سیاوش تیموری

متولد 1316 تهران

 

سوابق تحصیلی:
 • اخذ مدرك كارشناسی ارشد معماری، دانشكده هنرهای زیبا دانشگاه تهران 1341
 • اخذ مدرك دكترای معماری از مدرسه عالی هنرهای زیبا، پاریس 1348
 • جایزه سندیكای معماران فرانسه 1346
 • رتبه اول طرح دانشكده علوم دانشگاه اصفهان 1352
عناوین و سمت ها:
 • عضو جامعه معماران فرانسه
 • مدرس دانشگاه ها و مرازك پژوهش عالی
 • عضو هیات امناء انجمن مفاخر معماری ایران
مشاغل و مسئولیت ها:
 • همكاری با دفتر سالومو، پاریس 1342-1341
 • همكاری با دفتر ژان فروتیه، پاریس 1344-1343
 • همكاری با دفتر روژه تایبر، پاریس 1346-1344
 • همكاری با دفتر میشل مرو، پاریس 1347-1346
 • مدرس رشته معماری دانشكده هنرهای زیبا 1348
 • موسس و مدیرعامل مهندسین مشاور فرموم 1353
فعالیت ها:
 • طراحی مجموعه های مسكونی در ویل ژونیف
 • آپارتمان های برج آفتاب، نیس
 • مجموعه مسكونی شاتوپریگور، نیس
 • استادیوم ورزشی شهر لیموژ
 • استادیوم 30 هزار نفر پارك دو پرنس
 • طراحی و نظارت استخر سرپوشیده كازینوی شهر دوویل
 • مركز تربیت اطفال فلج در شهر مون رودا
 • مركز توسعه جسم و روان در شهر فون رومو
 • طراحی ساختمان در شهر آراس
 • طراحی مركز صنعتی و سینماتوگرافی سن ژرمن آن لی
 • طراحی مركز بهداشتی وابسته به دانشكده پزشكی دانشگاه پاریس
 • طراحی مجموعه بندر تفریحی ویل فرانش و مارینا خلیج فرشتگان
 • سرپرست گروه و طراح پایانه متروی سریع السیر حومه پاریس
 • طراح و ناظر كامپوس لویولت در حومه قصر آمبواز (برنده اول كوچكترین بنا با بیشترین بازدهی)
 • طراحی مركز دانشگاهی سنت دونی در جزیره رئونیون
 • ارائه طرح های مسكن و بیمارستان در كشور كامرون
 • طراحی، اجرا و ساخت بیش از یكصد و پنجاه پروژه
آثار تالیفی:
 • شركت در نمایشگاه دیوار زنده، دفتر ژان فروتیه، پاریس
 • ثبت سقفهای سبك متحرك "باز و بسته شو" در دایرة المعارف نیمه دوم قرن 20
 • نمایشگاه كروكیها در گالری آزاد 1351
 • نمایش بخشی از طرح های معماری در نمایشگاهی از آثار معماران ایرانی در موزه هنرهای معاصر
 • چاپ مقالات متعدد در زمینه معماری و شهرسازی در مطبوعات تخصصی
 • تالیف و ترجمه چندین كتاب در عرفان و تصوف
 • طی دوره ممتاز در انجمن خوشنویسان نزد استاد نظام العلما
اخبار و مقالات منتشر شده در وب سایت