سید علیرضا قهاری

متولد 1329 شیراز

سوابق تحصیلی

 • اخذ مدرك كارشناسي ارشد معماري از  دانشكده هنرهاي زيبا دانشگاه تهران 1354
 • اخذ مدرك كارشناسي ارشد شهرسازي (طراحي شهري) از دانشكده هنرهاي زيبا دانشگاه تهران 1358
 • اخذ مدرك دوره مديريت اجرايي از سازمان مديريت صنعتي، تهران 1372

عناوین و سمت ها

 • عضو سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران
 • عضو كانون مهندسان معمار دانشگاه تهران
 • عضو جامعه مهندسان معمار ايران
 • عضو هيئت امناء انجمن مفاخر معماري ايران
 • عضو هيئت مديره شركت مديريت ساختمان
 • عضو هيئت مديره مهندسان مشاور شهر و منطقه
 • عضو موسس و هیئت مدیره موسسه مطالعاتی جهانباغ ایرانیان، موسسه توسعه مطالعات بین المللی فاطر، موسسه مطالعات منظر پایدار، موسسه تهران، مطالعات کلانشهر، موسسه میراث مشترک مطالعات پایه سرزمین، موسسه مطالعاتی فرزان زهرا حقیقی، موسسه توسعه مطالعات سازه های آشوری، موسسه تاریخ شفاهی معماری و شهرسازی اندیشه معاصر- بنیاد معماری میرمیران
 • عضو انجمن علمی فضای نو معماری ایران
 • عضو انجمن علمی ساختمانهای پایدار ایران
 • عضو شورای فناوری های نوین ساختمانی دانشگاه تهران
 • استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی
 • عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت تامین مسکن جوانان از سال 1391 تاکنون
 • مدرس و مدیر گروه شهرسازی دانشگاه معماری و هنر پارس

مسئوليتهاي گذشته

 • كارشناس مهندسي و تاسيسات نيروي دريايي 1354-1353
 • همكاري با مهندسان مشاور طرح و پژوهش، توسعه و عمران، دفتر فني همكاري مهندسين مشاور 1358-1353
 • عضو موسس کانون آرشیتکتهای جوان 1357
 • مدرس مدرسه عالي ساختمان و بنیانگذار درس گرافیک معماری شهری 1359-1358
 • كارشناس دفتر امور مشاوران و كارشناسان سازمان برنامه و بودجه 1363-1360
 • عضو هيئت مديره - مدير عامل در شركتهاي ساختماني و مهندسان مشاور 1380-1363
 • مديركل اداره ساختمان و تاسيسات هواپیمایی هما  1377-1375
 • عضو موسس و هيئت مديره كانون مهندسان معمار دانشگاه تهران 1381-1375
 • رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری خانه گستر یکم 1387-1381
 • عضو هیئت مدیره شرکت توسعه و نوسازی اکباتان 1389-1387
 • مدیرعامل مرکز مطالعات شهرسازی و معماری ایران 1389-1387
 • مشاور عالی شرکت بین المللی توسعه مدیریت ایرانیان 1391-1389
 • عضو هیئت مدیره شرکت بین المللی توسعه شهرسازی ایرانیان 1390-1394
 • عضو هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت تامین مسکن جوانان 1395-1392
 • عضو هیئت مدیره انجمن صنفی انبوه سازان مسکن استان تهران 1396-1383

فعاليتهاي حرفه اي - آموزشی

 • طراح و مدیر طرح هاي جامع و تفصيلي: اردبيل، آستارا، اروميه، خوي- مهاباد، كرج، سبزوار، نيشابور، تربت حيدريه، بجنورد1358-1354  قم 1366
 • ارائه طرح جامع آموزش معماري (دوره كارداني و كارشناسي)  1358
 • همكار در تهيه طرح آموزش تولیدی معماري براي دانشكده هنرهاي زيبا 1358
 • مدرس مدرسه عالی ساختمان و بنیانگذار درس گرافیک معماری شهری 1359-1358
 • استاد مدعو در دانشگاه آزاد اسلامی قزوین 1391 - 1386 
 • طراح بناهای مسکونی و صنعتی 1352 تا کنون 

سایر فعالیت ها

 • ارائه بيش از هشتاد مقاله در زمينه ايران شناسي، معماري، شهرسازي و مديريت
 • دبير همايش معماري صنعتي ايران 1380
 • عضو کمیته علمی و داوری همایش ملی فناوری های بومی ایران 1387
 • ارائه مقاله و سخنرانی در کنفرانس مهندسی و مدیریت ساخت 1387
 • ارائه مقاله و سخنرانی در همایش تحول در پیشبرد صنعتی سازی بخش مسکن 1387
 • دبیر علمی کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در عرصه ساختمان 1388
 • دبیر علمی همایش اصلاح الگوی مصرف انرژی 1388
 • عضو شورای سیاستگذاری نخستین همایش ملی ساختمان 1388
 • عضو شورای سیاستگذاری کنگره بین المللی مدیریت حرفه ای مسکن و ساختمان 1388
 • عضو کمیته علمی و داوری همایش سمینار ارزیابی آموزه های بازسازی بم 1388
 • عضو کمیته علمی و داوری همایش ملی معماری فضاهای کتابخانه ای 1388
 • ارائه مقاله و سخنرانی در سمینارهای قطب علمی فناوری معماری دانشگاه تهران 1390-1388
 • عضو شورای سیاستگذاری همایش بین المللی صنعتی سازی مسکن 1389
 • عضو کمیته علمی و داوری همایش فناوری های نوین و صنعتی سازی ساختمان 1389
 • دبیر علمی همایش تخصصی تجهیزات و فناوری های نوین 1389
 • ارائه مقاله و سخنرانی در همایش منظر تاریخی قزوین 1390
 • عضو شورای سیاستگذاری و داوری پنجمین و ششمین کنفرانس ملی سازه و فولاد 1394-1393
 • داور مسابقات معماری1385 نا کنون
اخبار و مقالات منتشر شده در وب سایت