سید محمد بهشتی

متولد 1330 تهران

 

سوابق تحصیلی:

اخذ مدرك كارشناسی ارشد معماری از دانشكده معماری و شهرسازی دانشگاه ملی ایران

عناوین و سمت ها:
 • عضو هیات مدیره سازمان زیبا سازی شهر تهران از 1368
 • عضو هیات امناء بنیاد سینمای فارابی از 1376
 • عضو هیات علمی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری از 1376
 • عضو هیات امناء بنیاد آفرینش های هنری از 1378
 • عضو پیوسته و رئیس گروه معماری و شهرسازی فرهنگستان هنر از 1378
 • عضو شورای سازمان زیبا سازی شهر تهران از 1378
 • عضو هیات امناء بنیاد رودكی از 1381
 • عضو شورای معماری و شهرسازی بم از 1382
 • عضو گروه سینمایی فرهنگستان هنر از 1384
 • عضو موسسه فرهنگی ایكوموس ایران از 1384
 • عضو هیات امناء انجمن مفاخر معماری ایران
مشاغل و مسئولیت ها
 • مدیر پخش شبكه یك صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 1358
 • عضو شورای طرح و برنامه كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان 1358
 • مدیر پخش تلویزیونی جهاد سازندگی 1359
 • عضو شورای طرح و برنامه سیمای جمهوری اسلامی ایران 1359
 • مدیر تولید سیمای جمهوری اسلامی ایران 1360-1359
 • مدیر گروه فیلم و سریال سیمای جمهوری اسلامی ایران 1361-1360
 • مدیر تشكیلات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 1365-1362
 • مدیر جشنواره بین المللی فیلم فجر 1372-1362
 • مدیرعامل بنیاد سینمای فارابی 1373-1362
 • عضو موسس خانه سینما 1365
 • مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی 1373-1371
 • مدیرعامل شركت توسعه فضاهای فرهنگی 1376-1373
 • عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران 1379-1376
 • عضو شورای عالی معماری و شهرسازی 1382-1376
 • معاون وزیر و رئیس سازمان میراث فرهنگی كشور 1382-1376
 • موسس موزه سینمای ایران 1377
 • عضو هیات مدیره شركت رفاه فرهنگیان 1381-1377
 • عضو شورای فرهنگ و صنعت 1384-1381
 • معاون سازمان و رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری 1384-1383
آثار تالیفی - مقالات:
 • تاویل معماری مسجد به عنوان مكان معراج مومنین، كنگره اول تاریخ معماری و شهرسازی ایران
 • ظاهر و باطن معماری، كنگره دوم تاریخ معماری و شهرسازی ایران
 • معماری چیست
 • شهر از منظر حیات مدنی
 • غزل باغ ایرانی
 • هنر باز زنده سازی
 • دین از منظر فرهنگ ایرانی
 • ما باید دوباره "اهل" سرزمینمان بشویم
اخبار و مقالات منتشر شده در وب سایت