موسی عبیر

متولد 1319 تهران

 

سوابق تحصیلی:

اخذ مدرک کارشناسی ارشد معماری از دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران 1344

عناوین و سمت ها:
  • عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
  • عضو کانون مهندسان معمار دانشگاه تهران
فعالیت ها:

طراحی و نظارت مجتمع های مسکونی، اداری، آموزشی، بهداشتی، هتل و مهمانسرا