استان همدان استان سال 1390

استان همدان از مراکز تاریخی ایران و از قدیمی ترین کانون های تمدن بشری به شمار می رود. هگمتانه یا اکباتان پایتخت مادها، نخستین پایتخت دولت منسجم در ایران است که بنای آن را به 700 سال پیش از میلاد مسیح نسبت می دهند. همدان در طول تاریخ پیش از اسلام همواره به عنوان یکی از کانون های قدرت در ایران بوده است و بعد از آن نیز در زمان های مختلف از مناطق آباد و مورد توجه می باشد. انجمن مفاخر معماری ایران در ادامه برنامه های سالیانه، این استان را به عنوان استان سال 1390 برای معرفی به ایرانیان و جهانیان انتخاب کرده و برنامه هایی در این جهت اجرا نموده است.

 

گالری تصاویر استان همدان استان سال 1390
اخبار و مقالات مرتبط با استان همدان استان سال 1390