استفاده خواهد کرد ...

 
شادمانی های شهر پر تنش (قسمت دوم)شادمانی های شهر پر تنش (قسمت دوم)

گفت و گو با نعمت الله فاضلی - شهرنشینی و تسامح و مدارا و بی تفاوتی مدنی، زیستن در سایه قانون را به مثابه فضیلت اخلاقی شهری به ما آموزش داده و امکان تحقق آنها را فراهم کرده است. اینها بخش کوچکی از اخلاقیات مدرنی است که شهر مولد آن است. ما در شهرها به نوعی تخیل اجتماعی یا مدرن می رسیم...

 
شادمانی های شهر پر تنش (قسمت اول)شادمانی های شهر پر تنش (قسمت اول)

گفت و گو با نعمت الله افاضلی : یکی از مباحث مهم برای انسان شهرنشین امروز، شناختن شهر است. چه متخصص مطالعات شهری باشیم چه نباشیم، چه شناختن شهر در زمره علایق فکری ما باشد چه نباشد، نیازمند نوعی دانش و آگاهی دقیق از شهر هستیم...

 
 هویت شهری مشهد در یک قدمی اضمحلال هویت شهری مشهد در یک قدمی اضمحلال

در نیم قرن اخیر افزایش انفجاری جمعیت و به تبع آن توسعه موجب شده تا در ساختار و بافت قدیمی شهرها شاهد تغییر و دگرگونی قابل توجه باشیم. این تغییرات در بافت‏های روستایی و غیرشهری هم نفوذ پیدا کرده است....